Z życia WydziałU

Rok Josepha Conrada-Korzeniowskiego

KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE DOKTORSKIE I MAGISTERSKIE ZWIĄZANE Z DOROBKIEM I HISTORIĄ INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU

WIGILIA BAŁTYSTYCZNA

Zapraszamy na Wigilię Bałtystyczną, organizowaną przez studentów II roku filologii bałtyckiej. Wigilia odbędzie się we wtorek, 20 grudnia, o godzinie 17.30 w sali 29 na II piętrze Wydziału Polonistyki.

"Język łatgalski, czyli drugi język łotewski" - wykład Prof. dr hab. Nicole Nau

PRACOWNIA POLSKO- BAŁTYCKICH KONTAKTÓW KULTUROWYCH   UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zaprasza na kolejny wykład z cyklu „BAŁTOWIE DALECY I BLISCY".

Gościem Pracowni będzie

Prof. dr hab. Nicole Nau

która wygłosi wykład zatytułowany:

"Język łatgalski, czyli drugi język łotewski"

Wykład odbędzie się 11 stycznia 2017 roku, o godz. 17.30, sala nr 29,

budynek Wydziału Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.

Prelekcja odbędzie się w języku polskim.

 

W najnowszym wydaniu katalogu języków świata Ethnologue: Languages of the World, z roku 2016,

język łotewski (Latvian) używany jest jako nazwa tzw. makrojęzyka, do którego należą dwa odrębne języki:

łotewski standardowy oraz łatgalski (https://www.ethnologue.com/language/lav).

Podobne ujęcie proponował 100 lat temu łotewski i łatgalski badacz Francis Kemps (w j. latgalskim Fraņcs Kemps), mówiąc o języku łotewskim mającym dwa dialekty: „bałtycki" (w tym wariant literacki języka łotewskiego) i „łatgalski", inaczej zwany też „inflancki". W referacie prelegentka przedstawi przyczyny istnienia dwóch języków łotewskich, omówi historię języka łatgalskiego oraz jego funkcjonowanie we współczesnej Łotwie. Zaprezentowane zostaną próbki języka łatgalskiego (pisanego, mówionego i śpiewanego), jak również ukazane różnice między językiem łotewskim i łatgalskim.

Prof. dr hab. Nicole Nau jest kierownikiem Zakładu Bałtologii w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest specjalistą gramatyki języków łotewskiego i łatgalskiego, których struktury opisuje na tle językoznawstwa typologicznego. Bada kontakty językowe, problemy socjolingwistyki i glottodydaktyki i interesuje się wieloma innymi zagadnieniami lingwistycznymi. W roku 2016 na Wydziale Neofilologii UAM zainicjowała program studiów II stopnia w języku angielskim pt. Empirical Linguistics and Language Documentation (http://elldo.amu.edu.pl/).

Więcej informacji na stronie domowej prof. Nau: http://naunicol-e.home.amu.edu.pl/.

Mapa zasięgu występowania języka łatgalskiego:

 

By Xil, derived from Latvia,_administrative_divisions_-_Nmbrs_-_colored.svg by TUBS - Cut from File:Everyday use of Latgalian (2011).svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27754960

WIGILIA WYDZIAŁU POLONISTYKI

Zapraszamy wszystkich pracowników, studentów i przyjaciół Wydziału Polonistyki UW na wigilię, która odbędzie się w środę, 14 grudnia, o godz. 17.00, w sali 4.
 
Zgodnie z zarządzeniem dziekana prof. Zbigniewa Grenia od 16.30 do 20.00 obowiązują godziny dziekańskie.
 

https://www.facebook.com/events/735559453261060/

Wykład z cyklu „BAŁTOWIE DALECY I BLISCY”

PRACOWNIA POLSKO- BAŁTYCKICH KONTAKTÓW KULTUROWYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 zaprasza na kolejny wykład z cyklu „BAŁTOWIE DALECY I BLISCY".

Gościem Pracowni będzie

dr MIROSŁAW JANKOWIAK

Instytut Slawistyki PAN,

który wygłosi wykład zatytułowany:

Z DZIEJÓW POLAKÓW KRASŁAWIA I OKOLIC

DZIEDZICTWO PLATERÓW

Wykład odbędzie się 14 GRUDNIA 2016 roku, o godz. 17.30, sala nr 29,

budynek Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.

Serdecznie zapraszam,

dr Monika Michaliszyn

Kierownik Pracowni Polsko- Bałtyckich Kontaktów Kulturowych UW

Nie ma na Łotwie miejscowości, która byłaby tak mocno związana z polskością, jak Krasław – siedziba znamienitego rodu Platerów. To właśnie Platerom to 10-tysięczne miasteczko zawdzięcza klasycystyczny pałac XVIII wieku z parkiem i biblioteką liczącą niegdyś 20 tys. woluminów, kościół św. Ludwika z obrazem J. Matejki, pierwsze seminarium duchowne i szpital a także wzniecene w Inflantach powstania listopadowego (Emilia Plater) i styczniowego (Leon Plater). Dziedzictwo Platerów żyje do dzisiaj także w legendach i opowiadaniach – O czarodziejskim kamieniu, O górze pułkownika Karnickiego i kluczu miłości, czy o lochach i tajemnych przejściach zamku. Pomimo prawie 250 lat oderwania od Rzeczypospolitej krasławscy Polacy z dumą pielęgnują swoją tradycję, kulturę i język.


Dr Mirosław Jankowiak – absolwent warszawskiej białorutenistyki i polonistyki. Studiował również w Studium Europy Wschodniej UW. Obronił pracę doktorską nt. gwar białoruskich na Łotwie w Instytucie Slawistyki PAN, gdzie pracuje obecnie. Interesuje się pograniczem słowiańsko-bałtyckim, dziejami Polaków na tzw. Kresach, polszczyzną północnokresową, językiem białoruskim. Autor dwóch książek: Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim. Studium socjolingiwstyczne (2009),

Dialektologia białoruska (2012, z prof. Niną Barszczewską), współautor Słownika mówionej polszczyzny północnokresowej, autor prawie 60 artykułów.

„Sto metrów asfaltu. Warszawa Marka Hłaski”

Muzeum Literatury w Warszawie, Pracownia Studiów Miejskich Instytutu Kultury Polskiej UW, Wydawnictwo Lampa i Iskra Boża zapraszają na spotkanie poświęcone książce „Sto metrów asfaltu. Warszawa Marka Hłaski". W dyskusji wezmą udział: Iwona Kurz (IKP UW), Małgorzata Molęda-Zdziech (ISM SGH), Jarosław Klejnocki (Dyrektor Muzeum), Paweł Gawlik (dziennikarz działu zagranicznego „Gazety Wyborczej"). Prowadzenie: Włodzimierz Pessel (kierownik PSM). Spotkanie odbędzie się w czwartek, 15 grudnia o godz. 18.00 w Muzeum Literatury przy Rynku Starego Miasta 20 w Warszawie.

Spektakl pt. WATOGODZINA

Lothe Lachmann Videoteatr „Poza" – we współpracy z Zakładem Teatru i Widowisk IKP – zaprasza studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Polonistyki na specjalny pokaz najnowszego spektaklu pt. WATOGODZINA, na podstawie tekstów Aleksandra Wata i Oli Watowej. Udział biorą (na żywo i w nagraniach): Jolanta Lothe, Stanisław Banasiuk, Jarosław Boberek, Mateusz Banasiuk, śpiew: Olga Mysłowska, muzyka: Daniel Pigoński, scenariusz, obrazy i reżyseria: Piotr Lachmann. Pokaz odbędzie się w poniedziałek 5 XII o godz. 19.30 w Pałacyku Szustra na Mokotowie, ul. Morskie Oko 2. Informacja: http://videoteatrpoza.pl/spektakl/26 (program do przedstawienia). Sala w Pałacu Szustra jest niewielka, dlatego konieczne wcześniejsze ZAPISY mailowe na adres Kasi Dudzińskiej (kkdudzinska@gmail.com) – do 2 XII.

DEBATA: CZY ISTNIAŁA, ISTNIEJE I BĘDZIE ISTNIEĆ GWARA STUDENCKA?

WYKŁAD O "POEZJI ŻYCIA" WINCENTEGO "WITKA" RÓŻAŃSKIEGO

DYSKUSJA: ROMANTYCZNE (?) OBRAZY ANDRZEJA WAJDY - "ZEMSTA" i "PAN TADEUSZ"

Dyskusyjny Klub Filmowy | Ważne nurty, niezwykli reżyserzy

Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian – działający przy Instytucie Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW – zaprasza do udziału w dyskusyjnym klubie filmowym. Spotkania odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Rozmowy o wybranych wcześniej filmach poprzedzone zostaną wykładem poświęconym reżyserom i nurtom światowej kinematografii. Spotkania klubu mogą być doskonałym uzupełnieniem zajęć ze specjalizacji medialnej lub wprowadzeniem do historii kina.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w klubie prosimy o kontakt mailowy na adres: klubslobodzian@gmail.com lub śledzenie profilu Klubu Filmowego im. Jolanty Słobodzian na Facebooku: facebook.com/klubslobodzian.

Najbliższe spotkania:

28 listopada 2016 (godz. 18:00; sala nr 8) – „Škoda napędzana krwią. Czechosłowacka nowa fala  a surrealizm"; wykład  i prowadzenie: Mariusz Koryciński

grudzień 2016 – „Na obwodzie talerza czarne litery: BOŻE DAJ SZCZĘŚCIE. Kino Andrzeja Barańskiego"; wykład i prowadzenie: Paweł Jaskulski

DEBATA: ANTROPOLOGIA SŁOWA A KOMUNIKOLOGIA

Zakład Antropologii Słowa serdecznie zaprasza na czwartą debatę z serii "Kulturoznawstwo a…" poświęconą związkom antropologii słowa i komunikologii, która odbędzie się 22 listopada (wtorek) o godz. 17.00, w s. 9. O praktykach językowych rozmawiać będą prof. dr hab. Grzegorz Godlewski, dr hab. Emanuel Kulczycki, dr hab. Michał Wendland oraz członkowie Zakładu Antropologii Słowa. Debatę poprowadzą Marta Rakoczy i Justyna Schollenberger.

http://ikp.uw.edu.pl/antropologia-slowa-a-komunikologia-debata/

VIII spotkanie „My z Nich”

Uprzejmie zapraszamy na

VIII spotkanie „My z Nich"

organizowane przez Pracownię Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej (IPS, Wydział Polonistyki), poświęcone dokonaniom językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego.  Jest ono kontynuacją cyklu spotkań poświęconych spuściźnie językoznawców XX w. Spotkanie odbędzie się 25 listopada 2016 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w sali numer 17 (I piętro) o godz. 11.30.

Referaty:

1. Piotr Sobotka (UMK), Jan Niecisław Baudouin de Courtenay –  językoznawca filozoficzny, gramatyk

2. Dorota Rembiszewska (ISl PAN), Zdzisław Stieber – od chemika do slawisty

3. Stanisław Dubisz (UW), Witold Doroszewski – językoznawca intelektualista

4. Wanda Decyk-Zięba (UW),  Onomastyka w badaniach naukowych Przemysława Zwolińskiego

KULTURA PAMIĘCI


Koło Naukowe Bałtystów serdecznie zaprasza na spotkanie z dr Małgorzatą Kasner (Instytut Slawistyki PAN), wieloletnią dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, która wygłosi wykład

Litewskie badania nad kulturą pamięci (1990–2015)

Spotkanie odbędzie się 23 listopada (środa) o godzinie 18.00 w sali 02.

Małgorzata Kasner – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja lituanistyczna), wykładowca w Katedrze Bałtystyki (do 2000 roku), dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie w latach 2000-2005 i 2009-2015, autorka książki <Juozas Kėkštas – paribio poetas>. Naujosios literatūros studijos (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, 2002), publikacji poświęconych literaturze litewskiej i polsko-litewskim kontaktom kulturowym oraz przekładów literatury litewskiej na język polski (J. Vaičiūnaitė, V. Juknaitė, J. Strielkūnas i inni).

UNIWERSYTECKIE SPOTKANIA Z RYNKIEM PRACY

SPOTKANIE Z PROF. PRZEMYSŁAWEM CZAPLIŃSKIM

UWAGA! 17 listopada (w czwartek) o godz. 17.30 zapraszamy do Biblioteki im. Wacława Borowego (I piętro w gmachu Wydziału Polonistyki UW) na spotkanie z jednym z najpopularniejszych współczesnych krytyków literackich i znawców literatury współczesnej, prof. Przemysławem Czaplińskim z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie o życiu we współczesnym świecie, o literaturze nowej i najnowszej.
 
Podczas spotkania będzie można kupić – w promocyjnej cenie! – najnowszą książkę prof. Czaplińskiego pt. „Poruszona mapa".

ZADUSZKI LITERACKIE ZE STANISŁAWEM GROCHOWIAKIEM

Badanie losów absolwentów

Serdecznie zapraszamy do udziału w zespole badawczym "Badanie losów absolwentów". W ramach prac zespołu zaplanujemy i przeprowadzimy badania ilościowe i jakościowe wśród studentów pierwszego roku Wydziału Polonistyki oraz badania jakościowe wśród absolwentów.

Przejdziemy razem przez cały proces obejmujący:

  • formułowanie pytań badawczych,
  • dobór metod i narzędzi,
  • planowanie badania w terenie,
  • przygotowanie prostych narzędzi badawczych (ankieta, wywiad indywidualny, wywiad fokusowy).
  • prowadzenie badań w terenie,
  • opracowanie i analiza danych ilościowych i jakościowych,
  • przygotowanie raportu z badań.

Udział w pracach zespołu daje możliwość zaliczenia 60 godzin zajęć warsztatowych (2 semestry) i uzyskania 6 punktów ECTS.

Częstotliwość spotkań uzależniona będzie od dynamiki pracy zespołowej - wstępnie planowane są na każdy semestr trzy kilkugodzinne spotkania całego zespołu oraz konsultacje indywidualne.

Zespół poprowadzi Michał Kocikowski - absolwent Instytutu Kultury Polskiej, badacz społeczny, założyciel Kolektywu Badawczego specjalizującego się w badaniach dla instytucji kultury, członek stowarzyszenia engage warsaw popularyzującego projektowanie zorientowane na użytkownika w sektorze publicznym.

Pierwsze spotkanie (informacyjne) odbędzie się w środę 26.10 o godz. 18.30 w Instytucie Kultury Polskiej, sala nr 3.

Zapraszamy

Spotkanie z Anną Frajlich

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Anną Frajlich, poetką i wykładowczynią języka polskiego oraz literatury polskiej na nowojorskim uniwersytecie Columbia, a także absolwentką Wydziału Polonistyki UW.
 
Rozmowę poprowadzi mgr Aleksandra Żdan z Zakładu Literatury XX i XXI wieku.
 

Środa, 19 października, godz. 18.00, czytelnia Biblioteki im. Wacława Borowego.

https://uw200.uw.edu.pl/pl/spotkanie-z-anna-frajlich-zajac/