Aktualności

« Back

Programy Fulbrighta − nabór wniosków

Rozpoczął się nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, kierowany do polskich studentów, dydaktyków i badaczy. 

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej USA, który w zeszłym roku obchodził 75-lecie istnienia. Wśród absolwentów i absolwentek programu znajduje się m.in. 61 laureatów Nagrody Nobla i 89 laureatów nagrody Pulitzera. W Polsce Program Fulbrighta działa od ponad 60 lat i liczy ponad 5000 absolwentów i absolwentek. Do tego grona należy m.in. nowo powołany ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Mark Brzezinski.

Program wymiany akademickiej między Polską a Stanami Zjednoczonymi: 

  • Fulbright Graduate Student Award 2023-24 to program dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA, zapewniający finansowanie pierwszego roku nauki w kwocie do 47 tys. dol, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię. Nabór wniosków trwa do 22 kwietnia.
  • Fulbright Junior Research Award 2023-24 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 27 maja.
  • Fulbright Senior Award 2023-24 to program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej). Stypendium, trwające od 3 do 10 miesięcy, skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Zgłoszenia przyjmowane są ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 27 maja.
  • Fulbright STEM Impact Award 2022-23 to program dla osób, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich lub naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego, dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Nabór wniosków trwa do 27 maja.

Stypendium Fulbrighta obejmuje m.in.: podstawowy plan opieki zdrowotnej (ASPE) przez cały okres trwania stypendium oraz dodatkowe ubezpieczenie w ramach polisy Allianz Open Business Travel; kompleksowe pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w programie; przygotowanie do wyjazdu i opiekę w trakcie stypendium oraz wsparcie dla osób wyjeżdżających z rodziną i osób z niepełnosprawnościami. 

Szczegółowe informacje o tegorocznym naborze i planowanych webinarach znajdują się na stronie: https://en.fulbright.edu.pl/fulbright-grants-for-polish-citizens-call-for-applications/