Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr CLARY ZGOŁA

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 13 grudnia 2018 roku o godz. 15.30 w sali nr 5  w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  CLARY ZGOŁA
(co-tutelle)

tytuł rozprawy:

Les identités urbaines des romanciers parisiens de l'après-guerre jusqu'à l'extrême contemporain

(Miejskie tożsamości powieściopisarzy paryskich od drugiej połowy XX wieku do współczesności)
 

Promotorzy:

Dr hab.  Agnieszka Karpowicz
profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab.  Annick Louis
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)

Recenzenci:

Prof. Lionel Ruffel
Université Paris 8

Dr hab. Tomasz Swoboda
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. JANA BOROWICZA

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 4 grudnia 2018 roku o godz. 18.00 w sali nr 5  w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr.  JANA BOROWICZA

tytuł rozprawy:

Perwersje holokaustowe. Pozycja polskiego świadka.

Promotor: Dr hab.  Iwona Kurz
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab. Andrzej Leder
profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Dr hab. Roma Sendyka
z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr JUSTYNY SCHOLLENBERGER

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 4 grudnia 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 5  w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  JUSTYNY SCHOLLENBERGER

tytuł rozprawy:

Konceptualizacja granicy między człowiekiem a zwierzęciem w wybranych dziełach Karola Darwina.

Promotor: Dr hab.  Paweł Majewski
Uniwersytet Warszawski
Recenzenci:

Prof. dr hab. Wojciech Burszta
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Prof. dr hab. Ryszard Nycz
Uniwersytet Jagielloński

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr MAŁGORZATY GLINICKIEJ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 4 grudnia 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 8  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  MAŁGORZATY GLINICKIEJ

tytuł rozprawy:

Grecy, łacinnicy i muzułmanie na Cyprze Lusignanów. Obraz stosunków wyznaniowych w „Kronice" Leoncjusza Machierasa.

Promotor: Prof. dr hab.  Małgorzata Borowska
z Uniwersytetu Warszawskiego
Promotor pomocniczy: dr  Przemysław Kordos
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab.  Andrzej Dąbrówka
z Instytutu Badań Literackich PAN

Dr hab.  Ilias Wrazas
profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ANNY WAJDY

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 27 listopada 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 7  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  ANNY  WAJDY

tytuł rozprawy:

Zakresy funkcjonalne gramatyki grzeczności w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym.

Promotor: Prof. dr hab. Stanisław Dubisz
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
z Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr hab. Anna Seretny
z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Praca do wglądu w Bibliotece im. Jana Baudouina de Courtenay, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr SYLWII CHUTNIK

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 27 listopada 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 5  w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  SYLWII  CHUTNIK

tytuł rozprawy:

Codzienność Warszawy w latach 1954-1955.
Zmysły, ciało, obyczaje.

Promotor: Prof. dr hab.  Maria Małgorzata Szpakowska
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Inga Iwasiów
z Uniwersytetu Szczecińskiego

obrDr hab. Joanna Krakowska-Narożniak
profesor Instytutu Sztuki PAN

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. IGORA BARKOWSKIEGO

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 27 listopada 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 8  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr.  IGORA BARKOWSKIEGO

tytuł rozprawy:

Jacka Przybylskiego „Mowa z okoliczności uroczystego obchodu stuletniej pamiątki zwycięstwa Jana III pod Wiedniem". Wprowadzenie i edycja krytyczna.

Promotor: Dr hab.  Zofia Rejman-Pietrzykowska
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab.  Krystyna Maksimowicz
z Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab.  Barbara Wolska
z Uniwersytetu Łódzkiego

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału..

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr AGATY ZBOROWSKIEJ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 20 listopada 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 5  w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  AGATY ZBOROWSKIEJ
 

tytuł rozprawy:

Życie rzeczy w powojennej Polsce (1944-1949) – ich pochodzenie, praktyki, znaczenia w perspektywie kulturoznawczej.

Promotor: Dr hab.  Iwona Kurz
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Padraic Kenney
z Indiana University, USA

Dr hab. Jan Sowa
z  Biennale w Warszawie

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.