Sztuki społeczne

II stopień, studia stacjonarne, profil praktyczny

Sztuki społeczne to nowy, unikatowy kierunek studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym prowadzony w Instytucie Kultury Polskiej (IKP) na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i otwarty na absolwentów dowolnego kierunku studiów, którzy legitymują się dyplomem licencjackim, magisterskim lub równoważnym. Studia zostały zbudowane na bazie wieloletniego doświadczenia naukowego i dydaktycznego IKP (ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku studiów kulturoznawstwo – wiedza o kulturze) i przypisane do dwóch dyscyplin: nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce.

Sztuki społeczne zostały zaprogramowane zgodnie z ideą „uczenia w działaniu", co oznacza m.in. zaangażowanie studentek i studentów w projekty realizowane wspólnie poza murami uniwersytetu we współpracy z instytucjami i praktykami. Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez pracowników Instytutu Kultury Polskiej, natomiast warsztaty twórcze przez osoby zaproszone do współpracy spoza uniwersytetu. Dzięki szerokiej sieci kontaktów z instytucjami kultury i sztuki, studentki i studenci mają możliwość podejmowania atrakcyjnych praktyk w kraju i za granicą.

Kierunek sztuki społeczne przygotowuje do realizacji działań twórczych w różnych środowiskach społecznych oraz kontekstach instytucjonalnych: teatrach, muzeach, domach kultury, szkołach, organizacjach pozarządowych, lecz także w niezależnych projektach.

Absolwent/ka studiów sztuki społeczne zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające:

 • rozumieć i badać kulturę współczesną
 • stosować narzędzia analizy antropologicznej i medialnej,
 • posługiwać się różnymi formami artystycznymi i tworzyć projekty zaangażowane społecznie;
 • pracować ze społecznościami lokalnymi i w instytucjach,
 • pracować z grupami zróżnicowanymi m.in. pod względem płci, wieku, sytuacji społecznej, miejsca zamieszkania etc.;
 • planować, organizować i finansować projekty kulturalne, artystyczne i społeczne.

Ramowy program studiów:

 • ćwiczenia dostarczające wiedzy antropologicznej i narzędzi analizy krytycznej, m.in. stosowana antropologia kultury, media w kulturze, idee zaangażowania społecznego, konteksty sztuki partycypacyjnej, polityki kulturalne;
 • warsztaty twórcze zapoznające ze strategiami sztuki zaangażowanej społecznie (m.in. fotografia, film, performans, sztuki wizualne, muzyka) oraz kształtujące umiejętność korzystania z konkretnych metod badawczych, m.in. diagnozy potrzeb, pracy środowiskowej, planowania i finansowania projektu;
 • praktyki włączające studentów w działanie konkretnych instytucji, organizacji i społeczności;
 • objazdy w wybranych miejscach i ośrodkach, obejmujące warsztaty i spotkania z przedstawicielami instytucji i społeczności lokalnych;
 • pracownia terenowa polegająca na realizacji projektu partycypacyjnego, poprzedzonego diagnozą lokalną i konsultacjami.

Większość zajęć odbywa się od poniedziałku do piątku na  Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu, w odnowionym i dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Szpitala św. Rocha. Sale dydaktyczne są niewielkie, przyjaźnie urządzone i wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Warsztaty twórcze i pracownie terenowe odbywają się często poza Uniwersytetem Warszawskim – w instytucjach, organizacjach kulturalnych, galeriach oraz w przestrzeni publicznej. Studenci i studentki biorą też udział w praktykach i wyjazdach terenowych na terenie całej Polski.

Dodatkowe informacje o rekrutacji, programie zajęć, kadrze oraz dotychczasowych inicjatywach dydaktycznych i badawczych dostępne są na stronie internetowej: ikp.uw.edu.pl.