STUDIA

Filologia bałtycka

Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA REALIZOWANYCH OD R. AKAD. 2012/2013 [pdf] PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA REALIZOWANYCH OD R. AKAD. 2012/2013 [pdf] Sekcja Toku Studiów Informacje ogólne Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki prowadzi studia trzyletnie, licencjackie, dzienne w zakresie filologii bałtyckiej o specjalności lituanistycznej...

FILOLOGIA KLASYCZNA

Instytut Filologii Klasycznej Program studiów 1 stopnia Program studiów 2 stopnia Informacje ogólne Instytut Filologii Klasycznej prowadzi studia w zakresie filologii klasycznej obejmujące filologię starogrecką i łacińską, kulturę antyczną i jej dziedzictwo w kulturze nowożytnej Europy oraz neolatynistykę i neogrecystykę. Studia w Instytucie Filologii Klasycznej są dwustopniowe, po trzech latach studiów student uzyskuje dyplom licencjata, a po dwu dalszych...

Filologia polska

FILOLOGIA POLSKA Informacje ogólne Kierunek filologia polska posiada certyfikaty jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2010 r.) oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (2011 r.). Na kierunku filologia polska student ma do wyboru dwie specjalności: literaturoznawczo - językoznawczą i „Literatura polska i język polski w cywilizacji europejskiej". Na obu specjalnościach studia obejmują przedmioty z zakresu historii i teorii literatury, literatury współczesnej,...

Filologia polskiego języka migowego

Filologia polskiego języka migowego to kierunek należący do dziedziny nauk humanistycznych i dyscypliny językoznawstwa. Są to jedyne w Polsce wysokospecjalistyczne studia umożliwiające zdobycie biegłości w polskim języku migowym (PJM) oraz wiedzy o środowisku niesłyszących osadzonej w szerokim kontekście lingwistycznym, socjologicznym, historycznym i kulturowym...

KULTUROZNAWSTWO  - WIEDZA O KULTURZE

Stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze prowadzone są w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Są to studia o profilu ogólnoakademickim, mieszczące się w dyscyplinie nauki o kulturze i religii w dziedzinie nauk humanistycznych...

Logopedia

Program studiów I stopnia - logopedia ogólna i kliniczna realizowany od roku akademickiego 2011/2012 Program studiów I stopnia - logopedia ogólna i kliniczna realizowany od roku akademickiego 2012/2013 Specjalność logopedia - Informacje ogólne W ramach specjalności przygotowuje się studentów do wykonywania zawodu logopedy zarówno w placówkach oświatowych, jak i opieki medycznej. Studia na specjalności wymagają od studenta chęci poznawania wiedzy w zakresie...

Slawistyka Zachodnia i Południowa

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej PROGRAM STUDIÓW [pdf] W roku 2005/2006 Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej po raz pierwszy przeprowadza rekrutację na kulturoznawcze studia slawistyczne. Program kulturoznawczych studiów slawistycznych, opracowany w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej , nawiązuje do formuły studiów kulturoznawczych, wypracowanej przez Instytut Kultury Polskiej UW....

Sztuka pisania

Kierunek sztuka pisania realizowany jest w ramach trzyletnich studiów licencjackich o profilu ogólnoakademickim. Studia mają formę stacjonarną. Na program kształcenia składają się dwa moduły: teoretyczny i praktyczny. Pierwszy oferuje studentowi wiedzę będącą podstawą dla twórczej aktywności w sferze literatury, publicystyki oraz kultury artystycznej i medialnej. Wiedzę teoretyczną przedstawianą w ramach przedmiotów kierunkowych uzupełniają wykłady monograficzne. Ich tematyka jest ściśle powiązane z zasadniczymi obszarami kształcenia i nastawiona na rozwijanie problemów omawianych na zajęciach. Obok przedmiotów przekazujących wiedzę teoretyczną program sztuki pisania zawiera zbiór przedmiotów praktycznych...
Czytaj dalej »

Sztuki społeczne

Sztuki społeczne to nowy, unikatowy kierunek studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym prowadzony w Instytucie Kultury Polskiej (IKP) na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i otwarty na absolwentów dowolnego kierunku studiów, którzy legitymują się dyplomem licencjackim, magisterskim lub równoważnym. Studia zostały zbudowane na bazie wieloletniego doświadczenia naukowego i dydaktycznego IKP (ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku studiów kulturoznawstwo – wiedza o kulturze) i przypisane do dwóch dyscyplin: nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce...
Czytaj dalej »

STUDIA PODYPLOMOWE

Oferta studiów podyplomowych Wydziału Polonistyki Instytut Literatury Polskiej Teksty współczesnej kultury Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności Instytut Polonistyki Stosowanej Pomagisterskie Studium Logopedyczne Podyplomowe Studia „Filologia Polska w praktyce" Instytut Kultury Polskiej Studia Podyplomowe dla Nauczycieli „Wiedzy o Kulturze" i Animatorów Kultury Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla...

STUDIA DOKTORANCKIE

STUDIA DOKTORANCKIE Program OGŁOSZENIA ZAJĘCIA Regulamin Rekrutacja Punktacja Procedura składania doktoratów Plan studiów [pdf] Obsługa administracyjna Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Polonistyki Dr hab. Elżbieta Wichrowska Dyżury: czwartek, godz. 13.00 - 14.00 , s. 50 (Gmach Polonistyki) czwartek, godz. 14.00 - 15.00, p. 312 (ul. Oboźna 8)   Sekretariat Studiów Doktoranckich...

PROGRAM MOST

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE MOST. Na stronie internetowej UKA: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna zamieszczone są: Regulamin Programu MOST, Druk „Porozumienia o programie zajęć", Druk „ Aneks Porozumienia o programie zajęć" Druk „Karty kresowych osiągnięć studenta", Wykaz Koordynatorów na poszczególnych Uniwersytetach. Wszelka korespondencja jest wymieniana pomiędzy Prorektorami ds. studenckich poszczególnych Uniwersytetów a Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną (UKA). Prorektorzy przekazują ją następnie do Koordynatorów, których zadaniem jest informowanie poszczególnych jednostek o podjętych decyzjach.