Aktualności

« Back

Podtrzymywanie języków odziedziczonych – projekt międzynarodowy

W latach 2021–2023 dr Beata Katarzyna Jędryka z Instytutu Polonistyki Stosowanej była członkiem międzynarodowej grupy badawczej, która wspólnie realizowała grant w ramach programu CENTRAL NETWORK. 

W naukowym przedsięwzięciu brały udział następujące uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze oraz Uniwersytet Eötvösa Loránda w Budapeszcie. Kierownikiem projektu była dr Marie Boccou Kestřánková z Uniwersytet Karola. Stronę węgierską reprezentowała dr Ivett Judit Kovacs. Wszystkie działania wspomagała także Iva Hubáčková, która odpowiedzialna była za wsparcie językowe oraz techniczne podczas przygotowywania prezentacji efektów badań zespołu w formie serii podcastów. 

Badaczki zajmowały się zagadnieniem podtrzymywania języków odziedziczonych wśród migrujących obywateli Polski, Czech oraz Węgier. Zebrany materiał badawczy prezentuje działania poszczególnych krajów na rzecz podtrzymywania języka ojczystego, w tym: formy wsparcia finansowego, formy kształcenia uczniów migrujących oraz organizacja ich procesu dydaktycznego. Dodatkowo starano się zgromadzić dane statystyczne dotyczące uczniów migrujących.

Efektem prac są m.in. podcasty: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhO6TC6pIVNUUNzh4KIfGfGKj4zWT3ZlO.