OGŁOSZENIA

WYBORY DO RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Lingwistyki Stosowanej zaprasza osoby, które zadeklarowały przynależność do dyscypliny językoznawstwo na zebrania wyborcze w celu wyłonienia członków Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo

❖ z grona pozostałych nauczycieli akademickich 28 października 2019 r. (poniedziałek), godz. 16:00, ul. Szturmowa 4 (budynek Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW), sala 8 

❖ z grona nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego 29 października 2019 r. (wtorek), godz. 16:00, ul. Szturmowa 4 (budynek Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW), sala 8 

Informujemy o wymogu kworum. Prosimy o przybycie z ważnym dokumentem tożsamości.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lingwistyki Stosowanej
Dr Joanna Piotrowska

Rzecznik Praw Studenta

Szanowne członkinie, drodzy członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego, pragniemy Was poinformować, że powołana została nowa Rzeczniczka Praw Studenta, Katarzyna Wardzyńska. Wraz z nią powołano zespół w składzie:

 • Antonina Lewandowska, konsultatnka ds. przemocy seksualnej;
 • Maciej Bednarski, doradca ds. kontaktów z kadrą;
 • Piotr Grabysz, specjalista ds. kampusu Ochota;
 • Jan Wieczorek, specjalista ds. kampusu Służew.

Zespół w nadchodzącej kadencji stawia sobie na celu kontynuację dotychczasowych działań w zakresie: interweniowania w przypadku naruszenia praw studentów, współpracy z urzędem Ombudsmana oraz z Prorektor ds. Studentów, udzielania porad studentom w trudnej sytuacji na Uniwersytecie. Szczególny nacisk zostanie położony na walkę z molestowaniem seksualnym oraz z przejawami dyskryminacji. Chcemy zachęcić wszystkie studentki oraz studentów do zgłaszania niepokojących sytuacji, które Was dotknęły lub których byliście świadkami. Dzięki temu nasz Uniwersytet ma szansę stać się lepszym miejscem, w którym wszyscy będą mogli w dobrej atmosferze i w poczuciu bezpieczeństwa realizować swoje pasje naukowe.

Poniżej znajdą Państwo dane kontaktowe, pamiętajcie, że jesteśmy dla Was!

adres email: rps@samorzad.uw.edu.pl,

nr telefonu: 602 695 769.

Zachęcamy również do śledzenia nas na Facebooku! https://www.facebook.com/Rzecznik-Praw-Studenta-UW-410724236410135/

PRAKTYKI ERASMUS W BREPOLS PUBLISHERS (GRECJA) - 2020

Zachęcamy studentów do zapoznania się z ofertą praktyk w Brepols Publishers.
Więcej - w załączniku (doc.). Dodatkowych informacji udziela Dimitrios Kyratzis (dimitrios.kyratzis@brepols.net).

Brepols Publishers - Erasmus+ programme (traineeship)

 • Duration: no less than 4 months (up to 12 months).
 • Starting date: from 20th of April 2020 until the 31st of August 2020.
 • Working hours: 6 hours/day (from 08.30 to 14.30). A 30 minutes break is included.
 • Leave: it is counted within the working days. It is (1,67 x number of months). Eg. for a period of 6 months the number of leave days can be calculated as following: 1,67 x 6 = 10,02.
 • Skills: excellent communication skills; team player; broad knowledge of European history and cultures, across countries, periods, languages and disciplines
 • Degree (relevant to):

  Philology, Language & Literature, History, Archeology, Philosophy, Theology.
 • Traineeship description:

  supporting a team of Bibliographers working on Brepols Publishers' databases (L'Année philologique, International Medieval Bibliography, International Bibliography for Humanisme and Renaissance, Index Religiosus).
 • Languange Requirements:
 1. English (C1 or C2).
 2. Good command of any other language will be considered as an advantage.
 • Fees & Fundings:
 1. European Union-Erasmus+ programme funding (depends on the year and level of studies).
 2. 200€/per month from Brepols Pulishers as accomodation fees (the renting contract or the receipt for the rent is necessary).
 • Office:
  Brepols Publishing Services
  Street: Ermou 55
  Post Code: 54623
  City: Thessaloniki
  Country: Greece

Wybory do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Neofilologii zaprasza na zebranie wyborcze w celu wyłonienia członków Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo, w następujących terminach:

 • 21.10.2019 r., godz. 16:00, nauczyciele akademiccy posiadający stopień doktora;
 • 22.10.2019 r., godz. 16:00, nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.

Zaproszenie dotyczy nauczycieli akademickich, którzy wskazali przynależność do dyscypliny literaturoznawstwo.

Zebrania odbędą się w Auli 1.007 w budynku przy ulicy Dobrej 55.

Uprzejmie przypominam, że dla ważności wyborów muszą zostać spełnione dwa warunku:

 1. wymagane jest kworum;
 2. kandydaci muszą uzyskać bezwzględną większość głosów.

Proszę o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość. W miarę możliwości uprzejmie proszę o wcześniejsze przybycie; WKW będzie wpuszczała do Auli od godz. 15:30.

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Neofilologii

dr hab. Zbigniew P. Możejko

Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Do 10 października warszawscy studenci mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Ten największy samorządowy program stypendialny w Polsce skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie. Operatorem stypendiów jest Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja kultury m.st. Warszawy.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:

 • mają średnią co najmniej 3,5,
 • osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,
 • miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1500 zł.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

Kandydat, który chce otrzymać stypendium, musi wypełnić wniosek dostępny na stronie formularze.centrumjp2.pl. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty w Centrum Myśli Jana Pawła II, przy ul. Foksal 11.

Rekrutacja dla studentów kończy się 10 października 2019 r.

Szczegółowe informacje: centrumjp2.pl/stypendia

Kontakt w sprawie stypendiów:

stypendia@centrumjp2.pl
tel. +48 22 826 42 22

Lektoraty języków wschodnich

Foreign Language Courses of the School of Eastern Languages

Academic YEAR 2019/2020

Registration will be open 15 September - 4 October, second tour 7 – 9 October.

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl

GROUPS FOR ABSOLUTE BEGINNERS

Arabic language A1 (3623-ARAOA1-eng)                                         Lector: Jaśmina Samsel

Monday: 8.00 – 9.30, Faculty of Geology, Żwirki i Wigury 93, room 2133

Thursday: 8.00 – 9.30, Faculty of Geology, Żwirki i Wigury 93, room 2133

 

Arabic language A1 (3623-ARAOA1-eng) – half online course                    

Lector: Magdalena Nycz-Waller

Wednesday: 18.30-20.00, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 211

 

Chinese language A1 (3623-CHIOA1-eng)                                        Lector: Yoke Cheng Lau-Wojciechowska

Tuesday: 15.00–16.30, Centre for East European Studies, Oboźna 7, room 81C

Thursday: 15.00–16.30, Centre for East European Studies, Oboźna 7, room 81D

 

Chinese language A1 (3623-CHIOA1-rus)

Lector: Igor Arutiunow                                                                        course in Russian - 1st semester of learning

Tuesday: 18.30–20.00, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 210

Thursday: 18.30–20.00, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 210

 

Hebrew language A1 (3623-HEBOA1-eng)                                       Lector: Anna Klingofer-Szostakowska 

Monday: 18.30–20.00, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 208

Thursday: 18.30–20.00, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 208

 

Indonesian language A1 (3623-INDOA1)                                          Lector: Giovani Lumban Gaol

Wednesday: 8.00–9.30, , Centre for East European Studies, Oboźna 7, room 6

Wednesday: 9.45-11.15, , Centre for East European Studies, Oboźna 7, room 6

 

Japanese language A1 (3623-JAPOA1-eng)                                      Lector: Adam Klawczyński

Friday: 13.15-14.45, Faculty of Geology, Żwirki i Wigury 93, room 2135

Friday: 15.00-16.30, Faculty of Geology, Żwirki i Wigury 93, room 2135

 

Monday: 15.00-16.30, Centre for East European Studies, Oboźna 7, room 81D

Wednesday: 15.00-16.30, Centre for East European Studies, Oboźna 7, room 81D

 

Korean language A1 (3623-KOROA1-eng)                                       Lectors: Kamila Kozioł, Anna Piwowarska

Monday: 11.40-13.10, Faculty of Oriental Studies, Dept. of Korean Studies, Hoża 69 room 137

Wednesday: 11.40-13.10, Faculty of Oriental Studies, Dept. of Korean Studies, Hoża 69 room 137

 

Russian language A1-A2 (3623-ROSOA2-eng)                                 Lector: Nataliya Krenska

Monday: 8.00-9.30, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 153-LAB

Friday: 8.00-9.30, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 178

 

Romanian language A1-A2 (3623-RUMOA2-eng)                             Lector: Adriana Mica

Monday: 9.45-11.15, Centre for East European Studies, Oboźna 7, room 5B

Tuesday: 9.45-11.15, Centre for East European Studies, Oboźna 7, room 5B

 

Turkish language A1 (3623-TUROA1-eng)                                       Lector: Mehmet Yilmaz

Tuesday: 18.30–20.00, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 209

Thursday: 18.30–20.00, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 211

 

Ukrainian language A1 (3623-UKROA1-eng)                                    Lector: Oksana Velyka

Monday: 16.45-18.15, Faculty of Geology, Żwirki i Wigury 93, room 2135

Thursday: 16.45-18.15, Faculty of Geology, Żwirki i Wigury 93, room 2135

OTHER LEVELS

Arabic language A2 (3623-ARAOA2-eng)

Lector: Jaśmina Samsel                                                                       course in English – 2nd year of learning

Tuesday: 8.00-9.30, Centre for East European Studies, Oboźna 7,  room 81D

Wednesday: 8.00-9.30, Centre for East European Studies, Oboźna 7,  room 81D

 

Chinese language A2 (3623-CHIOA2-eng)

Lector:  Yoke Cheng Lau-Wojciechowska                                             course in English – 2nd year of learning

Monday: 9.45-11.15, Faculty of Geology, Żwirki i Wigury 93, room 2135

Thursday: 9.45-11.15, Faculty of Geology, Żwirki i Wigury 93, room 2135

 

Hebrew language A2 (3623-HEBOA2-eng)              

Lector: Anna Klingofer-Szostakowska                                                   course in English – 2nd year of learning

Monday: 16.45-18.15, Centre for East European Studies, Oboźna 7,  room 5B

Thursday: 16.45-18.15, Centre for East European Studies, Oboźna 7,  room 81C

 

Japanese language A2 (3623-JAPOA2-eng)                

Lector: Adam Klawczyński                                                                   course in English – 2nd year of learning

Friday: 16.45-18.15, Faculty of Geology, Żwirki i Wigury 93, room 2135

Friday: 18.30-20.00, Faculty of Geology, Żwirki i Wigury 93, room 2135

 

Korean language A1.2 (3623-KOROA1.2-eng)

Lectors: Kamila Kozioł, Anna Piwowarska                                           course in English - 2nd semester  of learning

Monday: 13.40-15.10, Faculty of Oriental Studies, Dept. of Korean Studies, Hoża 69 room 137

Wednesday: 13.40-15.10, Faculty of Oriental Studies, Dept. of Korean Studies, Hoża 69 room 137

 

Russian language B1 (3623-ROSOB1-eng)               

Lector: Nataliya Krenska                                                                     course in English – 2nd year of learning

Monday: 18.30-20.00, Krakowskie Przedmieście 26/28, Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, entrance E, room 8A

Wednesday: 18.30-20.00, Krakowskie Przedmieście 26/28, Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, entrance E, room 8A

 

Turkish language A2 (3623-TUROA2-eng)

Lector: Agnieszka Erdogan                                                                  course in English – 2nd year of learning

Saturday: 10.00-11.30, Krakowskie Przedmieście 26/28, Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, entrance E, room 8A

Saturday: 11.45-13.15, Krakowskie Przedmieście 26/28, Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, entrance E, room 8A

 

School of Eastern Languages Faculty of Oriental Studies

+48 22 55 20 937                           lektoraty.sjw@uw.edu.pl                       www.sjw.uw.edu.pl

„Otwórz książkę” - Oferta praktyk

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

poszukuje

praktykanta do zespołu „Otwórz książkę"

Serwis Otwórz Książkę to cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Z pomocą nowych technologii chcemy zwiększyć dostępność publikacji naukowych zarówno w środowisku akademickim, jak i poza nim.

Jeżeli:

 • ukończyłeś studia na wydziale polonistyki, studia edytorskie lub inny, pokrewny
 • kierunek;
 • znasz podstawy gramatyki, ortografii, interpunkcji;
 • swobodnie posługujesz się narzędziami pakietu MS Office;
 • umiejętności informatyczne nie są Ci obce;
 • lubisz pracować w zespole

zapraszamy do współpracy!

Do Twoich obowiązków należeć będą:

 • korekta językowa tekstów naukowych;
 • przygotowanie działań informatycznych związanych z eksportem plików tekstowych do formatów xml, epub, mobi, pdf;
 • sprawdzanie poprawności zapisu formatu metadanych pliku publikacji

Oferujemy:

 • miłą atmosferę w pracy;
 • możliwość zdobycia doświadczenia w procesie digitalizacji publikacji;
 • pracę przy użyciu profesjonalnego oprogramowania graficznego i edytorskiego;
 • poszerzenie umiejętności informatycznych

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające określone w ogłoszeniu wymagania, prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: pon@icm.edu.pl.

Termin składania aplikacji upływa 30.09.2019 roku.

Pobierz

Studia w Australii

Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego wraz z przedstawicielami Uniwersytetu w Queensland w Australii mają przyjemność serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych studentów i studentki na spotkanie dotyczące studiowania i odbywania staży na Uniwersytecie w Queensland.

Spotkanie odbędzie się 3 września 2019 roku (wtorek) w budynku ZSS UW, w sali 200 na II piętrze o godzinie 9:00.

Na spotkaniu będziecie mogli dowiedzieć się o stażach, praktykach, stypendiach i możliwościach studiowania w Australii. Na wasze pytania bezpośrednio odpowiedzą osoby odpowiadające za rekrutację oraz studenci UQ.

Prosimy o zapisy pod tym linkiem: https://engage.uq.edu.au/Warsaw-info-session-registration?fbclid=IwAR26f81cYVZaxFIfURhP7ctSfsYJddN5QklhyDx6HoAcDUlykFIvHu3PQ4g

Liczba miejsc jest ograniczona.

Spotkanie dla studentów zagranicznych

Welcome Point organizuje spotkania powitalne dla wszystkich studentów zagranicznych, którzy w roku akademickim 2019/2020 rozpoczną studia na Uniwersytecie Warszawskim.

Spotkania odbędą się 30 września 2019 r.

 • spotkanie w języku angielskim rozpocznie się o godz. 10.00 w auli Auditorium Minus (stary BUW)
 • spotkanie w języku polskim rozpocznie się o godz. 12.30 w sali C w Auditorium Maximum

Podczas spotkań zaprezentowane zostaną najważniejsze informacje na temat Uniwersytetu, biur oraz możliwości, z których mogą skorzystać studenci. Uczestnicy otrzymają także pakiet powitalny i zaproszenia na wydarzenia planowane w październiku. Po sesjach informacyjnych wszyscy studenci zostaną zaproszeni do udziału w grze terenowej oraz do wieczornej integracji przygotowanej przez Zarząd Samorządu Studentów UW.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszą rejestrację poprzez wypełnienie formularza: https://forms.gle/cqRDGoNJNrfz6xYT8 (spotkanie w języku angielskim) lub https://forms.gle/Zmby5WdKGfnBAMj9A (spotkanie w języku polskim).

Szczegółowy program zostanie wkrótce opublikowany na stronie www.welcome.uw.edu.pl.

"EUROSTUDENT" - MIĘDZYNARODOWY PROJEKT BADAWCZY

EUROSTUDENT – opowiedz nam, co u Ciebie?

 

Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Dołącz!

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie wszystkich uczestników studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych.

Ankieta zajmie ok. 15 minut, dostępna jest do końca czerwca. Wypełnij jeszcze dzisiaj:

Zapewniamy, że Twój głos będzie miał ogromne znaczenie dla rzetelności wyników i reprezentatywności badania, a tym samym dla porównywalności wyników Polski na tle innych krajów europejskich.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami!

Dziękujemy za poświęcony czas!

Zespół badawczy EUROSTUDENT

___________________________________________________________________________

Chcesz wiedzieć więcej?

Wejdź: https://www.eurostudent.eu/   Napisz: eurostudent@pbs.pl

Za realizację badania w Polsce odpowiada niezależna agencja badawcza PBS Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kontakt: eurostudent@pbs.pl

Pismo Pani  Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej – Mika, prof. UW związane z  udziałem Uniwersytetu Warszawskiego w siódmej edycji międzynarodowego projektu badawczego EUROSTUDENT [PDF]

 

Praktyki Erasmus w Brepols Publishers (Grecja)

Zachęcamy studentów do zapoznania się z ofertą praktyk w Brepols Publishers.
Więcej informacji udziela Dimitrios Kyratzis (dimitrios.kyratzis@brepols.net).

 

Description of the Internship

Title of the Internship

Assistant Bibliographer

Aim of the Internship

Become familiar with all stages of the work of the bibliographic team, from the creation of a single record to the upload of the cumulative annual bibliography online.

Skills to be acquired

As a member of the bibliographic team you will learn how to:

 • Quickly summarize and assign keywords to publications which belong to various fields of studies and multiple languages
 • Use available bibliographic tools (library catalogues, publishers' platforms, national and international subject-specific datasets)
 • Use and navigate through our electronic input platforms
 • Manage large volumes of data with due accuracy
 • Prioritise work effectively in an environment with demanding deadlines
 • Work as part of a team

Responsibilities

 • Creating new bibliographic records in multiple languages (depending on the language skills of the candidate)
 • Editing old records
 • Processing book reviews
 • Performing background tasks aiming at the standardization of the material already in the Brepols'databases, i.e. merging duplicate records, names, historical persons, book series etc.

Monitoring

All different tasks to be performed by the trainee will be taught as stand-alone learning blocks with specific objectives and outcomes. Each block is structured as follows: 1) theoretical considerations, methodology, professional ethics, 2) guided practice, 3) independent work, 4) feedback on the work produced, 5) reflection and reporting to the trainer. Every step of the training process is paced according to the skills and educational background of the trainee and is closely monitored to maximize the benefits for both the hosting company and the intern.

Mentors

Dimitris KYRATZIS

Evaluation

The evaluation will be on a day-to-day basis.

Brepols Publishers - Erasmus+ programme (traineeship)

 • Duration: no less than 4 months (up to 12 months).
 • Starting date: after February 2020, and as long as there is a vacancy in our office. It can be further discussed with the potential candidate.
 • Working hours: 6 hours/day (from 08.30 to 14.30). A 30 minutes break is included.
 • Leave: it is counted within the working days. It is (1,67 x number of months). Eg. for a period of 6 months the number of leave days can be calculated as following: 1,67 x 6 = 10,02.
 • Skills: excellent communication skills; team player; broad knowledge of European history and cultures, across countries, periods, languages and disciplines
 • Degree (relevant to):
  Philology, Language & Literature, History, Archeology, Philosophy, Theology.
 • Traineeship description:
  supporting a team of Bibliographers working on Brepols Publishers' databases (L'Année philologique, International Medieval Bibliography, International Bibliography for Humanisme and Renaissance, Index Religiosus).
 • Languange Requirements:
 1. English (C1 or C2).
 2. Good command of any other language will be considered as an advantage.
 • Fees & Fundings:
 1. European Union-Erasmus+ programme funding (depends on the year and level of studies).
 2. 200€/per month from Brepols Pulishers as accomodation fees (the renting contract or the receipt for the rent is necessary).
 • Office:
  Brepols Publishing Services
  Street: Ermou 55
  Post Code: 54623
  City: Thessaloniki
  Country: Greece

Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot Spot UW!

Porozmawiaj z przedstawicielami kilkunastu państw i kultur, poczuj smaki z różnych zakątków świata, weź udział w warsztatach, spotkaniach i dyskusjach. Jednego dnia i w jednym miejscu. Odwiedź Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot Spot UW, 17 maja na Kampusie Głównym UW i odkryj wielokulturowe oblicze Uniwersytetu Warszawskiego!

Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Welcome Point UW oraz Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu UW zapraszają do wspólnego odkrywania Miasteczka na styku kultur – Cultural Hot Spot UW. Podczas wydarzenia, które odbędzie się 17 maja na Kampusie Głównym UW, w godz. 10:30-18:00 będzie można:

 • spotkać przedstawicieli organizacji studenckich oraz zagranicznych studentów z UW, którzy podczas warsztatów, pokazów i rozmów przybliżą kulturę m.in. Chin, Bhutanu, Japonii, Wietnamu, Rwandy, Nigerii, Turcji, Hiszpanii, Ukrainy czy Białorusi; miejsce: Dziedziniec Główny;
 • wziąć udział w panelach dyskusyjnych oraz spotkaniach z zaproszonymi gośćmi, którzy poruszą takie tematy, jak: wolontariat międzynarodowy, etyka podróżnika, sposoby na podróżowanie; miejsce: Budynek Audytoryjny (nowy Budynek Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych);
 • skosztować kuchni z różnych stron świata w strefie food trucków; miejsce: Dziedziniec Główny.

Wydarzenie jest organizowane po raz pierwszy i jak mówi Katarzyna Basisty, kierownik Welcome Point „jest odpowiedzią na potrzebę zgłaszaną przez studentów, przyjeżdżających do nas z najróżniejszych zakątków świata. Chcą pokazać to, co w ich krajach jest interesujące i co ich ukształtowało. Mają ogromne pokłady pozytywnej energii, którą chcieliby się podzielić, więc czerpmy z tego to, co najlepsze!". Na UW studiuje ponad 4800 studentów i doktorantów zagranicznych. Największe grupy stanowią nasi wschodni sąsiedzi: Ukraińcy (959 osób) i Białorusini (748), a także Hiszpanie (310) i Włosi (300) oraz Chińczycy (263).

Chcesz być na bieżąco i poznać szczegóły Miasteczka na styku kultur – Cultural Hot Spot UW? Obserwuj nasze wydarzenie na Facebooku.

Organizatorzy: Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Welcome Point UW, Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW.


http://welcome.uw.edu.pl/miasteczko-na-styku-kultur-cultural-hot-spot-uw-2/

https://www.facebook.com/events/329528814403184/

Discover Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot Spot UW!

Meet people from all over the world, learn about their countries and culture, taste foreign cuisine, and take part in multiple workshops, meetings, and debates. All in one place and one time. Visit Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot Spot UW on Main Campus UW on May 17 and discover multicultural side of University of Warsaw!

UW Students' Union's Board together with Welcome Point and Volunteer Centre of the UW invite you for shared exploration of Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot Spot UW. The event will take place on UW's Main Campus on May 17 from 10:30 AM to 6:00 PM and will include:

-        meetings with representatives of students' organizations as well as with foreign students of UW who will present cultures of their countries (e.g. Belarus, Bhutan, China, Japan, Nigeria, Rwanda, Turkey, Spain, Ukraine, Vietnam) during workshops, displays, and conversations. Place: Main Courtyard;

-       set of debates and meetings with special guests who will raise subjects such as: international voluntary service, traveler's ethics, ways to travel. Place: Auditorium Building (Faculty of Political Science and International Studies);

-        food-truck area where you will be able to taste cuisines from different corners of the world. Place: Main Courtyard.

This is the first edition of our event and, as head of the Welcome Point, Katarzyna Basisty, says: "it is the answer to needs of students who come to the University from all over the world. They want to show us their countries and cultures that shaped them. They have loads of positive energy to share so let's learn from them!".

At the UW there are more than 4 800 international students and PhD candidates. Ukrainians (959) and Belarusians (748) constitute the largest groups. There are also many students from Spain (310), Italy (300) and China (263).

Do you want to be up to date and learn all details of Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot-Spot UW? Join us on Facebook.

Organizers: UW Students' Union's Board, Welcome Point UW, Volunteer Centre of the UW.

http://welcome.uw.edu.pl/miasteczko-na-styku-kultur-cultural-hot-spot-uw-2/

https://www.facebook.com/events/329528814403184/

UDZIAŁ W BADANIU SOCJOLOGICZNYM

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów i studentki w wieku poniżej 24 lat do udziału w charakterze uczestnika/uczestniczki dyskusji grupowej w ramach międzynarodowego projektu badawczego. 
 
W projekcie RePAST (www.repast.eu) finansowanym przez Unię Europejską (Horizon 2020) badamy, jak społeczeństwo polskie radzi sobie dzisiaj z trudnymi doświadczeniami ze swojej przeszłości i jak zapobiegać konfliktom w przyszłości. W tym celu prowadzimy, między innymi, dyskusje grupowe z młodymi Polkami i Polakami. Zależy nam na poznaniu ich spostrzeżeń, przemyśleń i opinii na temat wydarzeń z trudnej przeszłości Polski i Europy.
 
Uczestnictwo w projekcie to dobra okazja, aby zapoznać się od środka ze specyfiką jakościowych badań społecznych. To także okazja do ciekawej rozmowy z innymi studentami i studentkami dotyczącej ważnych współczesnych problemów. Wreszcie, to szansa na wyrażenie swoich poglądów w międzynarodowych badaniach opinii.
 
Uczestnictwo obejmuje udział w jednej, 90-120 minutowej dyskusji grupowej (grupa ok. 6 osób) zogniskowanej wokół tematu trudnej przeszłości. Dyskusje odbędą się w Instytucie Socjologii UW przy ul. Karowej 18 (sala 406) w następujących terminach: 14.05, godz. 16:00 i 16.05, godz. 16:00. Udział jest dobrowolny i nieodpłatny. Wypowiedzi będą anonimowe.
 
Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa. Jeśli jest Pan/Pani zainteresowana udziałem, zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem: rawski.repast@gmail.com lub swirek.repast@gmail.com. Chętnie odpowiemy na wszystkie dodatkowe pytania.

Kurt Vonnegut and “Quality of Place” in America’s Midwest

         


Uniwersytet Warszawski i Indiana University Bloomington
mają zaszczyt zaprosić na wykład z cyklu

Krzysztof Michałek Memorial Lecture

Kurt Vonnegut and "Quality of Place" in America's Midwest

wygłoszony przez

prof. Edwarda P. Comentale
z Indiana University Bloomington

 24 maja 2019, 13:00
Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28
Instytut Historyczny, Sala Kolumnowa

Wykład otwarty

This talk introduces my work developing cultural programs with rural communities in Indiana, and then explores how Vonnegut's fiction provides ways of thinking through difficult questions about the state's identity, culture, and politics. After a close look at Vonnegut's depictions of Indiana and its people in his novels, I examine how the author places the Midwest's cultural history squarely at the center of United States history and makes it representative of the problems that currently plague the nation at large. A widening class divide, political radicalization, the collapse of civic discourse—Vonnegut's writing locates both the causes and potential corrections to these issues in the traditions and communities he knew in the Midwest and then makes a case for writing and storytelling as essential to restoring the country's democratic institutions.

  

Edward P. Comentale is Professor of English, Associate Vice Provost for Arts and Humanities, and Director of the Arts and Humanities Council at Indiana University Bloomington. He is the author of Modernism, Cultural Production, and the British Avant-Garde and Sweet Air: Modernism, Regionalism, and American Popular Song. He co-edits a scholarly book series on fan cultures for Indiana University Press, through which he's published The Year's Work in Lebowski Studies and The Year's Work at the Zombie Research Center

 

 

DZIEŃ WIELOKULTUROWOŚCI NA UW

Welcome Point, wspólnie z Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu oraz Samorządem Studentów, planuje organizację dnia wielokulturowości na UW pod hasłem „Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot Spot" 17 maja 2019 r.

Celem wydarzenia jest promocja różnorodności i wielokulturowości na Uniwersytecie oraz integracja polskich i zagranicznych studentów, a także pozostałych członków społeczności akademickiej.

Pobierz

PROPOZYCJE POSTANOWIEŃ STATUTU UW

 

Zapraszamy wszystkich członków społeczności akademickiej UW – pracowników, doktorantów i studentów – do zapoznania się z dokumentem „Propozycje postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego – aktualny stan prac Zespołu rektorskiego ds. przygotowania projektu statutu UW". Uwagi można przesyłać do 25 kwietnia, wypełniając formularz.

Dokument będzie przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Senatu UW. Na podstawie wyników tej dyskusji oraz nadesłanych uwag opracowany zostanie „Projekt Statutu UW". Zostanie on przedstawiony Senatowi 8 maja. Wtedy rozpocznie się jego pierwsze czytanie, które trwać będzie na kolejnych majowych posiedzeniach. Projekt zostanie także przedłożony do zaopiniowania Radzie uczelni oraz związkom zawodowym. Drugie czytanie projektu – który uwzględniałby zmiany wynikające z pierwszego czytania – zaplanowane jest w czerwcu. Nowy statut – zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce – powinien wejść w życie 1 października 2019 r.

Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.uw.edu.pl/propozycje-postanowien-statutu-uw

Program ZIP

W kwietniu 2018 r. ruszył Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników oraz usprawnienie i unowocześnienie zarządzania uczelnią. Uniwersytet Warszawski przeznaczył przyznane środki na działania wspierające rozwój uczelni w sposób kompleksowy. Mają one także doprowadzić do wypracowania i wdrożenia mechanizmów ukierunkowanych na doskonałość dydaktyczną oraz doskonalenie procesów zarządzania uczelnią. Program ma przyczynić się do wdrożenia trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu, dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i uwzględniających aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze. W programie zaplanowano działania skierowane do wszystkich grup stanowiących wspólnotę akademicką: studentów, doktorantów, wykładowców, kadry zarządzającej i pracowników administracji. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odwiedź stronę internetową ZIP

Filologia polskiego języka migowego

W wyniku konkursów na nowe programy kształcenia na studiach II stopnia Wydział Polonistyki otrzymał dofinansowanie z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) na przygotowanie nowego kierunku studiów II stopnia –  filologia polskiego języka migowego.

Studia umożliwiają zdobycie biegłości językowej w polskim języku migowym osadzonej w kontekście szerokiej wiedzy o kulturze i historii społeczności Głuchych. Start studiów w październiku 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat nowego kierunku już wkrótce!

LETNIE KOLEGIUM POLSKO-AUSTRIACKIE 2019

Studenci zainteresowani językiem niemieckim mają szansę wziąć udział w Letnim Kolegium Polsko-Austriackim (od 6 do 26 lipca 2019 r.). Aplikować mogą osoby ze wszystkich kierunków studiów, znające niemiecki co najmniej na poziomie B1.
 

Rekrutacja kończy się 30 kwietnia 2019 r.
Koszt: 600 zł.

Więcej informacji:

Pobierz:

Zajęcia grupowe dla osób z objawami depresji – trening metapoznawczy

Zapraszamy studentów i studentki UW doświadczających objawów depresyjnych do udziału w bezpłatnym treningu metapoznawczym. Trening ma charakter grupowych zajęć warsztatowych. Jego celem jest nabycie umiejętności rozpoznawania i modyfikowania automatycznych i nieświadomych myśli, które towarzyszą depresji. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w miniwykładach i rozmowach z zastosowaniem kreatywnych i angażujących metod oraz praktycznych i zrozumiałych przykładów z codziennego życia.

Kiedy i gdzie?

Spotkania rozpoczną się w kwietniu, najprawdopodobniej 8.04.2019, będą odbywały się w poniedziałki w godzinach 17:15-18:30 w siedzibie CPP UW przy ul. Pasteura 7 w Warszawie.

Dla kogo?

Trening przeznaczony jest dla studentów i studentek UW z rozpoznaniem depresji albo doświadczających objawów depresyjnych. Jeśli czujesz, że jesteś od dłuższego czasu przygnębiony_a, brakuje Ci energii, nic Cię nie cieszy, dokuczają Ci samokrytyczne myśli albo nadmierne poczucie winy – trening metapoznawczy może być dla Ciebie odpowiednią pomocą.

Jak się zapisać?

Wszystkich chętnych zapraszamy najpierw na konsultację indywidualną z psychoterapeutą prowadzącym grupę – Joachimem Kowalskim. Zapisu można dokonać poprzez formularz cpp.asysto.pl lub pisząc na cpp@psych.uw.edu.pl

Trening obejmuje cykl 8 spotkań. Powodzenie grupy zależy od zaangażowania jej uczestników. Nie ma możliwości dołączenia do grupy w trakcie cyklu.

Udział w treningu jest bezpłatny. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – napisz na cpp@psych.uw.edu.pl.