Aktualności

« Back

Konferencja „Dylematy teoretyczne i praktyczne w logopedii”

XVII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

„Dylematy teoretyczne i praktyczne w logopedii"

organizowana przez

Zakład Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

we współpracy z

Zakładem Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

oraz

Sekcją Logopedyczną Towarzystwa Kultury Języka

odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2021 roku w formie zdalnej.

Cykliczne konferencje logopedyczne wpisują się w ponad czterdziestoletnią tradycję ośrodka warszawskiego. W tym roku zapraszamy do przesyłania wystąpień i propozycji warsztatów o następującej tematyce:

  • zaburzenia rozwojowe i nabyte mowy i języka u dzieci i młodzieży,
  • język i komunikacja w okresie późnej dorosłości – norma i patologia,
  • percepcja słuchowa jako podstawa kompetencji językowej i komunikacyjnej,
  • trudności w czytaniu i pisaniu jako przedmiot logopedii,
  • milczenie i mówienie nie tylko w kontekście niepłynności mówienia,
  • norma – odchylenie od normy – zaburzenie w kontekście wielojęzyczności,
  • zaburzenia komunikacji w ASD – objaw osiowy czy peryferyjny.


Chęć bezpłatnego udziału biernego w konferencji można zgłaszać do 30 listopada 2021 r., wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

https://forms.gle/mk4Di7j7GPaQVQXv7

Komitet Organizacyjny Konferencji

  • Prezes Towarzystwa Kultury Języka, prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
  • Kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, dr hab. Olga Jauer-Niworowska
  • Kierownik Zakładu Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Instytutu Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, dr Danuta Emiluta-Rozya

Zobacz program konferencji. [PDF]

Zachęcamy do udziału w konferencji!