AKTUALNOŚCI

Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych 2020/2021

W roku akademickim 2020/2021 egzaminy certyfikacyjne z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie Warszawskim będą miały formę zdalną, zarówno w części pisemnej jak i w części ustnej. Będą sprawdzały te same umiejętności, które były sprawdzane w formie stacjonarnej: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie oraz znajomość środków gramatyczno-leksykalnych.

Czytaj więcej...

zmianA nazwy KJOWPiB

ZARZĄDZENIE NR 7 Dziekana Wydziału Polonistyki UW z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie zmiany nazwy Katedry  Językoznawstwa  Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego  Porównawczego  i  Bałtystyki na Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki.

Czytaj więcej...

Zmiana terminów rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie

Na prośbę Władz Jednostek Dydaktycznych Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia  prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek podjął decyzję o zmianie terminów rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie.

Czytaj więcej...

Szkolenia dla nauczycieli akademickich

Zostały ostatnie wolne miejsca na szkolenia w listopadzie – między innymi „Projektowanie i prowadzenie zajęć metodą warsztatową - szkolenie trenerskie (I)" oraz „Design thinking jako zespół technik i narzędzi stosowanych w dydaktyce…". Ponadto zapraszamy do udziału w szkoleniach z narzędzi informatycznych (Google Meet, Google Classroom, ZOOM, interaktywne prezentacje).

Czytaj więcej...

Warsztaty dla studentów zagranicznych

Welcome Point zaprasza studentki i studentów zagranicznych na spotkanie online z zakresu zarządzania emocjami. Spotkanie zostanie przeprowadzone w języku angielskim.

Czytaj więcej...

Zakażenie wirusem COVID-19

Przypominamy Studentom o obowiązku zgłaszania do Kierownika Jednostki Dydaktycznej informacji o zakażeniu koronawirusem i/lub skierowaniu na kwarantannę. Prosimy też o wiadomość od studentów, którzy są w samoizolacji. Jesteśmy zobligowani do regularnego przekazywania raportów do władz UW – prośba nie jest więc jednorazowa. Informację należy zgłaszać przez formularz: https://forms.gle/7e7nKP1dMuE2pYBy8

Spotkanie z Prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia

Już 17 listopada o godz. 11:00 zapraszamy na Spotkanie online z Prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia prof. Sławomirem Żółtkiem. Transmisja będzie dostępna na profilu Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas spotkania prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UW odpowie na Wasze pytania i wątpliwości dotyczące studiowania czy organizacji kształcenia na UW w czasie pandemii.

Czytaj więcej...

Nagrody „Literatury na świecie"

Z radością i dumą zawiadamiamy, że spośród przyznanych właśnie prestiżowych nagród „Literatury na świecie" za rok 2019 aż dwie trafiły do pracowników naszego Wydziału!

Czytaj więcej...

Spotkanie dla studentów zagranicznych

Welcome Point zaprasza Was na spotkanie online na temat przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Spotkanie zostanie przeprowadzone w języku angielskim.

Czytaj więcej...

Konkurs dla kół naukowych

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje" ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach konkursu przewidziane jest wsparcie dla kół naukowych.

Czytaj więcej...

Legalizacja pobytu – spotkania dla studentów zagranicznych

Jeśli trapią Was wątpliwości: „czy i jak mogę zalegalizować swój pobyt w Polsce, jak to zrobić w czasie pandemii?", to przygotowane przez zespół Welcome Point spotkania informacyjne pozwolą Wam je rozwiać. Wiemy, że zwłaszcza na początku zasady i proces legalizacji pobytu w Polsce mogą wydawać się trudne i skomplikowane. Dlatego wraz ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej przygotowaliśmy spotkania online, które pomogą Wam lepiej się do nich przygotować.

Czytaj więcej...

Nowe zarządzenia (17 października 2020 r.)

W odpowiedzi na wczorajsze zarządzenie Rektora UW ukazały się nowe zarządzenia regulujące pracę i nauczanie na Wydziale Polonistyki.

Czytaj więcej...

Wytyczne Dziekana WP w sprawie organizacji pracy administracji Wydziału i jego jednostek

Czytaj więcej...

Komunikat Dziekana WP w sprawie organizacji kształcenia na studiach podyplomowych

Czytaj więcej...

Otwarte konkursy IDUB

Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat otwartych konkursów w ramach „Inicjatywy doskonałości" na UW. Obecnie można aplikować o minigranty, mikrogranty i open access.

Czytaj więcej...

lektoraty w szkole języków obcych

Czytaj więcej... [PPTX]

Wolne Lektury

Fundacja Nowoczesna Polska zachęca studentów i wykładowców do korzystania z zasobów cyfrowych dostępnych za darmo w bibliotece internetowej Wolne Lektury.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w Tygodniu Noblowskim

Centrum Współpracy i Dialogu UW serdecznie zaprasza Pracowników oraz Studentów do wspólnego celebrowania wielkiego święta nauki: Tygodnia Noblowskiego.

Czytaj więcej...

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Od dnia 1 października do dnia 25 października 2020 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).

Czytaj więcej...

Przewodnik dla pierwszorocznych studentów zagranicznych

Czytaj więcej...

Powitanie roku akademickiego 2020/2021

U progu nowego roku akademickiego zwracam się do całej społeczności Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w imieniu władz dziekańskich Wydziału.

Czytaj więcej...

Warsztaty dla studentów zagranicznych

We would like to invite you to the Polish Culture and Intercultural Communication online workshops, organized by the Welcome Point.

Czytaj więcej...

koordynatorzy ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym

W celu właściwej organizacji egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym z wykorzystaniem ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus", Kierownik Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki UW, dr Łukasz Książyk, powołał koordynatorów ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym.

Czytaj więcej...

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

W tym roku już po raz 16. warszawscy studenci i uczniowie mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Program stypendialny jest skierowany do studentów oraz uczniów uczących się w Warszawie.

Czytaj więcej...

Spotkania dla studentów zagranicznych

Welcome Point ma zaszczyt zaprosić Cię do udziału w serii spotkań inaugurujących rok akademicki 2020/2020 – Online Welcome Week, które odbędą się w dniach od 6 do 9 października br.
Czytaj więcej...

Wolne miejsca w rekrutacji na studia II stopnia

Informujemy, że jest jeszcze kilka wolnych miejsc w rekrutacji na studia II stopnia na kierunkach:

 • filologia polska (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • filologia bałtycka
 • filologia polskiego języka migowego
 • filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 • slawistyka
 • kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
 • logopedia ogólna i kliniczna

Rejestracja w IRK będzie trwała do 1 października.
Zapraszamy!

Legitymacje studenckie

Informujemy, że 28 września 2020 r. (w dniu, w którym będzie się odbywało spotkanie z Prodziekanem ds. studenckich oraz samorządem studenckim) będą również wydawane legitymacje studenckie oraz będzie miało miejsce podpisywanie ślubowania przez studentów kierunku Filologia polska.
Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie formy prowadzenia zajęć zdalnych i narzędzi informatycznych

Komunikat Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki w sprawie formy prowadzenia zajęć zdalnych i narzędzi informatycznych.
Czytaj więcej...

Dzień adaptacyjny dla studentów I roku filologii polskiej

Uprzejmie informujemy, że 18 września na stronie Wydziału Polonistyki ukazał się komunikat kierownika jednostki dydaktycznej, prodziekana ds. studenckich dr. Łukasza Książyka, w sprawie organizacji zajęć w semestrze zimowym. Wszystkie zajęcia na kierunku filologia polska rozpoczną się w trybie zdalnym. Stacjonarnie odbędzie się jednak dzień adaptacyjny. Chcielibyśmy wszystkich Państwa, którzy chcą i mogą uczestniczyć w spotkaniu, zaprosić 28 września 2020 r. do sali im. Adama Mickiewicza w Audytorium Maximum.
Czytaj więcej...

Wydział Polonistyki na Festiwalu Nauki

Zachęcamy do udziału w wykładach i warsztatach organizowanych przez Wydział Polonistyki w ramach 24. Festiwalu Nauki.
Czytaj więcej...

wytyczne w sprawie funkcjonowania Wydziału Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

WytyczneDziekana Wydziału Polonistyki w sprawie funkcjonowania Wydziału Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
Czytaj więcej...

komunikat w sprawie organizacji kształcenia na studiach podyplomowych2020/2021

Komunikat Dziekana Wydziału Polonistyki w sprawie organizacji kształcenia na studiach podyplomowych.
Czytaj więcej...

Obserwatorium Językowe UW

Polecamy Państwa uwadze Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego (www.nowewyrazy.uw.edu.pl oraz facebook). Tworzy je zespół czworga językoznawców z Instytutu Języka Polskiego UW: prof. Katarzyna Kłosińska, dr Agata Hącia, dr Barbara Pędzich i dr Jarosław Łachnik. Zadaniem Obserwatorium jest gromadzenie, analizowanie i opisywanie najnowszej polskiej leksyki; efektem pracy zespołu jest słownik neologizmów umieszczony na stronie internetowej, sukcesywnie uzupełniany. Bazę jednostek leksykalnych współtworzą internauci – każdy może dodawać hasła, które po opracowaniu przez badaczy staną się częścią słownika. Zachęcamy do obserwowania, wspierania i współtworzenia słownika.

Zapisy na WF

24 września rozpoczyna się rejestracja na zajęcia WF. Więcej informacji; harmonogram: tutaj.

Czytaj więcej...

Warsztaty dla studentów zagranicznych

Welcome Point organizuje kolejne warsztaty online dla zagranicznych studentów i studentek. Głównym celem spotkania jest zapoznanie studentów ze strukturą Uniwersytetu oraz elementami komunikacji interkulturowej. Ponadto będzie to dla studentów wspaniała okazja do integracji i poznania rówieśników.

Czytaj więcej...

Przewodnik dla nowych studentów

Specjalnie dla studentów pierwszego roku w jednym miejscu zebrano wszystkie ważne informacje o uczelni. Jak zapisać się na zajęcia? Kiedy można wyjechać na wymianę zagraniczną? Czym jest USOS, punkty ECTS, oguny i lektoraty? Na jakie wsparcie można liczyć?

Praca Sekcji Toku Studiów

Sekcja Toku Studiów pełni swoje dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 13.00 w pok. 313 i 314 (III piętro) w budynku przy ul. Oboźnej 8. (tel: 22 55-20-659, 22 55-20-680).

Taktylność i kinetyczność - konferencja

Zakład Komparatystyki oraz Pracownia Badań Instersemiotycznych i Intermedialnych Instytutu Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w drugim spotkaniu konferencyjnym w cyklu Poszerzanie poetyki, zatytułowanym Taktylność i kinetyczność, odbywającym się 14–15 września 2020.

Organizacja kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021

Zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, zajęcia odbywać się będą zdalnie z ewentualnymi wyjątkami, które kierownicy jednostek dydaktycznych muszą ogłosić do 21 września. Szczegóły dotyczące organizacji kształcenia na Wydziale Polonistyki zostaną ogłoszone po 10 września, na który to dzień zostało zaplanowane spotkanie prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia z kierownikami jednostek dydaktycznych.
 

Kontakt z komisją Rekrutacyjną

Do czasu przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia II stopnia z Komisją Rekrutacyjną Wydziału Polonistyki skontaktować się można wyłącznie przez system IRK lub drogą mailową (rekrut.polon@uw.edu.pl).
 

Praca dla nauczycieli

Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje nauczycieli języka polskiego oraz innych przedmiotów w roku szkolnym 2020/2021. 
 

Spotkania Dla studentów zagranicznych

Welcome Point organizuje spotkania powitalne dla wszystkich studentów zagranicznych, którzy w roku akademickim 2020/2021 rozpoczną studia na Uniwersytecie Warszawskim.
 

Bezpłatne testy na Koronawirusa

Pracownicy i doktoranci UW mogą skorzystać z bezpłatnych badań na obecność przeciwciał przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Testy można wykonać od 29 czerwca do 28 sierpnia.

Czytaj więcej...

Ranking Perspektyw 2020

Z radością informujemy, że w tegorocznym rankingu Perspektyw w kategoriach filologia polska oraz kulturoznawstwo najwyższą pozycję osiągnęły kierunki prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim. W rankingu uczelni akademickich Uniwersytet Warszawski zajął drugie miejsce.

Czytaj więcej...

kalendarz na rok akademicki 2020/2021

Zaktualizowany kalendarz na rok akademicki 2020/2021.

Czytaj więcej...

Szkolenie z zakresu planowania kariery

Welcome Point zaprasza studentów zagranicznych na kolejne szkolenie, tym razem z zakresu planowania kariery. Mamy nadzieję, że pomoże to naszym studentom i studentkom w poradzeniu sobie na rynku pracy w tym niełatwym czasie.

Czytaj więcej...

Z wielkim żalem żegnamy

Małgosię Wysocką-Mielczarską

długoletnią wykładowczynię greki i łaciny, nauczycielkę kilku pokoleń filologów klasycznych, życzliwą koleżankę, osobę ciepłą i pogodną.

Koleżanki i koledzy z Instytutu Filologii Klasycznej UW

Mężowi Panu Profesorowi Cyprianowi Mielczarskiemu i Dzieciom składamy wyrazy głębokiego współczucia

Wybory Dziekana WP oraz członka Senatu UW

Informujemy, że II posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki wskazało jako kandydata na dziekana prof. dra hab. Zbigniewa Grenia.  Profesorowie i Doktorzy habilitowani zatrudnieni na stanowisku profesora (na naszym Wydziale) wybrali członka Senatu UW prof. dr hab. Wojciecha Dudzika. Szczegółowe informacje na temat wyborów znajdują się w zakładce Wydziałowej Komisji Wyborczej.

Czytaj więcej...

STYPENDIA POMOSTOWE

„Stypendia pomostowe" to jeden z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jego celem jest wsparcie zdolnej i ambitnej młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach akademickich.

Czytaj więcej...

Warsztaty dla studentów zagranicznych

Zdając sobie sprawę z trudności, z jakimi zmagają się w czasie pandemii studenci zagraniczni, Welcome Point przygotował dla nich warsztaty online z zarządzania emocjami.

Czytaj więcej...

Deklaracja programowa kandydata na Dziekana WP

Deklaracja programowa prof. dr hab. Zbigniewa Grenia, kandydata na Dziekana Wydziału Polonistyki w wyborach na kadencję 2020-2024.

Czytaj więcej...

Życiorys naukowy kandydata na Dziekana WP

Życiorys naukowy prof. dr hab. Zbigniewa Grenia, kandydata na Dziekana Wydziału Polonistyki w wyborach na kadencję 2020-2024.

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE  NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU POLONISTYKI

Zarządzenie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w gmachu Polonistyki w trakcie trwania prac remontowych.

Czytaj więcej...

Warsztaty dla studentów zagranicznych

Dear Students! University of Warsaw in your perspective - online workshop for international students Welcome Point and The Volunteer Centre of The University of Warsaw announce recruitment for new workshops! 

Czytaj więcej...

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

III edycja Konkursu im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę doktorską lub magisterską o charakterze komparatystycznym.

Czytaj więcej...

UWAGA STUDENCI !!!

Od dnia 15 czerwca 2020 r. Sekcja Toku Studiów będzie pełniła swoje dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 13.00 w pok. 313 i 314 (III piętro) w budynku przy ul. Oboźnej 8. (tel: 22 55-20-659, 22 55-20-680)

Od dnia 15 czerwca 2020 r. Prodziekan ds. studenckich dr Łukasz Książyk będzie pełnił swój dyżur w środy w godz. 10.00 - 11.00 w pok. 116 w budynku przy ul. Oboźnej 8.

Komunikat Kierownika Jednostki Dydaktycznej w sprawie limitów w grupach zajęciowych

Ustalenia limitów w grupach zajęciowych.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Rektora UW w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym

Załączniki do zarządzenia nr 120 Rektora UW. Protokół z egzaminu dyplomowego w APD. Składanie pracy dyplomowej w APD - instrukcja dla kierującego pracą i recenzentów. Składanie pracy dyplomowej w APD - instrukcja dla studentów. Strona tytułowa pracy dyplomowej.

Czytaj więcej...

Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay zamknięta w wakacje

W związku z remontem w gmachu Wydziału Polonistyki od 15 czerwca do 30 września 2020 r. Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay będzie zamknięta. Bieżące informacje dotyczące pracy biblioteki będą umieszczane na naszej stronie bijp.uw.edu.pl.

BIBLIOTEKA im. W.BOROWEGO ZAMKNIĘTA W WAKACJE

Informujemy, że ostatnim dniem pracy Biblioteki im. Wacława Borowego jest  poniedziałek, 8 czerwca 2020 (w godz. 10.00-14.00). Potem – w związku z remontem w gmachu Wydziału Polonistyki – biblioteka będzie zamknięta do 30 września 2020. Bieżące informacje dotyczące działalności biblioteki będą umieszczane na stronie domowej (bilp.uw.edu.pl), w zakładce Aktualności oraz na profilu biblioteki na Facebooku. Zachęcamy do regularnego śledzenia!

ważności legitymacji studenckich i służbowych

Legitymacje studenckie, legitymacje doktoranckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich, które były ważne 26 marca 2020 roku, tj. w dniu wejścia w życie rozporządzenia MNiSW wprowadzającego ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni w związku z trwającą pandemią, lub utraciły ważność nie wcześniej niż trzydzieści dni przed tą datą, na podstawie art. 51b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.)  zachowują ważność przez cały okres ograniczenia działania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu. Legitymacje zachowują więc ważność do 29 listopada 2020 roku.

Instrukcja na egzaminy i zaliczenia pisemne

Około 3 dni przed egzaminem student powinien zalogować się kontem CAS.

Czytaj więcej...

Instrukcja na egzaminy ustne

Do egzaminów ustnych wykorzystujemy platformę Google Meet.

Czytaj więcej...

Kursy doszkalające przed egzaminami z języków obcych

Informujemy, że na kontach studentów III, IV i V roku, którzy podczas toku studiów uczestniczyli w zajęciach językowych, oferowanych w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych, został zdefiniowany nowy typ żetonów KURS-prep-2019L. Nowe żetony można wykorzystać przy rejestracji na bezpłatne kursy doskonalące, przygotowujące do egzaminów na poziomie B2 w letniej sesji egzaminacyjnej.

Informacje wyborcze Wydziałowej Komisji Wyborczej

WKW podaje terminy najbliższych zebrań wyborczych. Część z nich odbędzie się w formie zdalnej.

Czytaj więcej...

Informacje dotyczące organizacji egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2020

Egzaminy certyfikacyjne biegłości językowej w sesji letniej 2020 - aktualne informacje, harmonogram egzaminów.

Czytaj więcej...

Wytyczne Dziekana w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Wytyczne Dziekana Wydziału Polonistyki z dnia 22.05.2020 r. w związku z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 105 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Czytaj więcej...

Komunikat Kierownika Jednostki Dydaktycznej w sprawie organizacji zajęć, egzaminów i egzaminów dyplomowych

W związku z ZARZĄDZENIEM NR 105 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 uprzejmie informuję, że na Wydziale Polonistyki wszystkie zajęcia dydaktyczne, zaliczenia, egzaminy, egzaminy dyplomowe oraz dyżury dydaktyczne do końca roku akademickiego będą odbywały się w trybie zdalnym.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji zajęć, egzaminów i egzaminów dyplomowych

21 maja rektor UW wydał nowe zarządzenie w sprawie zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Zgodnie z jego zapisami zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy nadal będą prowadzone w formie zdalnej, z wyjątkiem tych, których realizacja wymaga fizycznej obecności na uczelni. Możliwa jest praca zdalna, w systemie dyżurów lub wprowadzenie ruchomego czasu pracy. Dokument zmienia niektóre wcześniejsze uczelniane akty wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Czytaj więcej...

Harmonogram rekrutacji

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Polonistyki uprzejmie informuje, że – zgodnie z uchwalonym 20 maja br. przez Senat UW nowym harmonogramem rekrutacji – rekrutacja na studia II stopnia organizowane na Wydziale Polonistyki odbędzie się w terminie sierpniowo-wrześniowym.

Czytaj więcej...

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2019/2020 – komunikat KJD

Na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz § 4 ust. 3 Zarządzenia nr 84 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki ogłaszam harmonogram egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2019/2020 na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki. Harmonogram obejmuje szczegółowy terminarz egzaminów w sesji czerwcowo-lipcowej wraz z informacją o ich formie oraz narzędziach informatycznych wykorzystywanych do ich przeprowadzenia.

Czytaj więcej...

Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay

Od 18 do 29 maja 2020 r. wypożyczalnia będzie czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-13.30. Czytelnia jest zamknięta do odwołania.

Szkolenia dla nauczycieli akademickich

Sekcja ds. rozwoju kompetencji pracowników działająca w ramach Biura Spraw Pracowniczych zaprasza na platformę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/, gdzie w kategorii „Szkolenia dla nauczycieli akademickich" znajdą Państwo m.in. szkolenia z narzędzi elektronicznych potrzebnych przy prowadzeniu dydaktyki w formie zdalnej, a także szkolenia z kompetencji miękkich.

Czytaj więcej...

Film Wydziału Polonistyki na Long Story Short Film Festival

Film „Puzzle Doc" w reżyserii Mariusza Korycińskiego z udziałem m.in. Katarzyny Bondy i Borysa Lankosza, wyprodukowany przez Wydział Polonistyki UW, został zakwalifikowany do jednego z pierwszych w Polsce festiwali online, organizowanego przez Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu.

Czytaj więcej...

Koordynatorzy ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym

Na podstawie § 6 ust. 4 Zarządzenia nr 84 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym powołuję koordynatorów ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki.

Czytaj więcej...

Wydziałowe biblioteki

Inforrmacje o pracy Biblioteki im. Jana Baudouina de Courtenay oraz Biblioteki im. Wacława Borowego

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

W związku z POSTANOWIENIEM NR 10 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmiany POSTANOWIENIA NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 STYCZNIA 2019 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Warszawskim, informuję, że egzaminacyjna sesja letnia na kierunkach studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuki społeczne odbędzie się w bloku I, czyli w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 5 lipca 2020 r.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki
dr Łukasz Książyk

ZARZĄDZENIE NR 84 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Zarządzenie Rektora UW z dnia 4 maja 2020 r.w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym.

Czytaj więcej...[PDF]

Dzień Otwarty Wydziału Polonistyki

Drogi Maturzysto! Dzień zaczynasz od „Kordiana", a kończysz na Tokarczuk? Pandemia wcale tak bardzo Ci nie przeszkadza, bo wreszcie możesz przeczytać wszystkie zaległe książki spoza listy maturalnej? A może wyłapujesz błędy w wypowiedziach przyjaciół, zanim ci w ogóle otworzą usta, a zamiast analizować bezlitosne statystyki COVID-19 zastanawiasz się, ile głosek jest w nazwisku „Brzęczyszczykiewicz"? Jeśli tak, to bez wahania w tegorocznej rekrutacji rejestruj się na filologię polską na UW! Spytaj nas, dlaczego warto, a udzielimy Ci na to pytanie co najmniej 77 odpowiedzi!
25.04.2020 (w godz. 12:00-13:00) zapraszamy na wirtualne spotkanie z przedstawicielami filologii polskiej.

Czytaj więcej...

Dyżury w dziekanacie

Informujemy o nowych godzinach dyżurów pracowników Dziekanatu:
dr Łukasz Książyk – środy w godz. 10.00 -11.00 w Toku Studiów, pok. 12 (od 20 maja)
Halina Smulska – poniedziałek w godz. 10.00-13.00
Milena Falkowska – wtorek w godz. 10.00-13.00
Katarzyna Kucharska – środa w godz. 10.00-13.00
Marta Jaworek – czwartek w godz. 10.00-13.00
Małgorzata Pakulska – piątek w godz. 10.00-13.00
Anna Pokrzywniak – piątek w godz. 10.00-13.00
Monika Telinga – wtorek w godz. 10.00-13.00
Aneta Piasek – poniedziałek w godz. 10.00-13.00

Dyżury Sekcji Finansowej:

wtorki w godz. 10.00-13.00
środy w godz. 10.00-13.00
piątki w godz. 10.00-13.00

Dzień Otwarty UW

Już 25 kwietnia o godz. 10:00 zapraszamy na Dzień Otwarty UW Online! Podczas transmisji na fanpage'u Uniwersytetu Warszawskiego będzie można lepiej poznać uczelnię i dowiedzieć się więcej o studiach i rekrutacji na UW.

Czytaj więcej...

 

komunikat kierownika jednostki dydaktycznej

W związku z ZARZĄDZENIEM NR 69 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany ZARZĄDZENIA NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego i przedłużeniem pracy zdalnej na UW do dnia 15 maja br., zwracam się z uprzejmą prośbą, żeby wszystkie organizowane na Wydziale Polonistyki ćwiczenia, wykłady, konwersatoria, warsztaty i seminaria obligatoryjnie przeszły na tryb zdalny, aby studenci mogli uzyskać zakładane efekty uczenia się przypisane do poszczególnych przedmiotów. W razie konieczności dopuszcza się możliwość zmodyfikowania programu zajęć. Zmiana taka powinna zostać uzgodniona ze studentami. Seminaria licencjackie i seminaria magisterskie na drugim roku studiów mogą odbywać się w trybie konsultacji prac dyplomowych.

Przedłużenie ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego

W związku z utrzymującym się zagrożeniem koronawirusem konieczne jest przedłużenie obowiązywania przepisów dotyczących pracy zdalnej, prowadzenia zajęć w formie on-line oraz innych ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego.
Termin pracy zdalnej oraz zajęć on-line wydłużony jest do 15 maja 2020 r.
Odwołanie podróży wydłużone jest do 30 czerwca 2020 r.
Odwołanie konferencji, sympozjów, wykładów otwartych i imprez na terenie UW wydłużone jest do 31 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie Rektora NR 69 [PDF]

Zarządzenie Rektora NR 70 [PDF]

ZARZĄDZENIE NR 60 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Zarządzenie Rektora UW z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Czytaj więcej... [PDF]

Komunikat w sprawie zajęć zdalnych

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam listę zajęć zdalnych organizowanych na Wydziale Polonistyki UW od 16 lub 23 marca br.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie stypendiów dla studentów i doktorantów

Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia wydała 18 marca komunikat dotyczący składania wniosków o stypendia i terminów wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego. W komunikacie zostały zawarte informacje dotyczące stypendiów socjalnych, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi dla studentów i doktorantów oraz stypendiów Erasmus.

Czytaj więcej...

Komunikat Dziekana Wydziału Polonistyki

w związku z czasowym ograniczeniem obowiązku pracy na terenie Uczelni na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. i Zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r.

Na mocy wymienionych powyżej aktów prawnych wprowadza się z dniem 18 marca br. następujące szczegółowe zasady organizacji pracy na Wydziale Polonistyki:

 1. Pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Wydziału pracują w trybie zdalnym;
 2. W sytuacjach koniecznych dyżur upoważnionego do podpisywania dokumentów finansowych przedstawiciela władz dziekańskich i pełnomocnika kwestora ustala się na każdy wtorek i piątek, w godzinach od 11.00 do 13.00; warunkiem jego zorganizowania jest zgłoszenie najpóźniej do godz. 12.00 w przeddzień dyżuru przez władze jednostki (instytutu, katedry, centrum) takiej potrzeby oraz faktu skompletowania dokumentacji finansowej gotowej do podpisu i realizacji; wymóg ten podyktowany jest koniecznością wcześniejszej koordynacji działań władz jednostek z administratorami budynków jednostek wydziałowych i władz dziekańskich z administratorem budynku przy ul. Oboźnej 8;
 3. Na stronie internetowej Wydziału umieszcza się dane kontaktowe zespołu dziekańskiego i przedstawicieli administracji wydziałowej; na stronach internetowych jednostek analogicznie, dane kontaktowe dyrekcji i pracownika sekretariatu.

Dziekan Wydziału Polonistyki
Prof. dr hab. Zbigniew Greń

Dane kontaktowe zespołu dziekańskiego i przedstawicieli administracji wydziałowej

Dziekan, prof. dr hab. Zbigniew Greń
dziekan.polon@uw.edu.pl

Prodziekan ds. rozwoju kadry naukowej, prof. dr hab. Wojciech Dudzik
wdudzik@uw.edu.pl

Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
kdrozdz@uw.edu.pl

Prodziekan ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich, kierownik jednostki dydaktycznej, dr Łukasz Książyk
lukasz.ksiazyk@uw.edu.pl

Kierownik dziekanatu, Halina Smulska
hsmulska@uw.edu.pl

Pełnomocnik dziekana ds. finansowych i inwestycyjnych, dr Jerzy Molas
jerzy.molas@uw.edu.pl

Kierownik stacjonarnych studiów na kierunku filologia polska, dr Monika Kresa
monika.kresa@uw.edu.pl

Kierownik niestacjonarnych studiów na kierunku filologia polska dr hab. Magdalena Trysińska
m.trysinska@uw.edu.pl

Opiekun praktyk na kierunkach filologia polska, logopedia ogólna i kliniczna, logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna, mgr Ewa Kozłowska
e.kozlowska@uw.edu.pl

Pełnomocnik dziekana ds. organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach biegłości językowej, dr Piotr Kajak
p.kajak@uw.edu.pl

Pełnomocnik dziekana ds. promocji, mgr Aleksandra Żurek-Huszcz
aleksandra.zurek@uw.edu.pl

Koordynator ds. współpracy z zagranicą, mgr Marta Jaworek
marta.jaworek@uw.edu.pl

Specjalista ds. przewodów doktorskich, Katarzyna Kucharska
kakuchar@uw.edu.pl

Specjalista ds. habilitacji i tytułu naukowego, mgr Milena Falkowska
falkowska@uw.edu.pl

Referent ds. badań naukowych, mgr Małgorzata Pakulska
m.pakulska@uw.edu.pl

Samodzielna sekcja ekonomiczno-finansowa:

mail ogólny: faktury.polon@uw.edu.pl
Katarzyna Janikowska: k.janikowska@uw.edu.pl
Beata Siejka: beata.siejka@uw.edu.pl
Anna Sernawit: anna.sernawit@uw.edu.pl

Sekcja wydawnicza
wyd.polon@uw.edu.pl

Pozostałe dane kontaktowe pracowników administracji Wydziału dostępne są na stronie http://www.polon.uw.edu.pl/wladze-i-administracja, a dane kontaktowe poszczególnych jednostek Wydziału – na stronie http://www.polon.uw.edu.pl/struktura.

Zarządzenie Rektora UW i rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dziś wydane zostało zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni wprowadzający, w ślad za rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zasadę „wszyscy praca zdalna, chyba że zarządzono inaczej". Wprowadzone zasady będą obowiązywały do 27 marca, ale mogą być przedłużone w zależności od sytuacji.

Komunikat rektora dotyczący funkcjonowania uczelni od 16 marca

W nawiązaniu do wprowadzonego 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce rektor Uniwersytetu Warszawskiego wydał komunikat dotyczący zasad funkcjonowania uczelni od 16 marca 2020 r. Reguluje on m.in kwestie pracy administracji, w tym Kwestury UW, obiegu dokumentów oraz funkcjonowania budynków uniwersyteckich.

Czytaj więcej...

Dyżury

W związku z zamknięciem budynków Wydziału Polonistyki wszystkie dyżury pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych przechodzą w system zdalny. Należy kontaktować się z nimi drogą mailową.

Sekcja Toku Studiów

W związku z dużym ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa Sekcja Toku Studiów dla kierunków filologia polska, filologia bałtycka, filologia polskiego języka migowego, logopedia ogólna i kliniczna oraz Sekcja Studiów Doktoranckich od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania będą zamknięte. W pilnych sprawach prosimy o kontakt zdalny na adresy mailowe pracowników sekcji:
Joanna Bińkowska: j.a.binkowska@uw.edu.pl (III r., II r. II st.);
Jolanta Przygocka: j.d.przygocka@uw.edu.pl (II r. oraz FPJM);
Monika Wesołowska: monika.wesolowska@uw.edu.pl (I r., I r. II st.);
Małgorzata Górzna: m.gorzna@uw.edu.pl (studia zaoczne);
Konrad Kośla: konrad.kosla@uw.edu.pl (filologia bałtycka);
Anna Pokrzywniak: a.pokrzywniak@uw.edu.pl (studia doktoranckie).

ZARZĄDZENIE NR 3 dziekana wydziału polonistyki z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Szanowni Państwo,
w związku z Zarządzeniem nr 3 z dnia 12 marca 2020 r. wyjaśniam, że zapis w par. 1., dopuszczający system pracy zdalnej dla administracji pozwala, w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym, na zdalny tryb wykonywania obowiązków służbowych i dyżury za pośrednictwem  środków elektronicznych.
W wypadkach spraw wymagających kontaktu w siedzibie jednostki konieczne jest wcześniejsze umówienie się z administracją lub dziekanatem.
Budynki administrowane przez jednostki Wydziału pozostają zamknięte do odwołania.
Dziekan Wydziału Polonistyki: Zbigniew Greń

Czytaj więcej...

Rada Wydziału w dniu 17 marca 2020 r

Posiedzenie Rady Wydziału w dniu 17 marca 2020 r, jest odwołane.

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Biblioteka jest nieczynna w dniach 11 marca – 14 kwietnia 2020 r. na podstawie Zarządzenia Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Zarządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Czytaj więcej...

Posiedzenie Rady Dydaktycznej 12 marca 2020 r.

Posiedzenie Rady Dydaktycznej Wydziału Polonistyki zaplanowane na 12 marca 2020 r. zostało odwołane w związku z zarządzeniem rektora dotyczącym przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Komunikat Rektora w sprawie poniesionych kosztów związanych z udziałem w wydarzeniach organizowanych poza UW

W związku z Zarządzeniem nr 50 Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród społeczności UW wprowadza się zasady postępowania w sprawie poniesionych kosztów udziału pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy w wydarzeniach organizowanych poza Uniwersytetem Warszawskim.

Czytaj więcej...

Pilne! Zmiany w funkcjonowaniu Uniwersytetu

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW prof. Marcina Pałysa w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego:

 • Wykłady i zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim dla studentów, doktorantów i słuchaczy (z wyjątkiem tych prowadzonych zdalnie) ZOSTAJĄ ODWOŁANE do 14 kwietnia.
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie BĘDZIE NIECZYNNA dla czytelników do 14 kwietnia.
 • Wszystkie wydarzenia o charakterze otwartym, w tym wykłady, konferencje, sympozja imprezy ZOSTAJĄ ODWOŁANE do 30 kwietnia. 
 • Zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników oraz wyjazdy na konferencje naukowe (także krajowe) ZOSTAJĄ ZAWIESZONE do 30 kwietnia.

Czytaj więcej w komunikacie... [PDF]

Komunikat dla studentów przebywających we Włoszech

Komunikat BWZ nr 2/20/SMS/SMP 2019/2020 - Koronawirus COVID19 we Włoszech

Czytaj więcej... [PDF]

Stanowisko MNiSW w sprawie wyjazdów polskich studentów oraz naukowców

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) we Włoszech, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego monitoruje wyjazdy polskich studentów oraz naukowców do Włoch i przyjazdy włoskich studentów oraz naukowców do Polski (w ramach wymiany międzyrządowej oraz porozumień międzyuczelnianych).

Czytaj więcej...

WIĘCEJ...