KOMISJE RADY WYDZIAŁU 2020 - 2024

I. Komisja Biblioteczna

 1. dr hab. Igor Piotrowski – przewodniczący
 2. mgr Irena Aleksa (KJOWPiB)
 3. dr Dariusz Dziurzyński (IPS)
 4. mgr Maria Franke (B.im.W.Borowego)
 5. mgr Zdzisław Kłos (ISZiP)
 6. mgr Jadwiga Latusek (IJP)
 7. mgr Ida Radziejowska (IFK)
 8. dr Jagoda Wierzejska (ILP)

II. Komisja Socjalna

 1. dr hab. Elżbieta Piotrowska, prof. ucz. – przewodnicząca
 2. dr Ewelina Godlewska-Byliniak (IKP)
 3. dr hab. Jan Kozłowski (IFK)
 4. dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga (ILP)
 5. dr Agata Wdowik (IPS)