Rada Wydziału Polonistyki

2022/2023

ZESPÓŁ DZIEKAŃSKI

 1. prof. dr hab. Zbigniew Greń – dziekan Wydziału Polonistyki, przewodniczący Rady Wydziału
 2. dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk prof. ucz. – prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą
 3. prof. dr hab. Wojciech Dudzik – prodziekan ds. rozwoju kadry naukowej
 4. dr Łukasz Książyk – prodziekan ds. studenckich, kierownik jednostki dydaktycznej

SAMODZIELNI NAUCZYCIELE AKADEMICCY

 1. prof. dr hab. Mirosław Bańko
 2. dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. ucz.
 3. dr hab. Magdalena Bogusławska, prof. ucz.
 4. dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, prof. ucz.
 5. prof. dr hab. Sławomir Buryła
 6. dr hab. Anna Cegieła, prof. ucz.
 7. dr hab. Agata Chałupnik
 8. dr hab. Piotr Garncarek
 9. dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska, prof. ucz.
 10. prof. dr hab. Halina Karaś
 11. dr hab. Alina Kępińska, prof. ucz.
 12. dr hab. Krzysztof Kopczyński, prof. ucz.
 13. dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. ucz.
 14. dr hab. Justyna Kowalska-Leder
 15. dr hab. Jan Kozłowski
 16. dr hab. Olaf Krysowski, prof. ucz.
 17. dr hab. Robert Kulmiński, prof. ucz.
 18. dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz.
 19. dr hab. Jan Kwapisz
 20. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 21. prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz
 22. dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel
 23. prof. dr hab. Paweł Majewski
 24. prof. dr hab. Cyprian Mielczarski
 25. dr hab. Piotr Morawski
 26. dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka
 27. prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec
 28. dr hab. Dawid Osiński
 29. prof. dr hab. Ewa Paczoska
 30. dr hab. Patrycjusz Pająk
 31. dr hab. Włodzimierz Pessel
 32. dr hab. Elżbieta Piotrowska, prof. ucz.
 33. dr hab. Igor Piotrowski
 34. dr hab. Jan Potkański
 35. dr hab. Marta Rakoczy
 36. dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz.
 37. prof. dr hab. Witold Sadowski
 38. dr hab. Karol Samsel
 39. dr hab. Danuta Sosnowska, prof. ucz.
 40. dr hab. Marzena Stępień, prof. ucz.
 41. dr hab. Magdalena Sykurska-Derwojed, prof. ucz.
 42. prof. dr hab. Ewa Szczęsna
 43. dr hab. Inesa Szulska
 44. dr hab. Magdalena Trysińska, prof. ucz.
 45. prof. dr hab. Krystyna Waszak
 46. prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
 47. dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik, prof. ucz.
 48. prof. dr hab. Tomasz Wójcik
 49. dr hab. Magdalena Zawisławska, prof. ucz.
 50. prof. dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY

 1. dr Marta Chojnacka-Kuraś
 2. dr Ignacy Doliński
 3. dr Dariusz Dziurzyński
 4. dr Maciej Falski
 5. dr Michał Friedrich
 6. dr Ewelina Godlewska-Byliniak
 7. dr Artur Hellich
 8. dr Piotr Kajak
 9. dr Ewelina Kwapień
 10. dr Sylwia Łozińska
 11. dr Magdalena Popiołek
 12. dr Anna Rabczuk

PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI

 1. mgr Natalia Cywińska
 2. mgr Maria Franke
 3. mgr Ewa Kozłowska
 4. mgr Krzysztof Przygocki

STUDENCI

 1. Olga Adamska
 2. Zuzanna Błaszczak
 3. Zuzanna Chruścikowska
 4. Zuzanna Grabowska
 5. Alicja Jakubowska
 6. Katarzyna Potaczek
 7. Laura Stepaniak

DOKTORANCI

 1. mgr Agata Koprowicz

STALI GOŚCIE Z GŁOSEM DORADCZYM

 1. prof. dr hab. Jarosław Jakielaszek
 2. dr Jerzy Molas

SEKRETARZ

 • dr Janusz Szablewski

OBSŁUGA TECHNICZNA RADY (ANKIETER)

 • mgr Andrzej Bińkowski
 • mgr Marta Jaworek