Obrony rozpraw doktorskich

ZAWIADOMIENIE o odwołaniu obrony rozprawy doktorskiej mgr ALICJI URBANIK-KOPEĆ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie informuje, że

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  ALICJI URBANIK-KOPEĆ

która miała się odbyć w dniu 5 grudnia 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

zostaje odwołana

z powodu niemożności uczestnictwa w niej promotora.

Nowy termin publicznej obrony doktorskiej zostanie podany w pożniejszym terminie.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr MAŁGORZATY POPIAŁO

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 17.30 w sali nr 37  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  MAŁGORZATY POPIAŁO

tytuł rozprawy:

Norma i uzus w polskim języku urzędowym na przykładzie statutów, regulaminów i formularzy wybranych szkół wyższych.

Promotor: Dr hab. Marek Łaziński
profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Prof. dr hab. Maria Lizis
z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Jana Baudouina de Courtenay, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ALICJI URBANIK-KOPEĆ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 9 stycznia 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  ALICJI URBANIK-KOPEĆ

tytuł rozprawy:

Alternatywny model emancypacji na przykładzie polskich robotnic fabrycznych w drugiej połowie XIX i na początku XX

Promotor: Prof. dr hab.  Maria M. Szpakowska
profesor emerytowany Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab.  Andrzej Chwalba
z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab.  Inga Iwasiów
z Uniwersytetu Szczecińskiego

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr KATARZYNY MACIEJAK

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 7  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  KATARZYNY MACIEJAK

tytuł rozprawy:

Strategie nadawcze wideoblogerów prowadzących kanały popularnonaukowe w serwisie YouTube.pl

Promotor: Dr hab. Magdalena Trysińska
z Uniwersytetu Warszawskiego
Promotor pomocniczy: Dr Piotr Kubiński
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab. Danuta Kępa-Figura
z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
z Uniwersytetu Rzeszowskiego

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Jana Baudouina de Courtenay, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr MARTY CMIEL-BAŻANT

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  MARTY CMIEL-BAŻANT

tytuł rozprawy:

Słoweńska krytyka literacka okresu międzywojnia (1918-1941).

Promotor: Dr hab. Zdzisław Darasz
profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab. Aleksandra Borowiec
z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Krystyna Pieniążek-Marković
profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne są na stronie internetowej Wydziału.