Granty i stypendia

Celem powołanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowego Centrum Nauki (NCN), jest finansowanie projektów badawczych, w ramach których o dofinansowanie badań mogą ubiegać się nie tylko pracownicy jednostek, lecz także uczestnicy studiów doktoranckich. Otwiera to możliwości finansowania prac badawczych.

Takie możliwości daje na przykład ustanowiony przez MNiSW Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH), którego celem jest dofinansowanie badań humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości narodowej, w tym dotyczących kultury narodowej. Również Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej postawiła sobie za cel pomoc wyróżniającym się polskim badaczom.

Pracownicy naukowi, doktoranci i studenci Wydziału Polonistyki otrzymują środki na prowadzenie projektów badawczych najczęściej z tych trzech wymienionych instytucji (MNiSW, NCN, FNP), a informacje o ogłaszanych konkursach można znaleźć na następujących stronach internetowych:

Szczegółowych informacji na temat warunków udziału w konkursach, przepisów, wymaganych dokumentów, wypełniania wniosków itp. szukać można w:

Biurze Obsługi Badań UW
Auditorium Maximum, I piętro
oraz
Biurze Współpracy z Zagranicą UW
Pałac Kazimierzowski, II piętro

Poniżej zamieszczamy również linki do stron z informacjami o innych źródłach finansowania projektów badawczych oraz ofertach stypendialnych:

Pomoc w wyszukiwaniu ofert grantowych:

Starszy referent ds. badań naukowych
 
poniedziałek-czwartek, 9:00-15:00,
ul. Oboźna 8, pok. 120, tel. 55 20 534