Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 1 KJD z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki 21 i 22 lutego 2023 roku

ZARZĄDZENIE NR 1

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 20 lutego 2023 r.

w sprawie ustanowienia godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki
21 i 22 lutego 2023 roku w związku z wizytą prezydenta USA Joe Bidena w Warszawie

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 239 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustanawiania i ogłaszania dni oraz godzin rektorskich i dziekańskich (Monitor UW z 2020 r. poz. 435) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W porozumieniu z Dziekanem Wydziału Polonistyki ustanawia się godziny dziekańskie od 8:00 21 lutego 2023 roku do 20:00 22 lutego 2023 roku.

2. Godziny dziekańskie są godzinami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich kierunków studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki.

3. Posiedzenia organów kolegialnych odbywają się w zwykłym trybie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.