ARCHIWALNE Rozporządzenia dziekanA

ROZPORZĄDZENIE Nr 3 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie procedury w przewodzie doktorskim

Na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o stopniach naukowych i tytule naukowym , wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z dnia 27 września 2017 roku, poz. 1789) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora ( Dz. U. z dnia 30 stycznia 2018 roku, poz. 261)...

ROZPORZĄDZENIE Nr 2 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie procedury w postępowaniu habilitacyjnym

Na podstawie Ustawy z dn. 14 marca 2003 r., o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki , wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 27 września 2017 r. poz. 1789), a także Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z dnia...

ROZPORZĄDZENIE Nr 1 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie procedury w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Na podstawie Ustawy z dn. 14 marca 2003 r., o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 27 września 2017 r. poz.1789), wraz z późniejszymi zmianami, a także Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z dnia...

ROZPORZĄDZENIE Nr 6 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie procedury w przewodzie doktorskim

ROZPORZĄDZENIE Nr 6 Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 19 grudnia 2016 r . w sprawie procedury w przewodzie doktorskim Na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o stopniach naukowych i tytule naukowym , wraz z późniejszymi zmianami, oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w...

Rozporządzenie Nr 5 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie procedury w postępowaniu habilitacyjnym

Rozporządzenie Dziekana Wydziału Polonistyki UW Nr 5 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie procedury w postępowaniu habilitacyjnym Na podstawie Ustawy z dn. 14 marca 2003 r., o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki , wraz z późniejszymi zmianami, a także Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w...

Rozporządzenie Nr 4 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie procedury w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego  Nr 4 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie procedury w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Na podstawie Ustawy z dn. 14 marca 2003 r., o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki , wraz z późniejszymi zmianami, a także Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków...

ROZPORZĄDZENIE Nr 3 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie procedury w przewodzie doktorskim

Rozporządzenie Dziekana Wydziału Polonistyki UW Nr 3 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie procedury w przewodzie doktorskim Na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o stopniach naukowych i tytule naukowym, wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. określam następującą procedurę w przewodach doktorskich no Wydziale Polonistyki UW. Procedurę rozpoczyna wniosek o wszczęcie przewodu...

ROZPORZĄDZENIE Nr 2 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie procedury w postępowaniu habilitacyjnym

Rozporządzenie Dziekana Wydziału Polonistyki UW Nr 2 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie procedury w postępowaniu habilitacyjnym Na podstawie Ustawy z dn. 14 marca 2003 r., o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki , wraz z późniejszymi zmianami, a także Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie...

Rozporządzenie Nr 1 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie procedury w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Dziekana Wydziału Polonistyki UW  Nr 1 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie procedury w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Na podstawie Ustawy z dn. 14 marca 2003 r., o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki , wraz z późniejszymi zmianami, a także Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w...

ROZPORZĄDZENIE Nr 4 Dziekana Wydziału Polonistyki UW z dnia 21.10.2015 r. w sprawie procedury w przewodzie doktorskim

ROZPORZĄDZENIE Nr 4 Dziekana Wydziału Polonistyki UW z dnia 21.10.2015 r . w sprawie procedury w przewodzie doktorskim Na podstawie Ustawy z dn. 14 marca 2003 r., o stopniach naukowych i tytule naukowym, wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 3 października 2014 r. określam następującą procedurę w przewodach doktorskich na Wydziale Polonistyki UW. Procedurę rozpoczyna wniosek o wszczęcie przewodu...

Rozporządzenie nr 3 z dnia 3 XI 2014 w sprawie procedury w przewodzie doktorskim

ROZPORZĄDZENIE Dziekana Wydziału Polonistyki UW nr 3 z dnia 3.11.2014 r. w sprawie procedury w przewodzie doktorskim Na podstawie Ustawy z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym, wraz z późniejszymi zmianami, oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 3 października 2014 r. określam następującą procedurę w przewodach doktorskich na Wydziale Polonistyki UW. Procedurę rozpoczyna wniosek o wszczęcie przewodu...

Rozporządzenie nr 2 z dnia 3 XI 2014 w sprawie procedury w postępowaniu habilitacyjnym

Rozporządzenie Dziekana Wydziału Polonistyki UW nr 2 z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie procedury w postępowaniu habilitacyjnym Na podstawie Ustawy z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki , wraz z późniejszymi zmianami, a także Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w...

Rozporządzenie nr 1 z dnia 3 XI 2014 w sprawie procedury w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Dziekana Wydziału Polonistyki UW  nr 1 z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie procedury w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Na podstawie Ustawy z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki , wraz z późniejszymi zmianami, a także Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w...