ZAPRASZAMY NA STUDIA

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Rekrutacja na studia organizowane na Wydziale Polonistyki odbędzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia:

 • początek rejestracji w IRK: 13.07.2020;
 • koniec rejestracji w IRK: 12.08.2020;
 • ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 13.08.2020;
 • ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów: 17.08.2020;
 • egzamin wstępny (jeśli dotyczy) 19-21.08.2020;
 • ogłoszenie wyników: 24-25.08.2020;
 • przyjmowanie dokumentów: od 25.08.2020.

Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia:

 • początek rejestracji w IRK: 10.08.2020;
 • koniec rejestracji w IRK: 16.09.2020;
 • egzamin wstępny (jeśli dotyczy): 21.09.2020;
 • ogłoszenie wyników: 23.09.2020;
 • przyjmowanie dokumentów: od 24.09.2020.

Terminy te są zgodne z uchwalonym 20 maja 2020 przez Senat UW nowym harmonogramem rekrutacji.

Forma egzaminów i składania dokumentów zależy od rozwoju sytuacji epidemiologicznej i zostanie ustalona w terminie późniejszym.

WAŻNE INFORMACJE O REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK 2020/2021

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w rekrutacji?

Warunkiem koniecznym jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów: irk.uw.edu.pl oraz uzupełnienie wszystkich niezbędnych informacji. W razie wątpliwości warto skorzystać z przewodnika: Rekrutacja krok po kroku.

Gdzie szukać pomocy?

W wypadku jakichkolwiek problemów na etapie rejestracji w systemie należy kontaktować się bezpośrednio z centralnym Biurem ds. Rekrutacji UW.

Po założeniu konta w IRK z Komisją Rekrutacyjną Wydziału Polonistki należy się kontaktować za pomocą systemu. Jest to podstawowa i zalecana forma kontaktu. W wyjątkowych sytuacjach można także pisać na adres: rekrut.polon@uw.edu.pl.