OGŁOSZENIA

Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych 2020/2021

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2020/2021 egzaminy certyfikacyjne z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie Warszawskim będą miały formę zdalną, zarówno w części pisemnej jak i w części ustnej. Będą sprawdzały te same umiejętności, które były sprawdzane w formie stacjonarnej: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie oraz znajomość środków gramatyczno-leksykalnych.

Struktura egzaminu będzie podobna na każdym z oferowanych poziomów.

Część pisemna będzie zadaniem integrującym trzy sprawności: słuchanie, czytanie oraz pisanie. Zostaną Państwo poproszeni o napisanie tekstu, w którym odniosą się Państwo do informacji zawartych w nagraniu oraz tekście do przeczytania, które będą powiązane tematem przewodnim. W tym samym tekście trzeba będzie także opisać własne doświadczenie lub wyrazić własną opinię związaną z tematem zadania.

W części ustnej – jak dotychczas – będą Państwo rozmawiać z egzaminatorem w oparciu o tzw. materiał stymulujący (obrazek lub krótki tekst). Ponadto zostanie Państwu zaprezentowane 10 zdań z lukami, które trzeba będzie uzupełnić właściwymi elementami gramatycznymi lub leksykalnymi. Jest to ćwiczenie, które do tej pory pojawiało się w części pisemnej egzaminu.

Bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Rady Koordynacyjnej w zakładce „Egzaminy certyfikacyjne 2020/2021"( http://www.certyfikacja.uw.edu.pl).   

 

Łączę serdeczne pozdrowienia,

dr hab. Radosław Kucharczyk

Przewodniczący Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW

Szkolenia dla nauczycieli akademickich

Zostały ostatnie wolne miejsca na szkolenia w listopadzie – między innymi „Projektowanie i prowadzenie zajęć metodą warsztatową - szkolenie trenerskie (I)" (30.11 oraz 2, 7, 14 i 18.12 w g. 9:00-12:30) oraz „Design thinking jako zespół technik i narzędzi stosowanych w dydaktyce…" (25-27.11, g. 17:00-20:00).

Ponadto zapraszamy do udziału w szkoleniach z narzędzi informatycznych (Google Meet, Google Classroom, ZOOM, interaktywne prezentacje). W grudniu odbędzie się także pierwsze szkolenie dotyczące nadchodzącej sesji egzaminacyjnej online – „Egzaminy pisemne i ustne…" (9 i 10.12, g. 16:30-18:00), jak również kolejne spotkania nt. „Testowania i oceniania postępów w nauce…".

Przed świętami ramach szkoleń z kompetencji miękkich polecamy udział w warsztacie inspiracyjnym o tym, jak zwiększyć swoją produktywność i ćwiczenia z inteligencji emocjonalnej w pracy wykładowcy.

Szczegółowe informacje i więcej tematów szkoleń znajdą Państwo w załączonym harmonogramie.

W celu rejestracji na wybrane szkolenie oraz zapoznania się ze szczegółami oferty, zapraszamy na platformę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/. Po wejściu w kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich" prosimy o:

(1)   wybranie kategorii szkolenia widocznej w załączonym harmonogramie (pierwsza kolumna);

(2)   wyszukanie szkolenia wg terminu i nazwy i dalej postępowanie zgodnie z informacjami w opisie szkolenia.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że przy niektórych szkoleniach został uruchomiony nowy sposób zbierania dokumentów – wystarczy kliknąć w link by wypełnić i wysłać formularz online. Szczegółowego informacje znajdą Państwo w opisie każdego szkolenia.

W szkoleniach dla nauczycieli akademickich mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni na UW na podstawie umowy o pracę/mianowania w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych, mający zaplanowane w semestrze rozpoczynającym się po szkoleniu zajęcia ze studentami I. i II. stopnia oraz studiów jednolitych – więcej szczegółów na temat udziału zawierają Zasady uczestnictwa i Regulamin dostępne na platformie szkoleniowej przy każdym szkoleniu.

Bieżące informacje są również dostępne na stronie www.zip.uw.edu.pl.

Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl.

Zmiana terminów rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie.

Na prośbę Władz Jednostek Dydaktycznych Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia  prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek podjął decyzję o zmianie terminów rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie.

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie rozpocznie się 21.12.2020 r. i potrwa do 12.01.2021 r.

Szczegółowy harmonogram: 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE NA SEMESTR LETNI 2020/2021

I tura: 21.12.2020 r. – 12.01.2021 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych)

Rejestracja zakończy się  o godz. 23:59.

Od 21.12. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00.

Od 22.12. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 09:00.

Od 22.12. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00.

Spotkanie dla studentów zagranicznych 

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Welcome Point zaprasza Was na spotkanie online na temat przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Spotkanie zostanie przeprowadzone w języku angielskim, więcej informacji znajduje się poniżej.

***

Dear Student,

Welcome Point would like to invite you to a new online meeting on crimes motivated by prejudice, which will be led by the Association for Legal Intervention.

Programme of the meeting:

1. Presentation (approx. 45 min)

 • what kinds of behaviour are bias crimes
 • when is the Police obliged to act?
 • I fell victim to a crime – and what next?
 • my rights and obligations as a victim

2. Practical exercise on descriptions of specific behaviors: is this a crime? (20 min)

3. Questions from participants (25 min)

The meeting will be held on 17th November at 1.30 pm.

To participate, please register through this link: https://forms.gle/hdo7YCMRa9o29sQL7

Application deadline: 12th November 2020

More information can be found on our website: http://welcome.uw.edu.pl/crimes-motivated-by-prejudice.../

 

Please also join our Facebook event:

https://www.facebook.com/events/367864871167416/

 

Kind regards,

Welcome Point UW

Konkurs dla kół naukowych

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje" ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach konkursu przewidziane jest wsparcie dla kół naukowych w:

 1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
 2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
 3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
 4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Termin naboru upływa 13 listopada 2020 r., a wnioski składane są za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są o zapoznanie się z treścią Ogłoszenia MNISW https://www.bip.nauka.gov.pl/.../b8122db24dd2592a5f882aee... oraz o kontakt z Biurem ds. Wspomagania Rozwoju UW do 3 listopada 2020 r. Ponieważ konkurs zakłada ograniczona liczbę wniosków, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Prosimy aby wstępne zgłoszenie zawierało informacje nt. zakresu rzeczowego projektu, planowany budżet, oraz czy dane koło naukowe, uczestniczyło w okresie 24 miesięcy w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej.


 

Legalizacja pobytu – spotkania dla studentów zagranicznych

Jeśli trapią Was wątpliwości: „czy i jak mogę zalegalizować swój pobyt w Polsce, jak to zrobić w czasie pandemii?", to przygotowane przez zespół Welcome Point spotkania informacyjne pozwolą Wam je rozwiać. Wiemy, że zwłaszcza na początku zasady i proces legalizacji pobytu w Polsce mogą wydawać się trudne i skomplikowane. Dlatego wraz ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej przygotowaliśmy spotkania online, które pomogą Wam lepiej się do nich przygotować.

Spotkania odbędą się:

 • 9 listopada, o godz. 13:30 CET (w języku angielskim)
 • 10 listopada, o godz.: 13:30 CET (w języku polskim)

Tematy spotkań:

 • Legalizacja pobytu w Polsce (wiza, zezwolenie na pobyt czasowy);
 • Różnice między wizą studencką a zezwoleniem na pobyt czasowy;
 • Procedura ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy;
 • Praca w trakcie studiów;
 • Legalizacja pobytu po ukończeniu studiów;
 • Karta Polaka;
 • Specjalne rozwiązania dla obcokrajowców w czasie pandemii.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić odpowiedni formularz: https://forms.gle/oAcqBJidA5VJWy7U6 (spotkanie w języku angielskim), https://forms.gle/VBoBNNndWnJFWThJ6 (spotkanie w języku polskim).

Termin rejestracji upływa 2 listopada o godz. 12:00.

Serdecznie zapraszamy!


 

Wytyczne w sprawie organizacji pracy administracji Wydziału i jego jednostek

Wytyczne Dziekana Wydziału Polonistyki

z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie organizacji pracy administracji Wydziału i jego jednostek

Na podstawie Zarządzenia nr 233 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2020 r., w nawiązaniu do Wytycznych Dziekana z dnia 18 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, zaleca się stosowanie dodatkowych zasad bezpieczeństwa w pracy administracji Wydziału i jego jednostek.

W związku ze stałym pogarszaniem się sytuacji epidemicznej wprowadza się jako podstawowy zdalny tryb załatwiania spraw służbowych. W wyjątkowych wypadkach, w których tryb zdalny jest niewystarczający, obowiązuje wcześniejsze umówienie terminu z odpowiednią jednostką administracji, celem ograniczenia do minimum kontaktów bezpośrednich.

W administracji Wydziału i jego jednostek w dalszym ciągu praca ma charakter mieszany, w formie dyżurów w jednostce i pracy zdalnej, przy czym, zgodnie z art. 1., par. 17a, p. 11 przywołanego wyżej Zarządzenia Rektora, organizacja pracy powinna minimalizować przebywanie więcej niż jednego pracownika w danym pomieszczeniu. W tym celu wprowadza się zasadę, zgodnie z którą pracownik administracyjny jest zobowiązany do minimum jednego dnia tygodniowo dyżuru w siedzibie jednostki przy założeniu, że zapewniona zostanie ciągłość pracy administracji i jej dostępność we wszystkie robocze dni tygodnia w godzinach od 10.00 do 14.00.

Organizację pracy w centrali Wydziału określa dziekan, w jednostkach dyrektorzy (kierownik) jednostek z uwzględnieniem zaleceń ogólnych.

Komunikat Dziekana Wydziału Polonistyki w sprawie organizacji kształcenia na studiach podyplomowych

Na podstawie ZARZĄDZENIA NR 233 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zawiesza się na Wydziale Polonistyki od 19 października 2020 r. do odwołania możliwość prowadzenia w trybie stacjonarnym wszystkich zajęć, które zostały dopuszczone do takiej formy realizacji komunikatem kierownika jednostki organizacyjnej z dnia 18 września 2020 r.

 

Prof. dr hab. Zbigniew Greń
Dziekan Wydziału Polonistyki

Komunikat Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki

Na podstawie ZARZĄDZENIA NR 233 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zawiesza się na Wydziale Polonistyki do odwołania możliwość prowadzenia zajęć kontaktowych, które – zgodnie z komunikatem kierownika jednostki dydaktycznej z dnia 18 września 2020 r. – zostały dopuszczone do odbywania w formie stacjonarnej.

Od dnia 19 października br. do odwołania na zdalny tryb nauczania przechodzą następujące zajęcia:

1. Nauka polskiego języka migowego (I-II rok studiów II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego)

2. Warsztaty komunikacyjne I (II rok studiów II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego)

3. Dykcja i autokorekcja (I rok studiów I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna)

4. Zajęcia kliniczne oferowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (studia I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna)

5. Podstawy produkcji muzycznej i wizualnej (I-II rok studiów II stopnia na kierunku sztuki społeczne)

6. Czytanie obrazów (I-II rok studiów II stopnia na kierunku sztuki społeczne)

7. Metody pracy z grupą (I-II rok studiów II stopnia na kierunku sztuki społeczne)

8. Śpiewalnia – warsztat śpiewu głosem naturalnym (I-II rok studiów II stopnia na kierunku sztuki społeczne)

9. Niezbędnik aktywnego mieszkańca (I-II rok studiów II stopnia na kierunku sztuki społeczne)

W trybie stacjonarnym dopuszcza się jedynie odbywanie przez studentów praktyk, pod warunkiem zagwarantowania przez instytucję przyjmującą bezwzględnego bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego. Zaleca się jednak odbywanie przez studentów praktyk w trybie zdalnym.

 

                                                                                    dr Łukasz Książyk

                                                                                    Prodziekan ds. studenckich

Otwarte konkursy IDUB

Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat otwartych konkursów w ramach „Inicjatywy doskonałości" na UW. Obecnie można aplikować o minigranty, mikrogranty i open access.

Minigranty

Ruszyła druga edycja konkursu minigrantów. O wsparcie projektów mogą ubiegać się zespoły badawcze składające się z przedstawicieli przynajmniej trzech uczelni sojuszu 4EU+. Wspólne inicjatywy dotyczą programów flagowych:

 • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
 • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków,
 • Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
 • Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.

Wnioski można składać do 5 listopada.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 listopada. Pytania dotyczące przygotowania wniosku należy kierować na adres: 4euplus@uw.edu.pl. Więcej informacji >>

Mikrogranty i open access

Dzięki wewnętrznemu systemowi grantowemu pracownicy i doktoranci UW mogą uzyskać wsparcie w realizacji projektów naukowych oraz prezentacji ich wyników.

System ten obejmuje dwa działania IDUB:

 • mikrogranty (dzięki nim sfinansowany będzie mógł być m.in. udział w konferencjach, organizacja konferencji przez Uniwersytet Warszawski, kwerendy czy badania wstępne);
 • wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access.

Nabór na działania jest ciągły. Więcej informacji >>

Wolne Lektury

Fundacja Nowoczesna Polska zachęca studentów i wykładowców do korzystania z zasobów cyfrowych dostępnych za darmo w bibliotece internetowej Wolne Lektury.

Biblioteczka polonisty to zarówno kilkaset arcydzieł literatury polskiej i światowej, jak i teksty krytyczne, omawiane ze studentami filologii polskiej na wielu uczelniach. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteczka powiększy się w tym roku jeszcze o kilka tytułów. Będą to między innymi Nietota Bolesława Micińskiego, Podróż na wschód Juliusza Słowackiego, Śmierć Ignacego Dąbrowskiego czy Wesele hrabiego Orgaza Romana Jaworskiego.

Ponadto wśród prac krytycznych udostępnionych dotychczas w ramach Biblioteczki znajdują się m. in. Świat nieprzedstawiony Juliana Kornhausera i Adama Zagajewskiego, Mitologia słowiańska Alexandra Brücknera, prace Kazimierza Wyki, a także – od 1 października 2020 r. – Poetyka Arystotelesa.

W kolekcji dzieł literatury światowej do tej pory opublikowaliśmy Iliadę i Odyseję Homera, Kubusia Fatalistę i jego pana Denisa Diderota, cykl W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta i setki innych utworów. Literaturę polską reprezentują zarówno najbardziej znane utwory Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Stanisława Ignacego Witkiewicza, jak i te mniej kanoniczne, ale równie ważne dla rozwoju literatury i kultury polskiej, a wśród nich Próchno Wacława Berenta, Podróże do piekieł Bolesława Micińskiego, tomiki poetyckie Brunona Jasieńskiego, Adama Asnyka, i wiele innych.

 

Stale poszerzamy ofertę utworów w Biblioteczce polonisty. Każdy z nich udostępniamy do czytania online oraz w kilku różnych formatach: mobi, epub, a także pdf, który można pobrać w layoucie zaproponowanym przez bibliotekę bądź stworzyć własny plik z dopasowanymi do preferencji indywidualnego użytkownika interlinią, krojem i wielkością pisma itp.

Zapraszamy do biblioteki: https://wolnelektury.pl/katalog/lektury/biblioteczka-polonisty/

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Partner projektu

Zaproszenie do udziału w Tygodniu Noblowskim

Centrum Współpracy i Dialogu UW serdecznie zaprasza Pracowników oraz Studentów do wspólnego celebrowania wielkiego święta nauki: Tygodnia Noblowskiego.

Już po raz drugi, wspólnie z ekspertkami i ekspertami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego będziemy śledzić transmisje na żywo ze Sztokholmu, podczas których poznamy laureatów tegorocznych Nagród Nobla. Specjaliści z poszczególnych dziedzin będą na bieżąco komentować nagrodzone osiągnięcia nauki i ich znaczenie.

Transmisje będzie można śledzić za pośrednictwem oficjalnego profilu Centrum Współpracy i Dialogu UW na platformie Facebook: https://www.facebook.com/CWiDUW.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie internetowej: https://cwid.uw.edu.pl/

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Od dnia 1 października do dnia 25 października 2020 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).

Każdy student, który planuje złożyć wniosek o stypendium ministra samodzielnie wypełnia i składa taki wniosek w systemie OSF, po uprzednim zgłoszeniu się do Biura Spraw Studenckich w celu otrzymania dostępu do tego sytemu (login i hasło).

Aby założyć konto, student powinien zgłosić takie zapotrzebowanie wysyłając maila z domeny UW na adres stypendiumministra@uw.edu.pl do dnia 5 października 2020 roku, podając w zgłoszeniu imię, nazwisko, numer albumu oraz pełną nazwę jednostki, z której stara się o stypendium ministra.

BSS wysyła dane do logowania każdemu studentowi. Po zakończeniu wypełniania student informuje o tym BSS wysyłając maila na adres stypendiumministra@uw.edu.pl

Dodatkowe informacje, oświadczenie, dane dotyczące osiągnięć i załączniki potrzebne do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów znajdują się na stronach ministerstwa

https://www.gov.pl/web/nauka/skladanie-wnioskow-o-stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021?fbclid=IwAR2aFIY4xGNqF7CJ4nGEIVjsKo8u_lRrAA07LlDiIOrCpFfcCnW-asweNYg.

Warsztaty dla studentów zagranicznych

Dear Students,

We would like to invite you to the Polish Culture and Intercultural Communication online workshops, organized by the Welcome Point.

During the workshops we will discuss the following topics:

 • How cultural differences influence our daily communication with others.
 • The process of getting used to living and studying abroad.
 • Poland and Warsaw: tips for foreigners.
 • Practical aspects of dealing with Poles and Polish culture.
 • How to communicate in a multicultural group.

Our workshops will take place on 12th and 13th October. 10 am. to 1:30 pm.

Polish Culture and Intercultural Communication workshops (12– 13 of October) is organized within the Integrated Development Programme at the University of Warsaw and is funded by European Social Fund.

Who can register?

 • long term students of 2nd and 3rd year of the first cycle (BA)
 • long term students of the second cycle (MA)
 • long term students of 4th and 5th year of uniform master level studies

If you are interested, please read more information how to register on our website:
http://welcome.uw.edu.pl/4294-2/

Registration deadline: 5th October

Please also join our Facebook event:
https://www.facebook.com/events/3692338720810428

Kind regards,

Welcome Point UW

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

W tym roku już po raz 16. warszawscy studenci i uczniowie mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Program stypendialny jest skierowany do studentów oraz uczniów uczących się w Warszawie.

O stypendium mogą się ubiegać, jeśli:

 • osiągają dobre wyniki w nauce,
 • osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,
 • miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1700 zł.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

Rekrutacja dla studentów i słuchaczy szkół policealnych – do 12 października 2020 roku.

Szczegółowe informacje: centrumjp2.pl/stypendia

Kontakt w sprawie stypendiów:

stypendia@centrumjp2.pl
tel. +48 22 826 42 22

Spotkania dla studentów zagranicznych

Drogi Studencie,

Welcome Point ma zaszczyt zaprosić Cię do udziału w serii spotkań inaugurujących rok akademicki 2020/2020 – Online Welcome Week, które odbędą się w dniach od 6 do 9 października br.

Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń znajdziesz na naszej stronie: http://welcome.uw.edu.pl/online-welcome-week/

Online Welcome Week rozpoczynają dwa spotkania Welcome Day, zarówno z j.polskim (6. października), jak i angielskim (7. października).

Podczas spotkania dowiesz się najważniejszych rzeczy o Uniwersytecie, jego strukturze i podstawowych zasadach. Przekażemy Ci również wiele cennych informacji o możliwościach, jakie czekają na Ciebie jako członka uniwersyteckiej społeczności.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza online: https://forms.gle/18t6unQuc5AtfvZ67 (na spotkanie w j. polskim).

Zarejestruj się już teraz. Dołącz także do naszego wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/330452374953874/

Do zobaczenia!

Komunikat kierownika jednostki dydaktycznej w sprawie zajęć w semestrze zimowym na Wydziale Polonistyki

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 206 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września
2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia na Wydziale Polonistyki będą prowadzone w trybie zdalnym.

Na podstawie paragrafu 3. wyżej wymienionego zarządzenia do prowadzenia w trybie stacjonarnym – z zachowaniem obowiązujących wymogów higieniczno-sanitarnych i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego – dopuszcza się zajęcia, na których uzyskanie zakładanych efektów uczenia się w trybie zdalnym jest niemożliwe:

 1. Nauka polskiego języka migowego (I-II rok studiów II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego)
 2. Warsztaty komunikacyjne I (II rok studiów II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego)
 3. Dykcja i autokorekcja (I rok studiów I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna)
 4. Zajęcia kliniczne oferowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (studia I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna)
 5. Podstawy produkcji muzycznej i wizualnej (I-II rok studiów II stopnia na kierunku sztuki społeczne)
 6. Czytanie obrazów (I-II rok studiów II stopnia na kierunku sztuki społeczne)
 7. Metody pracy z grupą (I-II rok studiów II stopnia na kierunku sztuki społeczne)
 8. Śpiewalnia – warsztat śpiewu głosem naturalnym (I-II rok studiów II stopnia na kierunku sztuki społeczne)
 9. Niezbędnik aktywnego mieszkańca (I-II rok studiów II stopnia na kierunku sztuki społeczne)
 10. Praktyki (wszystkie kierunki studiów)

Ponadto – jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli – po 15 listopada 2020 r. dopuszcza się możliwość prowadzenia w trybie stacjonarnym innych wybranych zajęć (seminariów, konwersatoriów, warsztatów, ćwiczeń i lektoratów) na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki, pod warunkiem wyrażenia zgody na (jednorazową lub wielokrotną) zmianę trybu zdalnego na stacjonarny przez wszystkich uczestników zajęć (zarówno nauczycieli akademickich, jak i studentów) oraz uzyskania zgody kierownika jednostki dydaktycznej. Zamiar zmiany trybu prowadzenia zajęć powinien być przez prowadzącego zajęcia zgłoszony kierownikowi jednostki dydaktycznej przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego w budynkach Wydziału Polonistyki decyzja kierownika jednostki dydaktycznej musi zostać wcześniej skonsultowana z kierownikiem organizacyjnym jednostki (dziekanem) oraz Radą Samorządu Studentów. Zmiana trybu prowadzenia zajęć nie może studentom uniemożliwić uczestnictwa w innych zajęciach, na które są zapisani.

Po 15 listopada 2020 r. za zgodą kierownika jednostki dydaktycznej dopuszczona zostanie możliwość odbywania konsultacji i dyżurów dydaktycznych w obiektach Wydziału Polonistyki, jeżeli zachowane zostaną wymogi higieniczno-sanitarne zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami
i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

                                           dr Łukasz Książyk

Warsztaty dla studentów zagranicznych

Welcome Point organizuje kolejne warsztaty online dla zagranicznych studentów i studentek. Głównym celem spotkania jest zapoznanie studentów ze strukturą Uniwersytetu oraz elementami komunikacji interkulturowej. Ponadto będzie to dla studentów wspaniała okazja do integracji i poznania rówieśników.

Dear Students,

We would like to invite you to the Cultural Orientation at UW workshop, organized by the Welcome Point.

The main goal of this free event is to provide all newcomers with tools that will ease their life in a new place at the very beginning, when help is much needed. However, if you are not a new student but are interested in the topic and the structure of the University of Warsaw still seems complicated to you, feel free to join.

During the workshop we will discuss the following topics:

 • How cultural differences influence daily communication in the academic community.
 • The structure of the University of Warsaw.
 • Communication with academic and administrative staff: dos and don'ts.
 • Studying at the University of Warsaw from a foreigner perspective.
 • Intercultural communication: useful tips and tools.

We are planning two editions of the workshops:
 

 • 28-29  September for first-year long term students of the first-cycle (BA), students of 1st, 2nd and 3rd year of uniform master level studies and doctoral candidates
 • 1-2 October for long term students of 2nd and 3rd year of the first cycle (BA), long term students of the second cycle (MA), long term students of 4th and 5th year of uniform master level studies


The workshop will be held online from 10 am. to 1:30 pm.

Cultural Orientation Workshop at UW (1– 2 of October) is organized within the Integrated Development Programme at the University of Warsaw and is funded by European Social Fund.

If you are interested, please read more information how to register on our website:
http://welcome.uw.edu.pl/cultural-orientation-at-uw-practical-workshops-for-international-students-2020/

Please also join our Facebook event:
https://www.facebook.com/events/822559201816779/

The new academic year is about to begin and we are going to prepare for you a series of different events. Please follow our offer on our website: http://welcome.uw.edu.pl/

Kind regards,
Welcome Point UW

 


 

Żegnamy prof. Marię Janion

Społeczność Wydziału Polonistyki z wielkim żalem przyjęła wiadomość o śmierci prof. Marii Janion, humanistki, badaczki literatury, wybitnej znawczyni polskiego i europejskiego romantyzmu. Jej pogrzeb odbędzie się 4 września 2020 r. o godz. 12.00 w Warszawie na Powązkach Wojskowych. Pani Profesor zostanie pochowana w tzw. Alei Profesorskiej.

Kontakt z Komisją Rekrutacyjną

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Polonistyki UW od 17.08 do 21.08 dyżuruje jedynie telefonicznie. Pod numer: 22 55 21 028 można dzwonić w środę, czwartek i piątek w godz. 9:00-15:00. Z Komisją można się także skontaktować drogą mailową, pod adresem: rekrut.polon@uw.edu.pl. Przypominamy jednak, że głównym kanałem kontaktu z Komisją powinien być system IRK.