Skład członków Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na posiedzeniach w roku akademickim 2018/2019

Przewodniczący: Dziekan, prof. dr hab. Zbigniew Greń

Prodziekan: prof. dr hab. Wojciech Dudzik

Prodziekan: dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk

Prodziekan: dr Łukasz Książyk

 

Samodzielni pracownicy

 1. Prof. dr hab. Mirosław Bańko
 2. Dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. UW
 3. Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
 4. Dr hab. Anna Cegieła, prof. UW
 5. Dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. UW
 6. Dr hab. Marcin Filipowicz
 7. Dr hab. Piotr Garncarek
 8. Prof. dr hab. Grzegorz Godlewski
 9. Prof. dr hab. Romuald Huszcza
 10. Dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW
 11. Dr hab. Alina Kępińska
 12. Prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz
 13. Dr hab. Urszula Kowalczuk
 14. Dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW
 15. Dr hab. Seweryn Kuśmierczyk
 16. Dr hab. Iwona Kurz
 17. Dr hab. Michał Kuziak, prof. UW
 18. Prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 19. Prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz
 20. Dr hab. Marek Łaziński, prof. UW
 21. Prof. dr hab. Andrzej Markowski
 22. Dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW
 23. Prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 24. Dr hab. Jolanta Mindak-Zawadzka, prof. UW
 25. Prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec
 26. Prof. dr hab. Ewa Paczoska
 27. Dr hab. Patrycjusz Pająk
 28. Dr hab. Elżbieta Piotrowska
 29. Prof. dr hab. Marek Prejs
 30. Prof. dr hab. Wiesław Rzońca
 31. Dr hab. Witold Sadowski
 32. Dr hab. Danuta Sosnowska
 33. Dr hab. Marzena Stępień
 34. Dr hab. Magdalena Sykurska-Derwojed
 35. Dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW
 36. Dr hab. Magdalena Trysińska
 37. Prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
 38. Prof. dr hab. Tomasz Wójcik
   

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. Dr Ignacy Doliński
 2. Dr Dariusz Dziurzyński
 3. Dr Michał Friedrich
 4. Dr Piotr Kajak
 5. Dr Monika Kresa
 6. Dr Marlena Kurowska
 7. Doc. dr Piotr Lehr-Spławiński
 8. Dr Maria Makaruk
 9. Dr Dawid Osiński
 10. Dr Magdalena Popiołek
 11. Dr Magdalena Wanot-Miśtura
 12. Dr Agata Wdowik
 13. Doc. dr Tomasz Wroczyński

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. mgr Maria Franke
 2. mgr Ewa Kozłowska
 3. dr Jerzy Molas
 4. Halina Smulska

Przedstawiciele doktorantów

 1. mgr Paweł Stroiński
 2. Mgr Michał Zdunik

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

 1. Wiktoria Godlewska
 2. Michał Grochala
 3. Patrycja Grąbczewska
 4. Adrianna Karbowiak
 5. Agata Karpińska
 6. Magdalena Krawczyk
 7. Julia Mikos
 8. Kinga Możdżyńska
 9. Agnieszka Muszyńska
 10. Izabela Nowicka
 11. Adrianna Podgórczyk
 12. Jaśmina Wasztan
 13. Olga Wybodowska

Stali goście (z głosem doradczym)

 1. mgr Krzysztof Przygocki