OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA STUDENTÓW

Prodziekan ds. studenckich, Kierownik Jednostki Dydaktycznej
dr ŁUKASZ KSIĄŻYK
e-mail: lukasz.ksiazyk@uw.edu.pl

Dyżur:
wtorek, godz. 10.00 – 11.00, pok. 116
czwartek, godz. 10:00 – 11:00, pok. 12, gmach Wydziału Polonistyki
 

UWAGA! Po uprzednim uzgodnieniu mailowym będzie można spotkać się z Dziekanem Książykiem na jego dyżurach również zdalnie (meet.google.com/oyy-mxjn-kab).

Kierownik sekcji toku studiów
JOANNA BIŃKOWSKA

Sekcja toku studiów
MONIKA WESOŁOWSKA
JOLANTA PRZYGOCKA
KONRAD KOŚLA

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00 - 15.00 (przerwa 12.30-13.00)
środa - sekretariat zamknięty dla studentów
gmach główny Polonistyki, p. 11, 12

 

FILOLOGIA POLSKA - studia dzienne

FILOLOGIA POLSKA
- studia dzienne

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel./faks:
(022) 55 20 696; 55 21 022
web: sts.polon.uw.edu.pl
Kierownik studiów na kierunku filologia polska
dr hab. MONIKA KRESA
e-mail: monika.kresa@uw.edu.pl

Dyżur:
wtorek, godz. 11.30 – 12.30, Gmach Polonistyki, pok. 28d
środa, godz. 15.00 – 16.00, Gmach Polonistyki, pok. 28d
 
sobota (w terminach zjazdów studiów zaocznych, po wcześniejszym kontakcie mailowym), godz. 10:00 - 11:00. (zdalnie meet.google.com/hny-zawt-zjk)
 
Opiekun I roku dla kierunku filologia polska
mgr ALEKSANDRA ŻUREK-HUSZCZ
e-mail: aleksandra.zurek@uw.edu.pl
 

Sekcja toku studiów

JOANNA BIŃKOWSKA
e-mail: j.a.binkowska@uw.edu.pl
 

JOLANTA PRZYGOCKA
e-mail: j.d.przygocka@uw.edu.pl

MONIKA WESOŁOWSKA
e-mail: monika.wesolowska@uw.edu.pl

 

 

 

FILOLOGIA POLSKA - studia zaoczne

FILOLOGIA POLSKA
- studia zaoczne

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.: (022) 55 20 696
faks: (022) 55 21 022
Kierownik studiów na kierunku filologia polska
dr hab. MONIKA KRESA

Dyżur:
wtorek, godz. 12.00 – 13.00, Gmach Polonistyki, pok. 28d
środa, godz. 10.00 – 11.00, Gmach Polonistyki, pok. 12
 
sobota (w terminach zjazdów studiów zaocznych, po wcześniejszym kontakcie mailowym), godz. 10:00 - 11:00. (zdalnie meet.google.com/hny-zawt-zjk)
 

Sekcja toku studiów

JOANNA BIŃKOWSKA
e-mail: j.a.binkowska@uw.edu.pl

 

Sekcja Toku Studiów pracuje stacjonarnie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00, przerwa w godz. 12.30 – 13.00, w Gmachu Polonistyki, pok. 11.

 

 

LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA

Centrum Logopedyczne
INSTYTUTU
POLONISTYKI
STOSOWANEJ
 
ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa
sekretariat : piętro II , pok. 209
telefon 22 5520327
 

ZAKŁAD LOGOPEDII I EMISJI GŁOSU INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ

Kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu

dr hab. OLGA JAUER-NIWOROWSKA
e-mail: o.jauer-niworo@uw.edu.pl

Sekretariat

SYLWIA DOROCIUK
e-mail: s.dorociuk@uw.edu.pl

tel. 22 5520327
ul. Karowa 20, p. 209
pon. - pt. 9.00 - 14.00
tel. 22 5520327

Opiekun praktyk logopedycznych

dr Beata Ciecierska-Zajdel
e-mail: b.ciecierska-z@uw.edu.pl

Opiekun studentów dla kierunku logopedia ogólna i kliniczna
dr KAMILA POTOCKA-PIROSZ
e-mail: k.potocka@uw.edu.pl

dr ALICJA KARSZNIA-SOBCZAK (od 21.11.2022 do 30.09.2023)
e-mail: a.karszniaso@uw.edu.pl

POMAGISTERSKIE STUDIUM LOGOPEDYCZNE
 

Kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego

dr JOANNA ZAWADKA
e-mail: joanna.zawadka@uw.edu.pl

Sekretariat

ul. Karowa 20, p. 209
tel. 22 5520327

sobota (w terminach zjazdów) 8.00-12.00
lub po wcześniejszym umówieniu mailowym

SYLWIA DOROCIUK
e-mail: pslog.polon@uw.edu.pl
 

Sekcja toku studiów

JOANNA BIŃKOWSKA
e-mail: j.a.binkowska@uw.edu.pl
 

JOLANTA PRZYGOCKA
e-mail: j.d.przygocka@uw.edu.pl

MONIKA WESOŁOWSKA
e-mail: monika.wesolowska@uw.edu.pl

Sekcja Toku Studiów pracuje stacjonarnie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00, w środę sekretariat jest zamknięty, przerwa w godz. 12.30 – 13.00, w Gmachu Polonistyki, pok. 11 i 12.

 

 

 

KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE

KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.:
(022) 55 24 505
e-mail: tokstudiow.ikp@uw.edu.pl

Kierownik studiów dla kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze oraz sztuki społeczne
dr PAULINA KWIATKOWSKA
e-mail: pd.kwiatkowska@uw.edu.pl

Opiekun I roku dla kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
mgr MARTYNA MIERNECKA
e-mail: martynamiernecka@uw.edu.pl


Sekcja toku studiów, p.12
mgr MAGDALENA RYMWID-MICKIEWICZ – specjalista
pełnomocnik dziekana ds. systemu USOS, studia II stopnia, studenci w ramach wymiany MOST

mgr AGNIESZKA DUCKA – specjalista
studia I stopnia, studia podyplomowe
 

Sekcja Toku Studiów IKP będzie otwarta dla studentów

  • od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00 - 14:00,
  • piątek to dzień pracy wewnętrznej.

 

FILOLOGIA BAŁTYCKA

FILOLOGIA BAŁTYCKA
www.baltystyka.uw.edu.pl


Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel./faks:
(022) 55 20 869; 55 21 022
e-mail: kjob.polon@uw.edu.pl
web: www2.polon.uw.edu.pl/sts/

Kierownik KJOMiB
prof. dr hab. JADWIGA LINDE-USIEKNIEWICZ
e-mail: jlinde@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Bałtystyki
dr JOANNA TABOR
jtabor.baltystyka@gmail.com

Sekretarz KJOMiB
mgr ZOFIA MITAN-GAWRYSZEWSKA
e-mail: z.mitan@uw.edu.pl

Opiekun I roku dla kierunku filologia bałtycka
mgr PAWEŁ BRUDZYŃSKI
e-mail: p.brudzynski@uw.edu.pl

Sekcja toku studiów dziennych
KONRAD KOŚLA
e-maail: konrad.kosla@uw.edu.pl


poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00 - 15.00 (przerwa 12.30-13.00)
środa - sekretariat zamknięty dla studentów
p. 314, III p. Oboźna 8.

 

 

FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

FILOLOGIA KLASYCZNA

Krakowskie Przedmieście 1
00- 927 Warszawa
tel./faks:
(022) 55 22 903
e-mail: ifk@uw.edu.pl

Kierownik studiów dla kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
mgr MONIKA MIKUŁA
e-mail: m.mikula@uw.edu.pl

Dyżur:
środa, godz. 13:00-14:30 (sala nr 112/109) (do 9 lipca)

Opiekun I roku dla kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
dr BARTŁOMIEJ CZARSKI
e-mail: b.czarski@uw.edu.pl

Sekretariat IFK
KAROLINA RYBACKA
OKSANA RADINA

Sekretariat czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-13.00, w piątki w godz. 10.30-13.00, Instytut Filologii Klasycznej, p. 107

 

SLAWISTYKA

SLAWISTYKA ZACHODNIA I POŁUDNIOWA

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
tel./faks:
(022) 55 20 546; 55 20 311
e-mail: slavist@uw.edu.pl

Kierownik studiów dla kierunku slawistyka
Dr MACIEJ FALSKI
mfalski@uw.edu.pl

Opiekun I roku dla kierunku slawistyka (spec. bohemistyka)
mgr ANNA JAKUBOWSKA
e-mail: ajakubowska@uw.edu.pl

Opiekun I roku dla kierunku slawistyka (spec. kroatystyka)
mgr JANUSZ SZABLEWSKI
e-mail: j.szablewski@uw.edu.pl

Opiekun I roku dla kierunku slawistyka (spec. słowacystyka)
dr ANNA KOBYLIŃSKA
e-mail: a.kobylinska@uw.edu.pl

Sekretariat ISZiP

mgr KATARZYNA ANDRZEJEWSKA - specjalista, sprawy studenckie (ki.andrzejewsk@uw.edu.pl)

KATARZYNA KARWOWSKA - starszy referent, sprawy administracyjne (kkarwowska@uw.edu.pl)

telefon: (+ 48) 22 552 05 46, (+48) 22 552 03 11
faks: (+ 48) 552 15 22
e-mail: slavist@uw.edu.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – 10.00-13.00
wtorek – 10.00-14.00
środa – dzień wewnętrzny
czwartek – 10.00-14.00
piątek – 10.00-13.00

 

SZTUKA PISANIA

SZTUKA PISANIA

Krakowskie Przedmieście 26/28
00- 927 Warszawa
gmach Wydziału Polonistyki, pok. 7A
tel./faks:
(022) 55 20 374
e-mail: ips.polon@uw.edu.pl

Opiekun I roku dla kierunku sztuka pisania
mgr PIOTR SADZIK
e-mail: p.sadzik@uw.edu.pl

Sekretariat Instytutu Polonistyki Stosowanej
mgr NATALIA CYWIŃSKA
e-mail: ips.polon@uw.edu.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek, godz. 10.00 - 14.00

 

 

STYPENDIA I SPRAWY SOCJALNE

STYPENDIA I SPRAWY SOCJALNE

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel./faks: (022) 55 20 696
JOLANTA PRZYGOCKA

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00 - 15.00
środa - sekretariat zamknięty dla studentów
gmach główny Polonistyki, p. 11, 12

 

SOCRATES-ERASMUS

STUDIA DOKTORANCKIE

STUDIA DOKTORANCKIE

00-927 Warszawa
Krakowskie Przedmieście 26/28
(Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej)
Tel.: (0-22) 55 20 546
e-mail: doktoranci.polon@uw.edu.pl
Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału Polonistyki
mgr KATARZYNA ANDRZEJEWSKA

Dyżur:
  • wtorek - 10:00 - 14:00
  • czwartek - 10:00 - 14:00
(pozostałe dni praca zdalna)

 

 

 

SEKCJA DYPLOMÓW

SEKCJA DYPLOMÓW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 21 104

ANETA PIASEK
e-mail: apiasek@uw.edu.pl
 

Dyżur:
poniedziałek, godz. 12.00 – 15.00
wtorek, godz. 9.00 – 12.00
środa – nieczynne
czwartek, godz. 9.00 – 12.00
piątek, godz. 9.00 – 12.00

Gmach Wydziału Polonistyki, pokój 2


 

 

 

SAMORZĄD WYDZIAŁU POLONISTYKI