Przewody doktorskie

mgr ARTUR HELLICH

AUTOBIOGRAFIA DRUGIEGO STOPNIA. STRATEGIE GRY Z KONWENCJĄ

mgr PIOTR KUBKOWSKI

„SPRĘŻYŚCI". WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW W PERSPEKTYWIE HISTORII KULTURY (1895-1905)

mgr DOROTA DOBRZYŃSKA

CZARNY ROMANTYZM WE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE POPULARNEJ (ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW)

mgr KATARZYNA ZEGADŁO-GAŁECKA

ODZYSKANA TOŻSAMOŚĆ. NATALIA GAŁCZYŃSKA JAKO FIGURA LITERACKA I PISARSKA – W PERSPEKTYWIE KRYTYKI FEMINISTYCZNEJ

mgr MACIEJ JAWORSKI

MIT ORFEUSZA W LITERATURZE POLSKIEJ XX WIEKU

mgr AGNIESZKA SOSNOWSKA

ZABIEG ZNIKANIA JAKO REAKCJA NA KRYZYS NOWOCZESNOŚCI, ANALIZA WYBRANYCH PRAKTYK ARTYSTYCZNYCH OD POŁOWY XX WIEKU W UJĘCIU KULTUROZNAWCZYM

mgr MICHAŁ GRABOWSKI

"SPISKI TATRZAŃSKIE" – PRÓBA MONOGRAFII

mgr SYLWIA STĘPIEŃ

KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI ROMANTYCZNEJ W EPISTOLOGRAFII ADAMA MICKIEWICZA I GEORGE'A GORDONA BYRONA. STUDIUM KOMPARATYSTYCZNE

mgr KATARZYNA SZRODT

PORTRET TRZECH POKOLEŃ POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW NA EMIGRACJI W KANADZIE W LATACH 1939-1989

mgr KAROLINA ĆWIEK-ROGALSKA

PRZEMIANY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO NA CZESKO-NIEMIECKIM POGRANICZU OD ROKU 1918 DO WSPÓŁCZESNOŚCI NA PRZYKŁADZIE GMINY DOLNI ŽANDOV

mgr DAMIAN MAKUCH

WOKÓŁ POJĘCIA FANTAZJI. MŁODZI POZYTYWIŚCI WOBEC POLSKIEGO IDEALIZMU "POŁUDNIA XIX WIEKU"

mgr MAGDA NABIAŁEK

SCENICZNOŚĆ JAKO KATEGORIA DRAMATOLOGICZNA W ANALIZIE WYBRANYCH DZIEŁ JULIUSZA SŁOWACKIEGO

mgr MAGDALENA STASIECZEK-GÓRNA

PROBLEMY SZYKU WYRAZÓW W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. IMPLIKACJE GLOTTODYDAKTYCZNE.

mgr JAKUB SKRZEK

METODY INGERUJĄCE A METODY NIEINGERUJĄCE W PRACY Z DZIECKIEM Z DYSLALIĄ OBWODOWĄ

mgr ŁUKASZ ZAREMBA

OBRAZ JAKO PRZEDMIOT SPORU U KULTURZE POLSKIEJ PO 1989 ROKU W UJĘCIU STUDIÓW NAD KULTURĄ WIZUALNĄ

mgr JUSTYNA ŻULEWSKA

FLUENCJA WERBALNA U CHORYCH PO UDARZE PRAWEJ PÓŁKULI MÓZGU

mgr OLGA KACZMAREK

Inaczej niż pisać. Tekst i kontrtekstowość jako problem metodologiczny i etyczny: Lévinas i antropologia postmodernistyczna.

mgr KAMILA GĄDEK-KOWNACKA

ANALIZA LINGWISTYCZNA WYPOWIEDZI NA FORACH INTERNETOWYCH

mgr AGATA ŁUKSZA

Kulturowe widowisko glamour i performowanie kobiecości. Społeczna kontrola i emancypacja cielesności i seksualności kobiecej od połowy XIX wieku do czasów współczesnych

mgr MAGDA SZCZEŚNIAK

Wizualne konstruowanie tożsamości w polskiej przestrzeni publicznej po 1989 roku

mgr ANITA PIEŃKOWSKA

Figura emigrantki w twórczości Janiny Surynowej-Wyczółkowskiej na tle literatury polskiej pisanej na obczyźnie

mgr JOANNA MAJEWSKA

"Na początku  było zdumienie". Stefan Grabiński - fantastyka z ducha nowoczesności