Obrony rozpraw doktorskich

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. MACIEJA JAWORSKIEGO

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 7 marca 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 4  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr.  MACIEJA JAWORSKIEGO

tytuł rozprawy:

Mit Orfeusza w literaturze polskiej XX wieku

Promotor: Dr hab. Tomasz Wójcik
profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Adam Dziadek
z Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Piotr Śliwiński
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr KATARZYNY KUŁAKOWSKIEJ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 4 lipca 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  KATARZYNY KUŁAKOWSKIEJ

tytuł rozprawy:

Ruch teatralnej kontrkultury w Polsce z perspektywy doświadczeń jego uczestniczek

Promotor: Dr hab.  Grzegorz Godlewski
profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska
profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

obProf. dr hab. Wojciech Burszta
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr MONIKI JABŁOŃSKIEJ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 20 czerwca 2017 roku o godz. 13.00 w sali nr 37  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr MONIKI JABŁOŃSKIEJ

tytuł rozprawy:

Nowe przyimkowe konstrukcje analityczne w polszczyźnie przełomu XX i XXI wieku.

Promotor: Dr hab. Elżbieta Piotrowska
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Jerzy Podracki, prof. em.
z Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Ewa Jędrzejko
z Uniwersytetu Śląskiego

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Jana Baudouina de Courtenay, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz na stronie internetowej Repozytorium UW.