Rada Wydziału Polonistyki

2023/2024

ZESPÓŁ DZIEKAŃSKI

 1. prof. dr hab. Zbigniew Greń – dziekan Wydziału Polonistyki, przewodniczący Rady Wydziału
 2. dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk prof. ucz. – prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą
 3. prof. dr hab. Wojciech Dudzik – prodziekan ds. rozwoju kadry naukowej
 4. dr Łukasz Książyk – prodziekan ds. studenckich, kierownik jednostki dydaktycznej

SAMODZIELNI NAUCZYCIELE AKADEMICCY

 1. prof. dr hab. Mirosław Bańko
 2. dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. ucz.
 3. dr hab. Magdalena Bogusławska, prof. ucz.
 4. dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, prof. ucz.
 5. prof. dr hab. Sławomir Buryła
 6. dr hab. Anna Cegieła, prof. ucz.
 7. dr hab. Agata Chałupnik
 8. dr hab. Piotr Garncarek
 9. dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska, prof. ucz.
 10. prof. dr hab. Halina Karaś
 11. dr hab. Alina Kępińska, prof. ucz.
 12. dr hab. Krzysztof Kopczyński, prof. ucz.
 13. dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. ucz.
 14. dr hab. Justyna Kowalska-Leder
 15. dr hab. Jan Kozłowski
 16. dr hab. Olaf Krysowski, prof. ucz.
 17. dr hab. Robert Kulmiński, prof. ucz.
 18. dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz.
 19. dr hab. Jan Kwapisz, prof. ucz.
 20. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 21. prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz
 22. dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel
 23. prof. dr hab. Paweł Majewski
 24. prof. dr hab. Cyprian Mielczarski
 25. dr hab. Piotr Morawski
 26. dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka, prof. ucz.
 27. prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec
 28. dr hab. Dawid Osiński, prof. ucz.
 29. prof. dr hab. Ewa Paczoska
 30. dr hab. Patrycjusz Pająk
 31. dr hab. Włodzimierz Pessel
 32. dr hab. Elżbieta Piotrowska, prof. ucz.
 33. dr hab. Igor Piotrowski
 34. dr hab. Jan Potkański
 35. dr hab. Marta Rakoczy, prof. ucz.
 36. dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz.
 37. prof. dr hab. Witold Sadowski
 38. dr hab. Karol Samsel
 39. dr hab. Danuta Sosnowska, prof. ucz.
 40. dr hab. Marzena Stępień, prof. ucz.
 41. dr hab. Magdalena Sykurska-Derwojed, prof. ucz.
 42. prof. dr hab. Ewa Szczęsna
 43. dr hab. Inesa Szulska
 44. dr hab. Magdalena Trysińska, prof. ucz.
 45. prof. dr hab. Krystyna Waszak
 46. prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
 47. dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik, prof. ucz.
 48. prof. dr hab. Tomasz Wójcik
 49. dr hab. Magdalena Zawisławska, prof. ucz.
 50. prof. dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY

 1. dr Marta Chojnacka-Kuraś
 2. dr Ignacy Doliński
 3. dr Dariusz Dziurzyński
 4. dr Michał Friedrich
 5. dr Ewelina Godlewska-Byliniak
 6. dr Artur Hellich
 7. dr Piotr Kajak
 8. dr Ewelina Kwapień
 9. dr Sylwia Łozińska
 10. dr Magdalena Popiołek
 11. dr Anna Rabczuk

PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI

 1. mgr Natalia Cywińska
 2. mgr Maria Franke
 3. mgr Ewa Kozłowska
 4. mgr Krzysztof Przygocki

STUDENCI

 1. Olga Adamska
 2. Aleksandra Brzyska
 3. Zuzanna Chruścikowska
 4. Justyna Jaworska
 5. Katarzyna Potaczek
 6. Julia Świerczyńska
 7. Barbara Tarnówka-Bałabuch
 8. Julia Włodarska

DOKTORANCI

 1. mgr Agata Koprowicz

STALI GOŚCIE Z GŁOSEM DORADCZYM

 1. prof. dr hab. Jarosław Jakielaszek
 2. dr Jerzy Molas

SEKRETARZ

 • dr Janusz Szablewski