REPOZYTORIUM UNIWERSYTECKIE

FORMULARZ ZDEPONOWANIA PUBLIKACJI W REPOZYTORIUM UW
Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres hc.polon@uw.edu.pl razem z cyfrową wersją publikacji.

Pobierz: