ZAPRASZAMY NA STUDIA

Harmonogram rekrutacji

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Polonistyki uprzejmie informuje, że – zgodnie z uchwalonym 20 maja br. przez Senat UW nowym harmonogramem rekrutacji – rekrutacja na studia II stopnia organizowane na Wydziale Polonistyki odbędzie się w terminie sierpniowo-wrześniowym:

 • początek rejestracji w IRK: 10.08.2020;
 • koniec rejestracji w IRK: 16.09.2020;
 • egzamin wstępny (jeśli dotyczy): 21.09.2020;
 • ogłoszenie wyników: 23.09.2020;
 • przyjmowanie dokumentów: od 24.09.2020.

WAŻNE INFORMACJE O REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK 2020/2021

 1. Najważniejsze, aby w odpowiednim terminie zarejestrować się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów: irk.uw.edu.pl

Warto wcześniej bardzo dokładnie przeczytać zasady rekrutacji na studia, jakie obowiązują na poszczególne kierunki.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Należy dokładnie wypełnić wszystkie pola na swoim koncie rekrutacyjnym.

      Podczas rejestracji należy uważnie czytać wszystkie polecenia i wskazówki!

UWAGA! W przypadku jakichkolwiek problemów na etapie rejestracji w systemie należy kontaktować się bezpośrednio z centralnym Biurem ds. Rekrutacji UW:

       http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/kontakt/

 1. Jeśli kandydat został zakwalifikowany na studia, musi złożyć - w wyznaczonym terminie i najlepiej osobiście - wszystkie wymagane dokumenty w siedzibach komisji rekrutacyjnych:
 1. kandydaci na studia na kierunki: filologia polska, filologia bałtycka, logopedia ogólna i kliniczna, logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna, filologia polskiego języka migowego składają dokumenty w gmachu głównym Wydziału Polonistyki UW (budynek na terenie kampusu centralnego, po prawej stronie Pałacu Kazimierzowskiego, sala nr 6 na parterze; ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
 1. kandydaci na studia na kierunek kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, a także sztuki społeczne składają dokumenty w siedzibie Instytutu Kultury Polskiej UW (budynek na terenie kampusu centralnego, dawny Szpital św. Rocha; ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
 1. kandydaci na kierunek slawistyka składają dokumenty w siedzibie Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW (budynek na terenie kampusu centralnego za Auditorium Maximum; ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
   
 2. kandydaci na kierunek filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie składają dokumenty w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UW (budynek obok kościoła św. Krzyża, drugie piętro, ul. Krakowskie Przedmieście 1)

WSZYSTKIE PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ NA STUDIA należy kierować na adres: rekrut.polon@uw.edu.pl