ARCHIWUM

OTWARCIE KonkursU im. Prof. Edwarda Kasperskiego

VI edycja konkursu im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o charakterze komparatystycznym.
Czytaj więcej...

Podtrzymywanie języków odziedziczonych – projekt międzynarodowy

W latach 2021–2023 dr Beata Katarzyna Jędryka z Instytutu Polonistyki Stosowanej była członkiem międzynarodowej grupy badawczej, która wspólnie realizowała grant w ramach programu CENTRAL NETWORK. W naukowym przedsięwzięciu brały udział następujące uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze oraz Uniwersytet Eötvösa Loránda w Budapeszcie.
Czytaj więcej...

Konferencja „Kobiety preromantyzmu i romantyzmu europejskiego – pisarki, artystki, bohaterki literackie"

Zakład Literatury Romantyzmu (Instytut Literatury Polskiej UW) zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na Ogólnopolską Konferencją Naukową „Kobiety preromantyzmu i romantyzmu europejskiego – pisarki, artystki, bohaterki literackie", która odbędzie się 7 i 8 września 2023 r. na Wydziale Polonistyki UW.
Czytaj więcej...

Organizacja egzaminacyjnej sesji letniej 2022/2023 na Wydziale Polonistyki

Zarządzenie nr 2 KJD w sprawie w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Polonistyki.
Czytaj więcej...

Oświadczenie Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 maja 2023 roku

Wyrażamy głęboki niepokój w związku z ostatnimi wypowiedziami Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, które zapoczątkowała deklaracja złożona 24 kwietnia w TVP Info.
Czytaj więcej...

DZIEŃ Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się 22 kwietnia 2023 r. w godzinach 10.00 - 16.00. Z ofertą dydaktyczną Wydziału Polonistyki będzie można zapoznać się na stoiskach poszczególnych kierunków studiów, a także na spotkaniach dla kandydatów.
Czytaj więcej...

Spotkanie w sprawie zmian w kształceniu logopedów

W środę 12 kwietnia 2023 roku na zaproszenie wiceministra Piotra Brombera w gmachu Ministerstwa Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielką Ogólnopolskiego Porozumienia Środowisk Akademickich, prof. Anitą Lorenc z Uniwersytetu Warszawskiego. Na spotkaniu była obecna również Edyta Gadomska, wicedyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych.
Czytaj więcej...

Rejestracja potencjalnych dawców szpiku

W czwartek 20 kwietnia w godzinach 9:30-18:30 na Wydziale Polonistyki UW odbędzie się rejestracja potencjalnych dawców szpiku. Wolontariusze czekać będą przy wejściu do gmachu głównego. Aby się zarejestrować, wystarczy wypełnić dokumenty i pobrać wymaz z wewnętrznej części policzka.
Czytaj więcej...

oświadczenie w sprawie projektu Ustawy

Szanowni Państwo, w dniu 7 kwietnia 2023 r. odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele środowisk akademickich kształcących logopedów w Polsce przygotowali oświadczenie w sprawie projektu Ustawy o niektórych zawodach medycznych. Wyrazili w nim w nim swój głęboki sprzeciw wobec planowanych regulacji dotyczących zawodu logopedy. Treści w nim zawarte poparło 96 pracowników akademickich z różnych ośrodków w Polsce. Oświadczenie zostanie wysłane m.in. do Kancelarii Sejmu, Senatu, Komisji Zdrowia, Komisji Edukacji, posłów wszystkich ugrupowań, mediów publicznych. Przedstawiciele środowiska akademickiego, którzy chcieliby podpisać Oświadczenie mogą to jeszcze zrobić za pomocą formularza.
Czytaj więcej...

Życzenia Świąteczne

Życzenia świąteczne.

Konferencja „Piotr Chmielowski. Dziewiętnastowieczność bez granic"

Pracownia Literatury II Połowy XIX Wieku IBL PAN oraz Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku ILP WP UW serdecznie zapraszają na konferencję „Piotr Chmielowski. Dziewiętnastowieczność bez granic". Odbędzie się ona 29-30 marca 2023 online.
Czytaj więcej...

Konferencja „Praktyki autorefleksji…"

Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych (z siedzibą na Wydziale Polonistyki UW) oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM zapraszają na konferencję naukową „Usytuowania. Praktyki autorefleksji w XX- i XXI-wiecznym dyskursie humanistycznym w kontekście badań postzależnościowych", która odbędzie się w Poznaniu 13-14 listopada 2023 r.
Czytaj więcej...

Cykl wydarzeń „Sesja otwarta"

Instytut Kultury Polskiej zaprasza na cykl wydarzeń podsumowujących zajęcia w semestrze zimowym 2022/2023 na kierunku sztuki społeczne.
Czytaj więcej...

Harmonogram sesji zimowej

Przekazujemy zarządzenie KJD w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Polonistyki.
Czytaj więcej...

Konferencja „Life-Writing in Times of Crisis"

Instytut Kultury Polskiej i Instytut Literatury Polskiej zapraszają na konferencję „Life-Writing in Times of Crisis", która odbędzie się 5-9 lipca 2023 r. Zgłoszenia przyjmowane są do końca grudnia 2022 r.
Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE NR 28 KJD z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia godzin dziekańskich 19 i 21 grudnia

ZARZĄDZENIE NR 28 KJD z dnia z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki 19 i 21 grudnia 2022 roku.
Czytaj więcej...

Nieswojo. O sąsiadach, sąsiedztwie, sąsiadowaniu w literaturze polskiej XX i XXI wieku

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Nieswojo. O sąsiadach, sąsiedztwie, sąsiadowaniu w literaturze polskiej XX i XXI wieku" organizowanej 23-24 października 2023 roku.
Czytaj więcej...

Seminarium „Nature(s) and Norms"

Serdecznie zapraszamy na seminarium „Nature(s) and Norms", które odbędzie się 16 grudnia o godz. 17.00 w Instytucie Kultury Polskiej. Seminarium organizowane jest cyklicznie przez IKP oraz jednostki zagraniczne.
Czytaj więcej...

rozstrzygnięCIE KonkursU im. Prof. Edwarda Kasperskiego

„Konkurs im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o charakterze komparatystycznym" został rozstrzygnięty. W tegorocznej – V edycji konkursu ocenie poddawane były rozprawy doktorskie.
Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE NR 27 KJD z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie środków komunikacji elektronicznej

ZARZĄDZENIE NR 27 KJD z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie środków komunikacji elektronicznej służących do organizowania i prowadzenia procesu dydaktycznego na Wydziale Polonistyki.
Czytaj więcej...

Oferta pracy na stanowisku starszego referenta

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby do pracy na stanowisku starszego referenta/specjalisty ds. zamówień publicznych.
Czytaj więcej...

ZMARŁ Profesor Włodzimierz Pianka

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora

Włodzimierza Pianki

emerytowanego pracownika Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego,
wybitnego slawisty, szczególnie zasłużonego w badaniach nad językiem
macedońskim, członka Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk,
wspaniałego wykładowcy, wychowawcy wielu pokoleń studentów.

Pozostanie w naszej pamięci.

Dziekan i Rada Wydziału, pracownicy i studenci
Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego

ZMARŁA MAGISTER DOROTA PACIUKANIS

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Magister

Doroty Paciukanis

byłej pracowniczki Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego,
cenionej przez studentów i współpracowników
slawistyki i lektorki języka czeskiego.

Bliskim
składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

Dziekan i Rada Wydziału, pracownicy i studenci
Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego

Ważne książki humanistyczne 2022 roku

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury zaprasza na spotkanie „Ważne książki humanistyczne 2022 roku", które odbędzie się 6 grudnia o godz. 17.15.
Czytaj więcej...

Konferencja archeologiczno-filologiczna

Humanica UW i Koło Naukowe Młodych Klasyków UW zapraszają na konferencję „Archeologia i filologia klasyczna. Interdyscyplinarne spojrzenie na przeszłość".
Czytaj więcej...

Obwieszczenie w sprawie wyborów przedstawicieli studentów Wydziału Polonistyki

Informacja o wyborach do Rady Samorządu Studentów, Rady Dydaktycznej, Rady Wydziału i Parlamentu Studentów na rok akademicki 2022/2023.
Czytaj więcej...

Konferencja „Środowiska industrialne/ postindustrialne zależności (w literaturze i kulturze polskiej od XIX do XXI wieku)"

Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych (z siedzibą na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Instytut Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego zapraszają na konferencję naukową "Środowiska industrialne/ postindustrialne zależności (w literaturze i kulturze polskiej od XIX do XXI wieku)" która odbędzie się na Uniwersytecie Śląskim w dniach 14-15 listopada 2022 r.
Czytaj więcej...

Godziny dziekańskie 2 listopada 2022 r.

Zgodnie z zarządzeniem kierownika jednostki dydaktycznej 2 listopada 2022 r. obowiązują godziny dziekańskie.
Czytaj więcej...

Stypendia

Uniwersytet jest miejscem, w którym znajdą Państwo wsparcie nie tylko w rozwoju naukowym, ale również w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Do najpopularniejszych stypendiów dla studentów należą: stypendium socjalne, zapomoga oraz stypendium rektora. Studenci, którzy mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mogą skorzystać także ze stypendium dla osób z niepełnosprawnościami.
Czytaj więcej...

Przewodnik po studiowaniu

Studentom – szczególnie studentom I roku – polecamy wydziałowy „Przewodnik po studiowaniu".
Czytaj więcej...

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

Serdecznie zapraszamy na inaugurację roku akademickiego 2022/2023, która odbędzie się 28 września 2022 r. o godz. 10.00 w Auditorium Maximum (Aula im. Adama Mickiewicza).
Czytaj więcej...

Konferencja „Genologie romantyczne – w dwusetną rocznicę narodzin polskiego romantyzmu"

W imieniu Zakładu Literatury Romantyzmu serdecznie zapraszamy na konferencję „Genologie romantyczne – w dwusetną rocznicę narodzin polskiego romantyzmu", która odbędzie się 11–13 października 2022 r.
Czytaj więcej...

Stypendium ministra za znaczne osiągnięcia

Wkrótce uruchomiona zostanie możliwość ubiegania się o stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia. W roku akademickim 2022/2023 studenci mogą zgłaszać prośbę o założenie konta oraz wykazać swoje osiągnięcia do 12 października. Konta zakładane będą od 3 października, ale już teraz osoby zainteresowane mogą przesłać wiadomość na adres: bpm@uw.edu.pl.
Czytaj więcej...

Dzień wolny 3 października

Zgodnie z decyzją rektora 3 października – dzień uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 – jest wolny od zajęć dydaktycznych.

Konferencja „Time as a Category of Measurement, Transfer and Experience in 19th and early 20th century Europe"

Serdecznie zapraszamy na organizowaną przez Instytut Kultury Polskiej konferencję „Time as a Category of Measurement, Transfer and Experience in 19th and early 20th century Europe", która odbędzie się w dniach 22–23 września 2022 r.
Czytaj więcej...

15 września GMACH wydziału polonistyki będzie zamknięty

Z powodu awarii 15 września (czwartek) Gmach Wydziału Polonistyki będzie zamknięty.

Miasto kobiet - konferencja

W dniach 2-3.09 w siedzibie Wydziału Neofilologii UW (ul. Dobra 55) odbędzie się międzynarodowa konferencja Miasto kobiet – kobiety i miasto w wiekach dawnych.
Czytaj więcej...

KONKURS NA NAZWY MIEJSKIE

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Nazwy dla Warszawy", organizowanym przez Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Biurem Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Instytutem Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Warszawy, Polskim Towarzystwem Onomastycznym, Warszawskim Obserwatorium Kultury i Zespołem Nazewnictwa Miejskiego (m.st. Warszawy).
Czytaj więcej...

SKRÓCENIE CZASU PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI

W związku z wysoką temperaturą w pomieszczeniach biurowych Dziekan Wydziału Polonistyki, prof. Zbigniew Greń, wyraził zgodę na skrócenie czasu pracy do godziny 14.00 pracowników administracji na Wydziale Polonistyki i w jednostkach Wydziału. Skrócony czas pracy obowiązuje od 24 do 26 sierpnia. Budynki Wydziału będą otwarte normalnie.

Obóz zerowy dla studentów I roku

Samorząd Studentów Wydziału Polonistyki UW zaprasza na wyjazd zerowy dla studentów I roku wszystkich kierunków prowadzonych przez Wydział Polonistyki. Obóz odbędzie się w dniach 15-18 września 2022 roku w ośrodku Ruciane Tarasy w Rudzianem-Nidzie na Mazurach. 
Czytaj więcej...

SKRÓCENIE CZASU PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI

W związku z wysoką temperaturą w pomieszczeniach biurowych dziekanat i sekcja toku studiów 5 sierpnia 2022 r. czynne będą do godz. 14.00.

Harmonogram sesji poprawkowej roku akademickiego 2021/2022

Przekazujemy harmonogram sesji poprawkowej roku akademickiego 2021/2022.
Czytaj więcej...

Witamy w gronie studentów Wydziału polonistyki uw!

Wszystkich nowych studentów zachęcamy do polubienia oficjalnego fanpage'a Wydziału, na którym publikujemy najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania wydziału, studiowania na nim, a także polonistycznych wydarzeń organizowanych na uniwersytecie i poza nim.

Zachęcamy też do dołączenia do oficjalnej grupy studentów Uniwersytetu Warszawskiego na Facebooku. Znajdą tam Państwo m.in. kampanię #idęnaUW, dzięki której w prosty i przystępny sposób dowiedzą się Państwo o wszelkich niezbędnych sprawach dotyczących studiowania na Uniwersytecie Warszawskim. Aż do początku października w grupie pojawiać się będą posty omawiające zagadnienia takie jak USOSweb, rejestracja na zajęcia, wnioskowanie o miejsce w domu studenta, języki obce, sport i zajęcia WF, przedmioty ogólnouniwersyteckie, legitymacja i wiele innych, ważnych z perspektywy studenta pierwszego roku.

MiędzynarodowA konferencjA naukowA „Obszary ekopoetyki"

Zakład Komparatystyki ILP Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Literatury Światowej Słowackiej Akademii Nauk zapraszają do udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej „Obszary ekopoetyki", która odbędzie się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 24-25 października 2022 (konferencja będzie miała formę zdalną).
Czytaj więcej...

ZMARŁ Profesor Jan ŚlAski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora

Jana Ślaskiego

emerytowanego pracownika Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego,
historyka literatury staropolskiej,
wychowawcę wielu pokoleń polonistów.

Pozostanie w naszej pamięci.

Dziekan i Rada Wydziału, pracownicy i studenci
Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego

ZMARŁ Doktor PawEł Wójcik

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Doktora

Pawła Wójcika

byłego pracownika Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
lituanistę, badacza psycholingwistyki, tłumacza,
współorganizatora studiów bałtystycznych.

Bliskim
składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

Dziekan i Rada Wydziału, pracownicy i studenci
Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego

ZMARŁ Profesor Krzysztof Wrocławski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora

Krzysztofa Wrocławskiego

emerytowanego pracownika Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
Prodziekana Wydziału Polonistyki w latach 1992-1996,
badacza literatury i kultury południowosłowiańskiej,
wychowawcy wielu pokoleń polonistów i slawistów.

Pozostanie w naszej pamięci.

Dziekan i Rada Wydziału, pracownicy i studenci
Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego

skrócenie czasu pracy pracowników administracji

W związku z wysoką temperaturą w pomieszczeniach biurowych Dziekan Wydziału Polonistyki, prof. Zbigniew Greń, wyraził zgodę na skrócenie czasu pracy do godziny 14.00 pracowników administracji na Wydziale Polonistyki i w jednostkach Wydziału. Skrócony czas pracy obowiązuje od 27 czerwca do 1 lipca. Budynki Wydziału będą otwarte normalnie.

ZARZĄDZENIE NR 16 KJD Z DNIA 24 CZERWCA 2022 R. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym

ZARZĄDZENIE NR 16 KJD Z DNIA 24 CZERWCA 2022 R. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki.
Czytaj więcej...

Konkurs im. Prof. Edwarda Kasperskiego

V edycja konkursu im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o charakterze komparatystycznym.
Czytaj więcej...

Przewodnik antydyskryminacyjny Wydziału Polonistyki

Celem Wydziału Polonistyki jako jednostki będącej częścią Uniwersytetu Warszawskiego jest stworzenie bezpiecznej, wolnej od dyskryminacji przestrzeni, która zapewni wszystkim członkom społeczności akademickiej swobodę poszukiwań naukowych oraz możliwość pełnej realizacji potencjału intelektualnego.
Czytaj więcej...

Studies in Polish Language and Literature

Zapraszamy do lektury tekstów z tomu zbiorowego Studies in Polish Language and Literature (pod red. Marty Wojtkowskiej-Maksymik, Magdaleny Zawisławskiej). Książka jest efektem realizacji projektu „Pomiędzy słowami", realizowanym w ramach programu SPINAKER finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Informacja o książce na stronie wydawnictwa.
Czytaj więcej...

organizacjA egzaminacyjnej sesji letniej 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 10 KJD Z DNIA 18 MAJA 2022 R. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2021/2022.
Czytaj więcej...

Spotkanie z litewskimi poetami

Spotkanie z litewskimi poetami

Oferta pracy w ILP

Uniwersytet Warszawski poszukuje pracownika do sekretariatu Instytutu Literatury Polskiej.
Czytaj więcej...

Rekrutacja na program MOST

Rozpoczęła się rekrutacja na Program MOST na rok akademicki 2022/2023. W ramach programu studenci studiów I i II stopnia oraz doktoranci mogą realizować swój program studiów przez jeden lub dwa semestry na jednej z kilkudziesięciu uczelni w Polsce. Rekrutacja do programu ruszyła 15 kwietnia i potrwa do 15 maja br.
Czytaj więcej...

Szkolenie dla nauczycieli wspierających uczniów z Ukrainy

Centrum Polonicum organizuje szkolenie dla nauczycieli, którzy pracują z dziećmi z Ukrainy.
Czytaj więcej...

Dzień otwarty

23 kwietnia 2022 r. (sobota) odbędzie się dzień otwarty UW. Serdecznie zapraszamy na spotkania organizowane przez nasz Wydział!
Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE NR 9 KJD z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia godzin dziekańskich 4 i 5 maja 2022 roku

ZARZĄDZENIE NR 9 KJD z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia godzin dziekańskich 4 i 5 maja 2022 roku i trybu odbywania się zajęć 15 czerwca 2022 roku.
Czytaj więcej...

życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

UCHWAŁA NR 175 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI

Uchwała Rady Wydziału Polonistyki z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie stanowiska Rady Wydziału dotyczącego ujawnionych przypadków przemocy seksualnej na Wydziale Polonistyki oraz sposobów jej zapobiegania.
Czytaj więcej...

Zniesienie obowiązku zasłaniania nosa i ust

28 marca 2022 r. ukazało się zarządzenie Rektora znoszące obowiązek zasłaniania nosa i ust podczas zajęć i zaliczeń stacjonarnych na Uniwersytecie Warszawskim.
Czytaj więcej...

List Dziekana Wydziału Polonistyki i Prodziekana ds. studenckich do Społeczności Wydziału Polonistyki

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi reakcji Wydziału Polonistyki na zgłoszenie przypadków molestowania seksualnego, postanowiliśmy przedstawić przebieg tej sprawy, ograniczając się jedynie do faktów.
Czytaj więcej...

Komisja ds. Opracowania Strategii Przeciwdziałania Przemocy Seksualnej na Wydziale Polonistyki

Zadaniem Komisji jest wypracowanie mechanizmów, które pozwolą stworzyć system jasno określonych procedur mających zapobiec pojawianiu się przypadków przemocy seksualnej.
Czytaj więcej...

Komunikat Dziekana i Rady Wydziału w sprawie oskarżeń o molestowanie seksualne na naszym Wydziale

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu wczorajszym, 22 marca 2022 r., odbyło się posiedzenie Rady Wydziału Polonistyki, które w całości zostało poświęcone oskarżeniom o molestowanie seksualne na naszym Wydziale.
Czytaj więcej...

ZMARŁ Doktor JerzY Mańkowski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Doktora Jerzego Mańkowskiego

Pracownika naukowego i dydaktycznego w Instytucie Filologii Klasycznej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,

znawcę literatury i kultury antycznej, średniowiecza i renesansu,

wychowawcę wielu pokoleń filologów klasycznych.

Pozostanie w naszej pamięci.

Dziekan i Rada Wydziału, pracownicy i studenci
Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego

Kursy języka polskiego / курси польської мови

17 marca, rusza rekrutacja na kursy języka polskiego dla Ukrainek i Ukraińców. Kursy organizuje Uniwersytet Otwarty UW. O 11.00 na stronie internetowej oraz na Facebooku UO opublikowane zostaną formularze zgłoszeniowe.
Czytaj więcej...

Ankieta UniSAFE

Uniwersytet Warszawski bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym UniSAFE, w ramach którego w kilkudziesięciu uczelniach i instytutach badawczych w Europie prowadzona jest ankieta na temat przemocy ze względu na płeć.
Czytaj więcej...

Science for Ukraine

Celem inicjatywy Science for Ukraine (scienceforukraine.eu) jest zbieranie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach wsparcia oferowanego studentom i naukowcom z Ukrainy przez instytucje akademickie na poziomie krajowym i międzynarodowym. Inicjatywa rozwija się bardzo dynamicznie, a odzew instytucji jest ogromny.
Czytaj więcej...

Zbiórka dla uchodźców z Ukrainy - podsumowanie

Organizowana przez społeczność Wydziału Polonistyki zbiórka dla uchodźców z Ukrainy dobiegła końca – niżej przedstawiamy jej podsumowanie. Inne akcje pomocowe na UW nadal trwają; ich aktualizowaną listę można znaleźć TUTAJ. Zaangażowanie społeczności Wydziału Polonistyki oraz osób spoza tej społeczności przeszło nasze oczekiwania. Dziękujemy!
Czytaj więcej...

Programy Fulbrighta - nabór wniosków

Rozpoczął się nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, kierowany do polskich studentów, dydaktyków i badaczy
Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji

Szanowni Państwo, w związku z kryzysową sytuacją, jaka ma miejsce w Ukrainie, pragniemy Państwu przypomnieć i przekazać informacje, o tym, że na Uniwersytecie Warszawskim dostępne jest wsparcie dla osób, które doświadczyły dyskryminacji, przemocy, niesprawiedliwego lub nierównego traktowania. Serdecznie zachęcamy do przekazywania członkom społeczności akademickiej informacji o możliwościach uzyskania takiego wsparcia.
Czytaj więcej...

Solidarni z Ukrainą

Senat Uniwersytetu Warszawskiego wyraża solidarność z Ukrainą, zmagającą się z autorytarną agresją. Pełny tekst oświadczenia z 23 lutego 2022 r. można przeczytać TUTAJ. Członkowie społeczności Wydziału Polonistyki UW, którzy chcieliby zaangażować się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy, gromadzą się w facebookowej grupie i na liście mailingowej Google'a.

Doktorat honoris causa dla Olgi Tokarczuk

23 lutego 2022 r. w Sali Senatu UW odbyło się uroczyste wręczenie tytułu doktora honoris causa Oldze Tokarczuk, laureatce literackiej Nagrody Nobla za 2018 r.
Wniosek o nadanie doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego został złożony przez Wydział Polonistyki i Wydział „Artes Liberales". Promotorem doktoratu został prof. Andrzej Mencwel z Wydziału Polonistyki, a dorobek Olgi Tokarczuk recenzowali prof. Schamma Schahadat z Uniwersytetu w Tybindze, prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego, oraz prof. Inga Iwasiów z Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł doktora honoris causa Senat UW przyznał Oldze Tokarczuk przez aklamację.
Czytaj więcej...

Konferencja „Środowiska industrialne/postindustrialne zależności"

Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych z siedzibą na Wydziale Polonistyki UW oraz Instytut Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego zapraszają na konferencję naukową „Środowiska industrialne/postindustrialne zależności (w literaturze i kulturze polskiej od XIX do XXI wieku)", która odbędzie się na Uniwersytecie Śląskim w dniach 14-15 listopada 2022 r.
Czytaj więcej...

Archeologia i filologia klasyczna - konferencja

Koło Naukowe Młodych Klasyków UW oraz Humanica UW zapraszają na III konferencję studencko-doktorancką "Archeologia i filologia klasyczna - współpraca i wspólne wyzwania w XXI wieku".
Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE NR 8 KJD Z DNIA 15 LUTEGO 2022 R. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym

ZARZĄDZENIE NR 8 KJD Z DNIA 15 LUTEGO 2022 R. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze letnim na studiach podyplomowych
Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE NR 7 KJD Z DNIA 15 LUTEGO 2022 R. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym

ZARZĄDZENIE NR 7 KJD Z DNIA 15 LUTEGO 2022 R. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze letnim na studiach stacjonarnych I i II stopnia.
Czytaj więcej...

Komunikat rektora ws. trybu kształcenia w semestrze letnim

Wobec zbliżającego się początku semestru letniego Rektor UW wydał komunikat na temat trybu prowadzenia zajęć – kształcenie odbywać się będzie zasadniczo stacjonarnie.
Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE KJD NR 5 w sprawie w sprawie organizacji kształcenia na studiach niestacjonarnych

ZARZĄDZENIE NR 5 KJD Z DNIA 31 STYCZNIA 2022 R. w sprawie organizacji kształcenia na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.
Czytaj więcej...

wirtualne spotkania informacyjne

Drodzy Państwo, przed Wami ważny wybór: w połowie lutego zdecydujecie, która z pięciu specjalizacji będzie Wam towarzyszyć przez kolejne dwa lata studiowania filologii polskiej. Zapraszamy Was na wirtualne spotkania informacyjne w tygodniu od 7 do 11 lutego o godz. 19, w czasie których poznacie założenia programu, opiekunów i prowadzących oraz będziecie mogli zadać pytania, a także usłyszeć odpowiedzi na te, które już przesłaliście nam przez samorząd.
Czytaj więcej...

Sesja otwarta

Studenci kierunku sztuki społeczne zapraszają na sesję otwartą, czyli cykl wydarzeń podsumowujących ich pracę na zajęciach w semestrze zimowym 2021/2022.

Sesja otwarta sztuki społeczne
Czytaj więcej...

Egzaminy certyfikacyjne w trybie zdalnym

Biorąc pod uwagę dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną w kraju, Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej podjęła decyzję o przeprowadzeniu sesji zimowej roku akademickiego 2021/22 w trybie całkowicie zdalnym. Zgodnie z uchwałą RK nr 2 z dnia 24.01.2022, zarówno część pisemna egzaminu, jak i część ustna będą odbywały się w trybie zdalnym.
Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE KJD NR 4 w sprawie w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej

ZARZĄDZENIE NR 4 KJD Z DNIA 24 STYCZNIA 2022 R. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych oraz narzędzi informatycznych wykorzystywanych do przeprowadzenia egzaminów.
Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE KJD NR 3 w sprawie w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej

ZARZĄDZENIE NR 3 KJD Z DNIA 24 STYCZNIA 2022 R. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na studiach niestacjonarnych oraz narzędzi informatycznych wykorzystywanych do przeprowadzenia egzaminów.
Czytaj więcej...

Spotkanie Flagshipu 2 Sojuszu 4EU+

W imieniu Sojuszu 4EU+, serdecznie zapraszamy do udziału w otwartej sesji informacyjnej poświęconej Flagshipowi 2 – jednemu z czterech programów flagowych, w ramach których organizowane są projekty edukacyjne 4EU+.

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE KJD NR 2 w sprawie w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym

ZARZĄDZENIE NR 2 KJD Z DNIA 18 STYCZNIA 2022 R. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8 KJD w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki.
Czytaj więcej...

Publikacja „Poetyki protestu"

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich oraz Koło Naukowe Teorii Literatury 'Parabaza' z przyjemnością informują o wydaniu pokonferencyjnej publikacji „Poetyki protestu" (red. Monika Kopcik, Karolina Kulpa, Anna Piniewska, Piotr Sidorowicz, Danuta Ulicka).
Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE KJD NR 1 w sprawie wprowadzenia okresowego trybU zdalnego

ZARZĄDZENIE NR 1 KJD z DNIA 10 STYCZNIA 2022 R. w sprawie wprowadzenia okresowego trybu zdalnego na zajęciach realizowanych w trybie stacjonarnym na kierunku filologia polska.
Czytaj więcej...

Przedmioty kończące się zaliczeniem w trybie zdalnym – korekta

ZARZĄDZENIE NR 15 Z DNIA 24 GRUDNIA 2021 R. w sprawie zmiany zarządzenia nr 14 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Polonistyki.
Czytaj więcej...