Rada Wydziału Polonistyki

2021/2022

Zespół dziekański   

 1. prof. dr hab. Zbigniew Greń – dziekan Wydziału Polonistyki, przewodniczący Rady Wydziału
 2. dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk prof. ucz. – prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą
 3. prof. dr hab. Wojciech Dudzik – prodziekan ds. rozwoju kadry naukowej
 4. dr Łukasz Książyk – prodziekan ds. studenckich, kierownik jednostki dydaktycznej

Samodzielni nauczyciele akademiccy

 1. prof. dr hab. Mirosław Bańko  
 2. dr hab. Grzegorz Bąbiak prof. ucz.
 3. dr hab. Magdalena Bogusławska prof. ucz.
 4. dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca prof. ucz.
 5. prof. dr hab. Sławomir Buryła
 6. dr hab. Anna Cegieła prof. ucz.
 7. dr hab. Agata Chałupnik  
 8. dr hab. Piotr Garncarek  
 9. dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska  
 10. prof. dr hab. Halina Karaś  
 11. dr hab. Alina Kępińska prof. ucz.
 12. dr hab. Krzysztof Kopczyński prof. ucz.
 13. dr hab. Urszula Kowalczuk prof. ucz.
 14. dr hab. Justyna Kowalska-Leder  
 15. dr hab. Jan Kozłowski  
 16. dr hab. Olaf Krysowski prof. ucz.
 17. dr hab. Robert Kulmiński prof. ucz.
 18. dr hab. Iwona Kurz prof. ucz.
 19. dr hab. Jan Kwapisz  
 20. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński  
 21. prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz  
 22. dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel  
 23. dr hab. Paweł Majewski prof. ucz.
 24. prof. dr hab. Cyprian Mielczarski  
 25. dr hab. Piotr Morawski  
 26. dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka  
 27. prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec  
 28. dr hab. Dawid Osiński  
 29. dr hab. Ewa Paczoska  
 30. dr hab. Patrycjusz Pająk  
 31. dr hab. Włodzimierz Pessel  
 32. dr hab. Elżbieta Piotrowska  
 33. dr hab. Igor Piotrowski  
 34. dr hab. Jan Potkański  
 35. dr hab. Anna Rabczuk  
 36. dr hab. Marta Rakoczy  
 37. dr hab. Paweł Rodak prof. ucz.
 38. prof. dr hab. Witold Sadowski  
 39. dr hab. Karol Samsel  
 40. dr hab. Danuta Sosnowska prof. ucz.
 41. dr hab. Marzena Stępień prof. ucz.
 42. dr hab. Magdalena Sykurska-Derwojed prof. ucz.
 43. prof. dr hab. Ewa Szczęsna  
 44. dr hab. Inesa Szulska  
 45. dr hab. Magdalena Trysińska prof. ucz.
 46. prof. dr hab. Krystyna Waszak  
 47. prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska  
 48. dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik  
 49. prof. dr hab. Tomasz Wójcik  
 50. dr hab. Magdalena Zawisławska prof. ucz.
 51. dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak prof. ucz.

Pozostali nauczyciele akademiccy

 1. dr Marta Chojnacka-Kuraś  
 2. dr Ignacy Doliński  
 3. dr Dariusz Dziurzyński  
 4. dr Maciej Falski  
 5. dr Michał Friedrich  
 6. dr Ewelina Godlewska-Byliniak  
 7. dr Artur Hellich  
 8. dr Piotr Kajak  
 9. dr Ewelina Kwapień  
 10. dr Sylwia Łozińska  
 11. dr Magdalena Popiołek

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 1. mgr Natalia Cywińska  
 2. mgr Maria Franke  
 3. mgr Ewa Kozłowska  
 4. mgr Krzysztof Przygocki

Doktoranci

 1. mgr Agata Koprowicz

Studenci

 1. Dominika Kieszkowska
 2. Milena Kowalczyk  
 3. Maria Literacka  
 4. Kinga Stańczak  
 5. Laura Stepaniak  
 6. Julia Świerczyńska  
 7. wakat

Stali goście z głosem doradczym

 • prof. dr hab. Jarosław Jakielaszek  
 • dr Jerzy Molas 

Sekretarz Rady Wydziału

 • mgr Janusz Szablewski 

Obsługa techniczna Rady (Ankieter)

 • mgr Andrzej Bińkowski  
 • mgr Marta Jaworek