Aktualności

« Back

Spotkanie w sprawie zmian w kształceniu logopedów

 W środę 12 kwietnia 2023 roku na zaproszenie wiceministra Piotra Brombera w gmachu Ministerstwa Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielką Ogólnopolskiego Porozumienia Środowisk Akademickich, prof. Anitą Lorenc z Uniwersytetu Warszawskiego. Na spotkaniu była obecna również Edyta Gadomska, wicedyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych.

W czasie spotkania został omówiony postulat środowiska akademickiego zawarty w oświadczeniu Ogólnopolskiego Porozumienia Środowisk Akademickich z dnia 7 kwietnia 2023 roku. Pismo zawierało apel o uchwalenie odrębnej, międzyresortowej ustawy o zawodzie logopedy, która określałaby m.in. zasady kształcenia zawodowego, wykonywania zawodu i odpowiedzialności zawodowej logopedów.

Podczas środowego spotkania wiceminister Piotr Bromber przedstawił korzyści płynące z przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia projektu Ustawy o niektórych zawodach medycznych. Zachęcał do zgłaszania uwag do poszczególnych zapisów tej ustawy.

Wiceminister Piotr Bromber zaproponował również organizację kolejnego spotkania z przedstawicielami środowiska akademickiego. Tym razem miałoby się ono odbyć w murach Uniwersytetu Warszawskiego w gronie kilku wybranych osób reprezentujących uczelnie akademickie kształcące logopedów w całej Polsce. Na życzenie wiceministra w spotkaniu mieliby również wziąć udział przedstawiciele uczelni o profilu medycznym (WUM).

Należy podkreślić gotowość obu stron do dalszych rozmów, które mają doprowadzić do jak najlepszych rozwiązań legislacyjnych dla całego środowiska logopedycznego, obejmującego zarówno praktyków zatrudnionych w różnych sektorach gospodarki (ochrona zdrowia, placówki oświatowe, gabinety prywatne itp.), jak i akademików kształcących logopedów na potrzeby tych sektorów.