AKTUALNOŚCI

DNI POLONISTYKI

12 - 15 maja 2014 r.
Czytaj więcej...

wykład  prof. Juliette Rennes

Instytut Filozofii UW, Instytut Kultury Polskiej UW oraz Interdyscyplinarny Zespół Współpracy UW-EHESS zapraszają na wykład  prof. Juliette Rennes pt. „Gender, work, visual culture: Reflections on a collection of postcards from the early 1900s". Wykład w języku angielskim odbędzie się w czwartek 24 kwietnia o godzinie 18.00 w Instytucie Kultury Polskiej w sali nr 3.
Czytaj więcej...

Polski język prawny – perspektywa europejska - konferencja

Koło Naukowe "Lingua Iuris" ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod honorowym patronatem prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia, Dziekana Wydziału Polonistyki UW i prof. dr. hab. Krzysztofa Rączki, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW na temat Polski język prawny – perspektywa europejska.
Czytaj więcej...

WITKACY ZDEMASKOWANY - konferencja

Stanisław Ignacy Witkiewicz wykreował wielu Stanisławów Ignacych Witkiewiczów –  i Genezypa Kapena, i Wypcia, i Cypona, i Cypcia, i Witkasia, i Petanga-Tse – i wielu innych. Omówmy i scalmy ich postacie w jeden pełny obraz Witkacego. Zrzućmy ze Stasia Witkasia te wszystkie słowne fatałaszki. Zdemaskujmy jego grę – i życiową, i twórczą!
Czytaj więcej...

MICKIEWICZ SŁOWACKIEGO - konferencja

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad różnymi formami obecności Mickiewicza w twórczości Słowackiego, a także rewizja zakorzenionych w potocznej świadomości pojęć dotyczących tzw. antagonizmu wieszczów, o którym pisał obszernie na początku ubiegłego wieku Manfred Kridl. Dlatego w kręgu podejmowanych zagadnień znalazłaby się również polemika Słowackiego z koncepcjami estetycznymi i historiozoficznymi Mickiewicza ujawniająca się w utworach poety sprzed roku 1842, takich jak Kordian, Anhelli czy Beniowski
Czytaj więcej...

I Ogólnopolski Kongres Europeistyki

Polska w procesie integracji europejskiej - dekada doświadczeń. Kongres odbędzie się w dniach 18 - 20 września 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Kongres organizowany jest przez Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego a jego inicjatorami są również inne ośrodki akademickie w Polsce.
Czytaj więcej...

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – POEZJA POLSKA PO 1989 ROKU

Celem konferencji jest odkrycie twórczości poetów mało znanych, niekanonicznych, niefunkcjonujących w oficjalnym obiegu. To nasz obowiązek – pamięć o tych, o których zapomniano, których nie doceniono, nie zauważono, pominięto.
Czytaj więcej...

AKADEMICKI NAUCZYCIEL ROKU

Po sukcesie ubiegłorocznej edycji, Zarząd Samorządu Studentów postanowił i w tym roku zorganizować konkurs AKADEMICKI NAUCZYCIEL ROKU. Plebiscyt ma wyłonić najlepszego  według studentów wykładowcę, który nie tylko posiada bogate doświadczenie naukowe, czy punktualnie rozpoczyna zajęcia, ale przede wszystkim prowadzi je w sposób interesujący,  darzony jest dużą sympatią przez swoich studentów.
Czytaj więcej...

Dzień Otwarty UW

26 kwietnia o godz. 10 rozpocznie się Dzień Otwarty UW. W tym roku wszystkie prezentacje odbędą się na kampusie głównym. Przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 przed gmachem Dawnej Biblioteki rozstawionych zostanie ponad 60 stanowisk, w których prezentować się będą uniwersyteckie jednostki. Można będzie dowiedzieć się o zasadach rekrutacji, o tym czego można nauczyć się na konkretnym kierunku, jakie są wymagania, a także poznać studentów oraz wykładowców.
Czytaj więcej...

LITERACKIE PRZED WIELKĄ WOJNĄ I PO NIEJ W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury oraz Pracownia Literatury Modernizmu Europy Środkowej i Wschodniej Wydział Polonistyki zapraszają na konferencję LITERACKIE „PRZED" WIELKĄ WOJNĄ I „PO" NIEJ W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ organizowaną w Warszawie w dniach 12-13 stycznia 2015 r.
Czytaj więcej...

„Silva Rerum" – pismo warsztatowe IPS

10 marca ukazał się pierwszy numer internetowego czasopisma „Silva Rerum. Pismo warsztatowe Instytutu Polonistyki Stosowanej". Jest ono miejscem, w którym studenci specjalizacji prowadzonych przez IPS mogą ćwiczyć umiejętności przydatne w późniejszej pracy zawodowej...
Czytaj więcej...

VIII Edycja Konkursu na esej "Język u wagi"

Konkurs organizowany pod honorowym patronatem Prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia Dziekana Wydziału Polonistyki UW oraz Prof. dr. hab. Krzysztofa Rączki Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW. Konkurs jest adresowany do studentów polskich uczelni. Zadaniem konkursowym jest napisanie eseju, referatu, opracowania dotyczącego problematyki języka prawnego i prawniczego. Termin złożenia pracy mija 30 kwietnia 2014 roku.
Czytaj więcej...

Zawód medioznawca: bezrobotny teoretyk czy pożądany specjalista?

Co robi medioznawca? Siedzi na kanapie w telewizji śniadaniowej, poci się nad tabelami statystycznymi branżowych badań czy czeka w ogonku po zasiłek? Koło Naukowe Obserwacji Polskich Mediów zaprasza na debatę, w której na to pytanie odpowiedzą m.in. prof. Maciej Mrozowski, Jacek Żakowski i Magdalena Grabarczyk-Tokaj.
Czytaj więcej...

Młodokonserwatyzm warszawski w kulturze polskiej 1876-1939

Konferencja naukowa organizowana w ramach projektu badawczego pt. Pozytywizm w kulturze polskiej (źródła ,transformacje, kontynuacje) finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Czytaj więcej...

koordynator obchodów Jubileuszu 200-lecia UW - Konkurs

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko koordynatora przygotowań obchodów Jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego
Czytaj więcej...

12th ArgDiaP Conference "From Real Data to Argument Mining"

Submissions are invited for the 12th ArgDiaP conference "From Real Data to Argument Mining" to be held in Warsaw, Poland. The 12th ArgDiaP conference is dedicated to argument mining. We will discuss techniques and methods for analyzing real data in natural arguments which will ultimately help us to automatically recognize and extract argumentative structures.
Czytaj więcej...

Historia myśli językoznawczej

Zapraszamy na ogólnouniwersytecki wykład prof. Andrzeja Bogusławskiego pt.: „Historia myśli językoznawczej". Wykład przeznaczony jest dla magistrantów i doktorantów.
Czytaj więcej...

LOGOPEDIA - LOGOPEDZI - WSPÓŁPRACA

W związku z rozwojem kierunku studiów logopedia ogólna i kliniczna Instytut Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki UW poszukuje współpracowników posiadających stopień doktora habilitowanego oraz legitymujących się dorobkiem naukowym w zakresie diagnostyki i terapii logopedycznej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy: ips.polon@uw.edu.pl

Biuro karier - teatry.tv

Poszukiwany kandydat ostatnich lat studiów związanych ze sztuką teatralną, wiedzą o kulturze, animacją kultury, do pracy przy INTERNETOWYM PROJEKCIE TEATRY.TV
Czytaj więcej...

wykładnia MNiSW w zakresie odpłatności za drugi kierunek studiów

W związku z otrzymanymi w dniu 30 grudnia 2013 roku wyjaśnieniami MNiSW w zakresie m.in. odpłatności za drugi kierunek studiów stacjonarnych...
Czytaj więcej...

międzynarodowA konferencjA  "Gramatyka i Korpus"

Konferencja w Warszawie to już piąte spotkanie lingwistów badających język przy pomocy korpusowych baz danych. Poprzednie konferencje miały miejsce w Pradze (2005,2012), Liblicach (2007) oraz Mannheim (2009).
Zaproszenie na naszą konferencję kierujemy do pracowników naukowych i dydaktycznych, teoretyków i praktyków wykorzystujących korpusy w swojej pracy i do swoich badań. Tegoroczną konferencję zaplanowaliśmy jako przestrzeń spotkania badaczy doświadczonych z młodymi naukowcami wchodzącymi w świat korpusów.
Czytaj więcej...

Białe maski / szare twarze

Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych z siedzibą na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytet Gdański zapraszają do wzięcia udziału w piątej konferencji poświęconej studiom postzależnościowym, Białe maski / szare twarze Podmiot, ciało, performatywność w perspektywie postzależnościowej
Czytaj więcej...

Konkurs na pracę magisterską

Komitet redakcyjny serii „Polonistyka Użyteczna" w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW ogłasza konkurs na pracę magisterską. Konkurs adresowany jest do studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, których prace magisterskie spełniają warunek praktycznej użyteczności rozpraw humanistycznych
Czytaj więcej...

Specjalizacja FILOLOGIA DLA MEDIÓW - STUDIA II STOPNIA

Specjalizacja FILOLOGIA DLA MEDIÓW II  skierowana jest do studentów z dyplomem licencjata, którzy podejmą studia magisterskie na kierunku filologia polska. Uczestnikami specjalizacji mogą być zarówno absolwenci specjalizacji FDM na pierwszym stopniu studiów filologii polskiej, jak i absolwenci innych kierunków, którzy wybierając studia polonistyczne, chcieliby rozwijać swój warsztat pisarski głównie w zakresie gatunków dziennikarskich oraz artystycznych.
Czytaj więcej...

Szczegółowe zasady studiowania na WP UW

Uchwała Rady Wydziału Polonistyki z dnia 22 czerwca 2010 roku (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Czytaj więcej...