Obrony rozpraw doktorskich

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. MATEUSZA SEROKI

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 31 stycznia 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr.  MATEUSZA SEROKI

tytuł rozprawy :

Bośnia w oczach Chorwatów – chorwackie pisarstwo podróżnicze wobec Bośni i Hercegowiny w latach 1842-1896.

Promotor: Dr hab.  Zdzisław Darasz
profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab.  Patrycjusz Pająk
z Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab.  Krystyna Pieniążek-Marković
profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz na stronie internetowej Repozytorium UW.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr ALEKSANDRY GELLER

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 31 stycznia 2017 roku o godz. 18.00 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  ALEKSANDRY GELLER

tytuł rozprawy :

Debata o kulturze jidysz na łamach tygodnika „Literarisze Bleter".

Promotor: Prof. dr hab.  Maria M. Szpakowska
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska
z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec
z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz na stronie internetowej Repozytorium UW.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. MICHAŁA GRABOWSKIEGO

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 24 stycznia 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 8  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr.  MICHAŁA GRABOWSKIEGO

tytuł rozprawy :

Spiski tatrzańskie – próba monografii

Promotor: Prof. dr hab.  Jakub Z. Lichański, prof. em.
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab.  Anna Gemra
profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Jerzy Roszkowski
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, Gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz na stronie internetowej Repozytorium UW.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr WERONIKI PLIŃSKIEJ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 24 stycznia 2017 roku o godz. 18.00 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  WERONIKI PLIŃSKIEJ

tytuł rozprawy :

Działania animacyjne w społecznościach lokalnych.
Perspektywa antropologii sztuki.

Promotor: Prof. dr hab.  Roch Sulima
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab.  Mirosław Duchowski
z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Dr hab.  Waldemar Kuligowski
profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz na stronie internetowej Repozytorium UW.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr KAROLINY WIEREL

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 24 stycznia 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  KAROLINY WIEREL

tytuł rozprawy :

Księga jako medium transkulturowe w postapokaliptycznych przekazach literackich i filmowych przełomu XX i XXI wieku.

Promotor: Dr hab.  Alicja Kisielewska
profesor Uniwersytetu w Białymstoku
Recenzenci:

Dr hab.  Grzegorz Godlewski
profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab.  Ewa Citko
profesor Uniwersytetu w Białymstoku

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz na stronie internetowej Repozytorium UW.