Aktualności

« Back

Nieswojo. O sąsiadach, sąsiedztwie, sąsiadowaniu w literaturze polskiej XX i XXI wieku

PRACOWNIA ANTROPOLOGICZNYCH PROBLEMÓW LITERATURY

WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU  WARSZAWSKIEGO

zaprasza do udziału w konferencji naukowej

Nieswojo. O sąsiadach, sąsiedztwie, sąsiadowaniu w literaturze polskiej XX i XXI wieku

organizowanej 23-24 października 2023 roku

        Europa sąsiaduje z Azją, Europa Środkowa – ze Wschodnią i Zachodnią. Polska z Rosją i Niemcami, ale nie tylko z nimi. Kraków z Nową Hutą, dwór ze wsią, Nalewki z Placem Krasińskich, Pawlaki z Kargulami. Gdzie spojrzeć – sąsiad. Aż nieswojo się robi. A jeszcze Jak dobrze mieć sąsiada (to Osiecka), a jeszcze Sąsiedzi… ( to Gross).  No i listopad sąsiaduje z październikiem i grudniem, a wiek dwudziesty z dziewiętnastym i dwudziestym pierwszym. Sąsiedztwa poziome (w przestrzeni) i „pionowe" (w czasie), sąsiedztwa międzyludzkie i nie tylko… Sąsiedztwa naturalne, z wyboru, z konieczności, z przypadku, powstałe w efekcie przemieszczeń, a więc skłaniające do myślenia o nowym sąsiedztwie, pamiętania o starym…. Ciekawe, nieoczywiste, trudne, (nie)chciane...

        Interesująca wydaje się sama RELACJA SĄSIADOWANIA nas z nimi, ich z nami, tego z tamtym, wytwarzająca sfery kontaktu, przestrzenie pograniczne i graniczne, generująca stereotypy wizerunkowe, spory, próby przepracowania złego sąsiedztwa, sytuacje układania się słabszego z silniejszym, rodzące ambicje dominatorskie, a także chęci ustanawiania stref wpływu, co pociąga za sobą wytwarzanie rozmaitych form translacji owego wpływu (adaptowania się do niego lub odrzucania), stawiania mu oporu.

       Ważne i warte nazwania są MECHANIZMY DZIAŁAJĄCE POMIĘDZY sąsiadami i ich afektywne podłoże: przemoc, nienawiść, resentyment, uznanie, dialog, separowanie się, naśladowanie, sojusze sytuacyjne, przyjaźnie i zdrady.

          Na zgłoszenia tematów wystąpień wraz z krótkimi streszczeniami, przesyłane na adres: h.gosk@uw.edu.pl czekamy  do 31 marca 2023 r.  Program spotkania pojawi się do końca kwietnia 2023 r.. Planujemy publikację  tekstów, które otrzymają pozytywne recenzje w punktowanych czasopismach naukowych. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł.  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: www. http://ilp.uw.edu.pl/konferencje/

 

Pobierz:

W imieniu organizatorów                    

 /Hanna Gosk/