AKTUALNOŚCI

XVIII FESTIWAL NAUKI NA WYDZIALE POLONISTYKI

Czytaj więcej...

inauguracjA roku akademickiego 2014/2015

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO zapraszają na inaugurację roku akademickiego 2014/2015.
Czytaj więcej...

UWAGA STUDENCI I ROKU

Po uroczystości inauguracyjnej rozpocznie się dzień adaptacyjny. Następnego dnia, 26 września 2014 r. o godz. 10.00 zapraszamy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia do podpisania umów oraz odbioru legitymacji.
Czytaj więcej...

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Od czerwca, jak co roku, młodzi ludzie mogą ubiegać się o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. To już jubileuszowa, bo dziesiąta edycja programu, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie.
Czytaj więcej...

DRUGA TURA REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU 2014-2015

Rusza druga tura rekrutacji na studia doktoranckie, kierunek: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo. Terminy i miejsce egzaminów.
Czytaj więcej...

Studia podyplomowe - Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego

Program studiów podyplomowych zorientowany jest na rozwijanie u słuchaczy umiejętności pisania oraz nowoczesnej i atrakcyjnej prezentacji tekstu artystycznego. Proponowane zajęcia prowadzone przez wielokrotnie nagradzanych wybitnych pisarzy, naukowców, wydawców, krytyków literackich i ludzi kultury pogłębiać będą świadomość literacką studentów, która pozwoli im lepiej rozumieć współczesne przemiany sztuki słowa oraz widzieć własne propozycje literackie w określonym ciągu konwencji i technik artystycznych. Termina składania dokumentów - 30 września.
Czytaj więcej...

Erasmus+

Rusza program praktyk zagranicznych dla absolwentów
Czytaj więcej...

OBÓZ ZEROWY WYDZIAŁU POLONISTYKI

Samorząd Studentów Wydziału Polonistyki i Samorząd Studentów Instytutu Kultury Polskiej serdecznie zapraszają na kolejny Obóz Zerowy Wydziału Polonistyki! To świetna okazja do poznania nowych znajomych, ludzi, z którymi spędzisz najbliższe kilka lat – oraz do zasypania starszych studentów gradem pytań dotyczących wszystkiego, co tyczy się studiowania (gwarantujemy szczere odpowiedzi). W tym roku będziemy w Rucianem-Nidzie, nad jeziorem Guzianka Wielka.
Czytaj więcej...

Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015

Więcej...

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA STUDIA  (2014/2015)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna będzie dyżurować w dniach 15-19 września 2014r. w godz. od 10.00 do 14.00, sala nr 6, parter w gmachu Polonistyki.

DRUGA TURA REKRUTACJI na kierunek LOGOPEDIA OGÓLNA i KLINICZNA, studia II stopnia:
Początek rejestracji: 18 września 2014r.
Zakończenie rejestracji: 21 września 2014r. o 23.59
Rozmowa predyspozycyjna dla kandydatów: 22 września 2014r., godz. 10.00, sala nr 7, gmach Polonistyki (parter)
Ogłoszenie wyników: 22 września 2014r., godz. 18.00
Przyjmowanie dokumentów: 23-24 września 2014r., godz. 9.00-16.00, sala nr 6, gmach Polonistyki (parter)
Szczegółowe informacje: irk.uw.edu.pl

DRUGA TURA REKRUTACJI na studia I stopnia:
Kierunek filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza (stacjonarne i niestacjonarne);
Kierunek filologia bałtycka, specjalność główna: lituanistyka, specjalność dodatkowa: letonistyka;
Początek rejestracji: 28 lipca 2014r.
Zakończenie rejestracji: 18 września 2014r., godz. 23.59.
Przyjmowanie dokumentów: 22-23 września 2014r., godz. 9.00-16.00, sala nr 6 w gmachu Wydziału Polonistyki (parter)
ROZMOWY DLA CUDZOZIEMCÓW: 19 września 2014r., godz. 10.00, sala nr 7.

DRUGA TURA REKRUTACJI na studia II stopnia:
Kierunek filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza (stacjonarne i niestacjonarne);
Kierunek filologia polska specjalność: „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej";
Kierunek filologia bałtycka specjalność główna: lituanistyka, specjalność dodatkowa: letonistyka;
Początek rejestracji: 28 lipca 2014r.
Zakończenie rejestracji: 21 września 2014r., godz. 23.59.
Przyjmowanie dokumentów: 23-24 września 2014r., godz. 9.00-16.00, sala nr 6 w gmachu Wydziału Polonistyki (parter)

TEST DLA NIEPOLONISTÓW: 22 września 2014r., godz. 10.00, sala nr 4 w gmachu Wydziału Polonistyki (parter)
ROZMOWY DLA CUDZOZIEMCÓW: 22 września 2014r., godz. 12.00, sala nr 7.

Wymagane dokumenty

Wszystkie pytania i wątpliwości związane z rekrutacją na studia w roku akademickim 2014/2015 prosimy kierować na adres: rekrut.polon@uw.edu.pl, numer  telefonu:  22- 55-20-823.

kongres Polish Institute of Arts and Sciences in America

W dniach 21-23 czerwca br. na głównym kampusie UW odbywać się będzie kongres Polish Institute of Arts and Sciences in America. W programie kongresu przewidziane są sesje poświęcone literaturze polskiej.
Czytaj więcej...

Warsztaty Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej

BIURO KARIER zaprasza na warsztat pt.: Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, 16 czerwca 2014 w godz. 16.00–19.00
Czytaj więcej...

Warsztaty w Tybindze: Dynamizm transferu polsko-niemieckiego: idee - przekłady - miejsca

Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Tybindze oraz Instytut Germanistyki UW zapraszają do udziału w literaturoznawczych warsztatach studenckich na temat Dynamizm transferu polsko-niemieckiego: idee - przekłady - miejsca, które odbędą się w dniach 1-2.10.2014 w Tybindze. Warsztaty przeznaczone są dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia germanistyki, kulturoznawstwa i polonistyki.
Czytaj więcej...

XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Konkurs, jest objęty honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki. Jego celem jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.
Czytaj więcej...

konkurs dla doktorantów i młodszych pracowników naukowych

Dyrekcja Instytutu Polonistyki Stosowanej ogłasza konkurs dla doktorantów i młodszych pracowników naukowych na pracę związaną z dwustuleciem Uniwersytetu Warszawskiego. Warunki konkursu: zgłoszenie powinno obejmować utwór oryginalny np.: artykuł naukowy, esej, praca popularno-naukowa, pracę edytorską,  pracę plastyczną (plakat, folder), spot reklamowy.
Czytaj więcej...

WYDZIAŁOWY KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Wydziałowy konkurs na prowadzenie badań i prac rozwojowych dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich (do 35. roku życia).
Czytaj więcej...

I Ogólnopolski Kongres Europeistyki

Polska w procesie integracji europejskiej - dekada doświadczeń. Kongres odbędzie się w dniach 18 - 20 września 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Kongres organizowany jest przez Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego a jego inicjatorami są również inne ośrodki akademickie w Polsce.
Czytaj więcej...

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – POEZJA POLSKA PO 1989 ROKU

Celem konferencji jest odkrycie twórczości poetów mało znanych, niekanonicznych, niefunkcjonujących w oficjalnym obiegu. To nasz obowiązek – pamięć o tych, o których zapomniano, których nie doceniono, nie zauważono, pominięto.
Czytaj więcej...

LITERACKIE PRZED WIELKĄ WOJNĄ I PO NIEJ W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury oraz Pracownia Literatury Modernizmu Europy Środkowej i Wschodniej Wydział Polonistyki zapraszają na konferencję LITERACKIE „PRZED" WIELKĄ WOJNĄ I „PO" NIEJ W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ organizowaną w Warszawie w dniach 12-13 stycznia 2015 r.
Czytaj więcej...

koordynator obchodów Jubileuszu 200-lecia UW - Konkurs

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko koordynatora przygotowań obchodów Jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego
Czytaj więcej...

LOGOPEDIA - LOGOPEDZI - WSPÓŁPRACA

W związku z rozwojem kierunku studiów logopedia ogólna i kliniczna Instytut Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki UW poszukuje współpracowników posiadających stopień doktora habilitowanego oraz legitymujących się dorobkiem naukowym w zakresie diagnostyki i terapii logopedycznej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy: ips.polon@uw.edu.pl

Biuro karier - teatry.tv

Poszukiwany kandydat ostatnich lat studiów związanych ze sztuką teatralną, wiedzą o kulturze, animacją kultury, do pracy przy INTERNETOWYM PROJEKCIE TEATRY.TV
Czytaj więcej...

wykładnia MNiSW w zakresie odpłatności za drugi kierunek studiów

W związku z otrzymanymi w dniu 30 grudnia 2013 roku wyjaśnieniami MNiSW w zakresie m.in. odpłatności za drugi kierunek studiów stacjonarnych...
Czytaj więcej...

międzynarodowA konferencjA  "Gramatyka i Korpus"

Konferencja w Warszawie to już piąte spotkanie lingwistów badających język przy pomocy korpusowych baz danych. Poprzednie konferencje miały miejsce w Pradze (2005,2012), Liblicach (2007) oraz Mannheim (2009).
Zaproszenie na naszą konferencję kierujemy do pracowników naukowych i dydaktycznych, teoretyków i praktyków wykorzystujących korpusy w swojej pracy i do swoich badań. Tegoroczną konferencję zaplanowaliśmy jako przestrzeń spotkania badaczy doświadczonych z młodymi naukowcami wchodzącymi w świat korpusów.
Czytaj więcej...

Białe maski / szare twarze

Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych z siedzibą na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytet Gdański zapraszają do wzięcia udziału w piątej konferencji poświęconej studiom postzależnościowym, Białe maski / szare twarze Podmiot, ciało, performatywność w perspektywie postzależnościowej
Czytaj więcej...

Konkurs na pracę magisterską

Komitet redakcyjny serii „Polonistyka Użyteczna" w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW ogłasza konkurs na pracę magisterską. Konkurs adresowany jest do studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, których prace magisterskie spełniają warunek praktycznej użyteczności rozpraw humanistycznych
Czytaj więcej...

Specjalizacja FILOLOGIA DLA MEDIÓW - STUDIA II STOPNIA

Specjalizacja FILOLOGIA DLA MEDIÓW II  skierowana jest do studentów z dyplomem licencjata, którzy podejmą studia magisterskie na kierunku filologia polska. Uczestnikami specjalizacji mogą być zarówno absolwenci specjalizacji FDM na pierwszym stopniu studiów filologii polskiej, jak i absolwenci innych kierunków, którzy wybierając studia polonistyczne, chcieliby rozwijać swój warsztat pisarski głównie w zakresie gatunków dziennikarskich oraz artystycznych.
Czytaj więcej...

Szczegółowe zasady studiowania na WP UW

Uchwała Rady Wydziału Polonistyki z dnia 22 czerwca 2010 roku (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Czytaj więcej...