RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024

Posiedzenie w dniu 18 czerwca 2024 r.


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

« Back

Posiedzenie w dniu 21 lutego 2023 r.

PORZĄDEK POSIEDZENIA 21.02.2023 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki
  z 13 grudnia 2022 r.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej
  (WPL-1210-18/2022).
 4. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta (w dyscyplinie językoznawstwo) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej (WPL-1210-19/2022).
 5. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta (w dyscyplinie literaturoznawstwo) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej (WPL-1210-20/2022)
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Marty Zimniak-Hałajko na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Marty Rakoczy na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki (WPL-1210-1/2023) oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej (WPL-1210-2/2023) oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Magdaleny Dunaj na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki oraz w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr. Pawła Brudzyńskiego na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki oraz w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Anny Butkiewicz na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki oraz w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr. Łukasza Krysy na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki oraz w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie rozszerzenia do pełnego wymiaru etatu zatrudnienia dr Aleksandry Żurek-Huszcz na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w instytucie Języka Polskiego.
 15. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmiany przynależności do grupy pracowników dr Aleksandry Żurek-Huszcz zatrudnionej na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego – z grupy pracowników dydaktycznych do grupy pracowników badawczo-dydaktycznych oraz w sprawie jej awansu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, a także w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.
 16. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na czas określony prof. dr hab. Krystyny Waszakowej w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.
 17. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na czas określony
  prof. dr. hab. Cypriana Mielczarskiego w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.
 18. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na czas określony w wymiarze pełnego etatu dr. Tomasza Kowalczuka w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych.

18a. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na czas określony
dr Alicji Karszni-Sobczak w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

18b. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na czas określony
mgr. Jana Laskowskiego w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych.

 1. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania dr. Piotra Ślusarczyka na członka Komisji Socjalnej Rady Wydziału.
 2. Sprawy bieżące Wydziału.
 3. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.


 

 

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014