WŁADZE I ADMINISTRACJA

Uwaga! Nowe godziny dyżurów pracowników Dziekanatu:

 • Halina Smulska – poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00
 • Milena Falkowska – wtorek, piątek  w godz. 10.00 - 14.00
 • Katarzyna Kucharska – poniedziałek, środa w godz. 10.00 - 14.00
 • Marta Jaworek – wtorek, czwartek w godz. 10.00 - 14.00
 • Małgorzata Pakulska – wtorek, piątek w godz. 10.00 - 14.00
 • Magdalena Pliszka – środa, czwartek w godz. 10.00 - 14.00
 • Anna Pokrzywniak – piątek w godz. 10.00 - 14.00
 • Monika Telinga – wtorek w godz. 10.00 - 14.00
 • Aneta Piasek – poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00

Dyżury Sekcji Finansowej:

 • poniedziałek, godz. 10.00 - 14.00
 • wtorek, godz. 10.00 - 14.00
 • środa, godz. 10.00 - 14.00
 • piątek, godz. 10.00 - 14.00

Dziekan (Przewodniczący Rady Wydziału)

prof. dr hab. ZBIGNIEW GREŃ
zbigniew.gren@uw.edu.pl

Dyżur:
środa, godz. 12.00 - 13.30 - zdalnie meet.google.com/wkf-xbqk-osx
piątek, godz. 12.00 - 13.30
 

Prodziekan ds. rozwoju kadry naukowej

prof. dr hab. WOJCIECH DUDZIK
 
Dyżur:
poniedziałek, godz 14.45 - 15.45 - zdalnie meet.google.com/aqd-genr-how
środa, godz. 11.00 - 12.00

 

Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą

dr hab. KATARZYNA DRÓŻDŻ-ŁUSZCZYK

Dyżur:
wtorek, godz. 10.00 - 11.30
czwartek, godz. 10.00 - 11.00 - zdalnie meet.google.com/uuz-acus-shw
 

Prodziekan ds. studenckich, Kierownik Jednostki Dydaktycznej

dr ŁUKASZ KSIĄŻYK
e-mail: lukasz.ksiazyk@uw.edu.pl

Dyżur:
wtorek, godz. 10.00 - 11.00, pok. 116 w budynku przy ul. Oboźnej 8.
czwartek, godz. 10.00 - 11.00 od 15.10.2020 r. (zdalnie meet.google.com/oyy-mxjn-kab)
 
 
Pełnomocnik dziekana ds. finansowych i inwestycyjnych

dr JERZY MOLAS
e-mail: jerzy.molas@uw.edu.pl

Dyżur:
wtorek, godz. 12.00 - 13.30 - zdalnie meet.google.com/wdx-cfxf-qqx
piątek, godz. 12.00 - 13.30, ul. Oboźna 8, p. 120A

 

Kierownik studiów na kierunku filologia polska
Pełnomocnik ds. rekrutacji Wydziału Polonistyki
 
dr hab. MONIKA KRESA
 
Dyżur:

poniedziałek (od 26.10), godz. 10:00 - 11:00 (zdalnie meet.google.com/soi-bipg-wcz)
środa, godz. 10:00 - 11:00 (zdalnie meet.google.com/fhx-xgtj-fcu)
sobota (w terminach zjazdów studiów zaocznych), godz. 10:00 - 11:00. (zdalnie meet.google.com/hny-zawt-zjk)

Opiekun praktyk na kierunkach filologia polska, logopedia ogólna i kliniczna

mgr EWA KOZŁOWSKA
e-mail: e.kozlowska@uw.edu.pl
Dyżur:
czwartek, godz. 10.00 - 14.00, pok. 9

Pełnomocnik dziekana ds. organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach biegłości językowej

dr PIOTR KAJAK
 
Pełnomocnik dziekana ds. promocji
 
mgr ALEKSANDRA ŻUREK-HUSZCZ
e-mail: aleksandra.zurek@uw.edu.pl
 

Pełnomocnicy wydziałowi

 
Sekretarz Rady Wydziału Polonistyki UW

mgr JANUSZ SZABLEWSKI
 
Administrator bezpieczeństwa informacji Wydziału Polonistyki UW

MONIKA TELINGA

e-mail: m.telinga@uw.edu.pl

00-927 Warszawa
ul. Oboźna 8 pokój 314
tel 22 55 20 680

Dyżur:
wtorek, godz. 10.00 - 14.00

Archiwum prac magisterskich Wydziału Polonistyki

MONIKA TELINGA
e-mail: m.telinga@uw.edu.pl

00-927 Warszawa
ul. Oboźna 8 pokój 314
tel 22 55 20 680

Dyżur:
wtorek w godz. 10.00 - 14.00

Koordynatorzy

Koordynator ds. współpracy z zagranicą

mgr MARTA JAWOREK
 
Dyżur:
wtorek, godz. 10.00 - 14.00, ul. Oboźna 8, p. 120
czwartek, godz. 10.00 - 14.00, ul. Oboźna 8, p. 120

Dziekanat ds. pracowniczych

Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel./faks (+48 22) 55 21 101; 55 20 428
 

Dziekanat przyjmuje interesantów:
poniedziałek,wtorek, środa, piątek, godz. 10.00 - 14.00
czwartek: NIECZYNNE (praca wewnętrzna)
DZIEKAN.POLON@uw.edu.pl
 

Kierownik dziekanatu

HALINA SMULSKA
tel. (+48 22) 55 20 428
poniedziałek, godz. 10.00 - 14.00
czwartek: NIECZYNNE (praca wewnętrzna),
gm. przy ul. Oboźnej 8, p.116
hsmulska@uw.edu.pl


Starszy specjalista ds. współpracy z zagranicą

mgr MARTA JAWOREK
marta.jaworek@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 21 100
czwartek w godz. 10.00 - 14.00
gm. przy ul. Oboźnej 8, p. 120


Spec. ds. przewodów doktorskich

KATARZYNA KUCHARSKA
kakuchar@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 20 428
poniedziałek, godz. 10.00 - 14.00
środa, godz. 10.00 - 14.00
gm. przy ul. Oboźnej 8, p.116


Spec. ds. habilitacji i tytułu naukowego

mgr MILENA FALKOWSKA
falkowska@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 20 428
wtorek, godz. 10.00 - 14.00
piątek, godz. 10.00 - 14.00
gm. przy ul. Oboźnej 8, p. 116

Starszy referent ds. badań naukowych
 
mgr MAŁGORZATA PAKULSKA
tel. (+48 22) 55 20 534
wtorek, godz. 10.00 - 14.00
piątek, w godz. 10.00 - 14.00
gm. przy ul. Oboźnej 8, p. 120
 
Starszy referent ds. badań naukowych

mgr MAGDALENA PLISZKA
magdalenapliszka@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 20 150
środa, godz. 10.00 - 14.00
czwartek, godz. 10.00 - 14.00
gm. przy ul. Oboźnej 8, p. 312
 

Starszy referent

mgr ANDRZEJ BIŃKOWSKI
tel. (+48 22) 55 20 680

Dziekanat ds. studenckich
Sekcja toku studiów

Obsługuje stacjonarne toki studiów filologii polskiej, logopedii i bałtystyki.

Dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 13.00 w pok. 313 i 314 (III piętro) w budynku przy ul. Oboźnej 8.
(tel: 22 55-20-659, 22 55-20-680).

00-927 Warszawa
Krakowskie Przedmieście 26/28
Gmach Polonistyki, pok. 11 i 12
tel./faks (+48 22) 55 21 022; 55 20 696
 

Obsługa administracyjna studentów

Więcej informacji tutaj...

Samodzielna sekcja ekonomiczno-finansowa

Dyżury Sekcji Finansowej:
 • wtorek, godz. 10.00 - 13.00
 • środa, godz. 10.00 - 13.00
 • piątek, godz. 10.00 - 13.00
 

Oboźna 8, 00-927 Warszawa
pokój 118
tel./faks (+48 22) 55 21 105; 55 20 512
e-mail: faktury.polon@uw.edu.pl

Sekcja przyjmuje interesantów:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek, godz. 10.00 - 14.00
czwartek: NIECZYNNE (praca wewnętrzna)

Kasa jest czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek, godz. 10.00 - 14.00
czwartek: NIECZYNNE (praca wewnętrzna)


Kierownik - pełnomocnik kwestora

mgr inż. KATARZYNA JANIKOWSKA
e-mail: k.janikowska@uw.edu.pl

Specjalista

BEATA SIEJKA
e-mail: beata.siejka@uw.edu.pl

Specjalista ds. badań naukowych

mgr ANNA SERNAWIT
e-mail: anna.sernawit@uw.edu.pl

Konto bankowe wydziału
Uniwersytet Warszawski Wydzial Polonistyki
26 1160 2202 0000 0000 6084 9503
 

Sekcja wydawnicza

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 786; faks (+48 22) 55 21 023
wyd.polon@uw.edu.pl

Z powodu remontu podziemi Wydziału Polonistyki z pracownikami Sekcji Wydawniczej można kontaktować się wyłącznie zdalnie.

Sekcja dyplomów

00-927 Warszawa
ul. Oboźna 8, pokój 313
tel. (+48 22) 55 20 659

Sekcja jest czynna:
poniedziałek, godz. 10.00 - 14.00

ANETA PIASEK

Sekcja gospodarcza

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 21 012; faks (+48 22) 55 21 013

sg.polon@uw.edu.pl

Kierownik administracyjny Wydziału Polonistyki UW

mgr KRZYSZTOF PRZYGOCKI
e-mail: sg.polon@uw.edu.pl
tel. 602 123 864

Administrator sieci

GRZEGORZ PIEPRZYCKI
e-mail: Grzegorz.Pieprzycki@uw.edu.pl


Sekcja informatyczna

JERZY KOPEĆ
e-mail: jurekk2@uw.edu.pl

Inne

 • Zarząd Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki - tel. (+48 22) 55 20 255
 • Archiwum Prac Magisterskich - tel. (+48 22) 55 20 680
 • Portiernia w Gmachu Polonistyki - tel. (+48 22) 55 20 498
 • Centrala UW - tel. (+48 22) 55 20 000
 • Konserwatorzy telefonów - tel. (+48 22) 55 20 400; 55 20 483