filologia baŁtycka

Obsługa administracyjna

FILOLOGIA BAŁTYCKA
www.baltystyka.uw.edu.pl


Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel./faks:
(022) 55 20 869; 55 21 022
e-mail: kjob.polon@uw.edu.pl
web: www2.polon.uw.edu.pl/sts/

Kierownik KJOMiB
prof. dr hab. JADWIGA LINDE-USIEKNIEWICZ
e-mail: jlinde@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Bałtystyki
dr JOANNA TABOR
jtabor.baltystyka@gmail.com

Sekretarz KJOMiB
mgr ZOFIA MITAN-GAWRYSZEWSKA
e-mail: z.mitan@uw.edu.pl

Opiekun I roku dla kierunku filologia bałtycka
mgr PAWEŁ BRUDZYŃSKI
e-mail: p.brudzynski@uw.edu.pl

Sekcja toku studiów dziennych
KONRAD KOŚLA
e-maail: konrad.kosla@uw.edu.pl


poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00 - 15.00 (przerwa 12.30-13.00)
środa - sekretariat zamknięty dla studentów
p. 314, III p. Oboźna 8.

 

 

Informacje ogólne

Studia bałtystyczne (kierunek: filologia bałtycka, specjalność: lituanistyka i lettonistyka) prowadzone są w ramach Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (kampus główny). Pierwszy nabór na bałtystykę odbył się w roku 1995 i od tego czasu Katedra wykszktałciła kilkuset absolwentów – specjalistów w zakresie filologii litewskiej i łotewskiej. Warszawska bałtystyka jest jedną z dwóch jednostek akademickich w Polsce prowadzących dwustopniowe studia w tej dziedzinie.

Nazwa kierunku pochodzi od terminu „języki bałtyckie" określającego grupę języków indoeuropejskich, którymi posługiwały się plemiona Bałtów. Do dziś przetrwały jedynie dwa języki z tej grupy: język litewski i łotewski, wcześniej należały do niej także np. język pruski, jaćwiński, kuroński czy zemgalski.

Program studiów bałtystycznych obejmuje przede wszystkim intensywną naukę, od podstaw, języka litewskiego i łotewskiego; języka litewskiego uczymy od pierwszego roku studiów I stopnia, języka łotewskiego – od drugiego roku. Na studiach I stopnia studenci osiągają kompetencje językowe z zakresu języka litewskiego na poziomie B2+, zaś z języka łotewskiego na poziomie B1; na studiach II stopnia – z zakresu języka litewskiego na poziomie C2, zaś z łotewskiego na C1. Poza nauką tych dwóch bardzo ciekawych i rzadkich języków bałtyści poznają historię, literaturę i kulturę Litwy i Łotwy, mają zajęcia z przekładu oraz wiele ważnych dla każdego filologa przedmiotów ogólnohumanistycznych, takich jak antropologia kultury, historia filozofii, językoznawstwo ogólne czy metodyka nauczania języków obcych (szczegółowy program studiów znajduje się na naszej stronie internetowej).

Każdego roku kilkoro naszych studentów wyjeżdża na stypendia i staże na Uniwersytecie Wileńskim i Uniwersytecie Ryskim, zarówno w ramach stypendiów rządowych, jak i programu Erasmus, a także innych projektów.

Regularnie odwiedzają nas też wykładowcy z Litwy i Łotwy, którzy dzielą się z naszymi studentami swoją wiedzą, prowadząc gościnne konwersatoria i seminaria.

Studia odbywają się w kameralnej atmosferze, na pierwszy rok przyjmowanych jest zwykle około 25 osób, które uczą się w dwóch grupach lektoratowych.

Działające przy Katedrze Koło Naukowe Bałtystów pomaga studentom rozwijać zainteresowania, organizując różnego rodzaju wykłady i prelekcje tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi (pisarzami, tłumaczami, artystami), warsztaty (np. śpiewu tradycyjnego, robienia ozdób ludowych), ekspedycje (dialektologiczne, etnograficzne). Współorganizuje również warszawską edycję litewskiego festiwalu poetyckiego „Wiosna poezji".

Absolwenci naszych studiów pracują jako tłumacze oraz konsultanci w instytucjach i firmach działających w Polsce, na Litwie i Łotwie. Znajomość dwóch mało Polakom znanych języków, a także kontekstu społeczno-kulturowego naszych północno-wschodnich sąsiadów stanowi niewątpliwy atut wyróżniający bałtystów na rynku pracy.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.baltystyka.uw.edu.pl oraz obejrzenia przygotowanego przez naszych studentów filmiku: „Dlaczego warto studiować bałtystykę".