Kontakt

  • Kontakt w sprawie zamieszczenia informacji na stronie Wydziału Polonistyki:

obsługa merytoryczna: mgr Aleksandra Żurek-Huszcz, email: aleksandra.zurek@uw.edu.pl

  • Kontakt w sprawach technicznych, związanych z funkcjonowaniem strony:

webmaster: Grzegorz Pieprzycki, emai: Grzegorz.Pieprzycki@uw.edu.pl