Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ANNY WAJDY

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 27 listopada 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 7  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  ANNY  WAJDY

tytuł rozprawy:

Zakresy funkcjonalne gramatyki grzeczności w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym.

Promotor: Prof. dr hab. Stanisław Dubisz
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
z Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr hab. Anna Seretny
z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Praca do wglądu w Bibliotece im. Jana Baudouina de Courtenay, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr SYLWII CHUTNIK

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 27 listopada 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 5  w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  SYLWII  CHUTNIK

tytuł rozprawy:

Codzienność Warszawy w latach 1954-1955.
Zmysły, ciało, obyczaje.

Promotor: Prof. dr hab.  Maria Małgorzata Szpakowska
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Inga Iwasiów
z Uniwersytetu Szczecińskiego

obrDr hab. Joanna Krakowska-Narożniak
profesor Instytutu Sztuki PAN

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. IGORA BARKOWSKIEGO

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 27 listopada 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 8  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr.  IGORA BARKOWSKIEGO

tytuł rozprawy:

Jacka Przybylskiego „Mowa z okoliczności uroczystego obchodu stuletniej pamiątki zwycięstwa Jana III pod Wiedniem". Wprowadzenie i edycja krytyczna.

Promotor: Dr hab.  Zofia Rejman-Pietrzykowska
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab.  Krystyna Maksimowicz
z Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab.  Barbara Wolska
z Uniwersytetu Łódzkiego

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału..

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr AGATY ZBOROWSKIEJ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 20 listopada 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 5  w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  AGATY ZBOROWSKIEJ
 

tytuł rozprawy:

Życie rzeczy w powojennej Polsce (1944-1949) – ich pochodzenie, praktyki, znaczenia w perspektywie kulturoznawczej.

Promotor: Dr hab.  Iwona Kurz
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Padraic Kenney
z Indiana University, USA

Dr hab. Jan Sowa
z  Biennale w Warszawie

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr AGNIESZKI BOROWIEC

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 30 października 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 7  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr AGNIESZKI BOROWIEC
 

tytuł rozprawy:

Kinestetyczne mechanizmy wytwarzania mowy.
Zależności czynnościowo-morfologiczne.

Promotor: Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab. Anita Lorenc
z Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska
z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Praca do wglądu w Bibliotece im. Jana Baudouina de Courtenay, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. DANIELA CIESIELSKIEGO

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 30 października 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 5  w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr.  DANIELA CIESIELSKIEGO
 

tytuł rozprawy:

Kultura bardowska wobec legendy życia Edwarda Stachury i Marcina Świetlickiego.

Promotor: Prof. dr hab.  Aleksander Wirpsza
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab. Piotr Krupiński
z Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. dr hab. Piotr Mitzner
z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr MARTY SKURY

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 23 października 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 7  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  MARTY SKURY
 

tytuł rozprawy:

Błędy popełniane przez Niemców uczących się języka polskiego jako obcego – implikacje glottodydaktyczne.

Promotor: Prof. dr hab. Elżbieta Sękowska
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Anna Dąbrowska
z Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Władysław Miodunka
z Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr KATARZYNY WESTERMARK

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 16 października 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 8  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  KATARZYNY WESTERMARK
 

tytuł rozprawy:

Prawo i kultura prawna w twórczości Juliusza Słowackiego.

Promotor: Dr hab.  Olaf Krysowski
profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab.  Mikołaj Sokołowski
z Instytutu Badań Literackich PAN

Dr hab.  Ewa Szczeglacka-Pawłowska
z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr KATARZYNY LESICZ-STANISŁAWSKIEJ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 16 października 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 4  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr KATARZYNY LESICZ-STANISŁAWSKIEJ

tytuł rozprawy:

Drogi od naturalizmu. Proza Adolfa Dygasińskiego.

Promotor: Prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Bogdan Mazan
z Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Ewa Owczarz
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.