Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr DANUTY MACIEJEWSKIEJ-BOGUSZ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 6 marca 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 4  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  DANUTY MACIEJEWSKIEJ-BOGUSZ

tytuł rozprawy:

Wariacje literackie jako kategoria kompozycji tekstu i jako wymiar doświadczenia nowoczesności
(Jerzy Andrzejewski, Czesław Miłosz, Stanisław Dygat, Tadeusz Konwicki)

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Marian Kisiel
z Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Anna Łebkowska
z Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.