Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Wydziałowy koordynator ds. mobilności

mgr MARTA JAWOREK

Umowy Wydziału Polonistyki zawierane w ramach programu Erasmus.

Koordynowanie mobilności studentów filologii polskiej (wszystkie specjalności), logopedii, bałtystyki, doktorantów ILP, IJP, IPS, Polonicum, KJOWPiB oraz studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+.

e-mail: marta.jaworek@uw.edu.pl

tel, +48225521100

dyżur: poniedziałek – piątek, godz. 10.00-15.00, dziekanat pok. 120

 

Koordynator ds. mobilności Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej

dr hab. Robert Kulmiński

Umowy ISZiP zawierane w ramach programu Erasmus.

Koordynowanie mobilności studentów slawistyki (wszystkie specjalności) oraz studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+.

e-mail: r.kulminski@uw.edu.pl

Dyżur:
http://slawistyka.uw.edu.pl/pl/studia/dyzury-pracownikow/
 

Koordynator ds. mobilności Instytutu Kultury Polskiej

dr Jerzy Stachowicz

Umowy IKP zawierane w ramach programu Erasmus.

Koordynowanie mobilności studentów kulturoznawstwa, studentów sztuk społecznych, a także studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+.

e-mail: js.stachowicz@uw.edu.pl

Informacja o dyżurach: http://ikp.uw.edu.pl/dr-jerzy-stachowicz/

 

Koordynator ds. mobilności Instytutu Filologii Klasycznej 

dr Katarzyna Pietruczuk

Umowy IFK zawierane w ramach programu Erasmus+.

Koordynowanie mobilności studentów filologii klasycznej (wszystkie specjalności oraz studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+.


e-mail: k.pietruczuk@uw.edu.pl

Informacja o dyżurach: http://www.ifk.uw.edu.pl/instytut/pracownicy/katarzyna-pietruczuk,48.html

 

Przydatne linki: