AKTUALNOŚCI

« Back

WYBORY 2016 NA WYDZIALE POLONISTYKI UW

WYBORY 2016 NA WYDZIALE POLONISTYKI UW

UWAGA!

Wydziałowa Komisja Wyborcza zwołuje w dniu

26 stycznia 2016 r. (wtorek) o 12.00 w czytelni Biblioteki im. Wacława Borowego

(główny gmach Wydziału)

zebranie P.T. Pracowników Niebędących Nauczycielai Akademickimi Wydziału Polonistyki UW

w celu wyboru:

4 przedstawicieli do Rady Wydziału 2016-2020
7 przedstawicieli do Kolegium Elektorów Wydziału
(wybory dziekańskie)

1 członka Kolegium Elektorów UW (wybory rektorskie i senackie)
1 kandydata na członka Senatu UW 2016-2020

Zapraszamy i apelujemy o jak najliczniejsze stawiennictwo

Bardzo prosimy o  przyniesienie ze sobą dowodów osobistych!

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza zwołuje w dniu

26 stycznia 2016 r. (wtorek) o 16:00 w s. 4

(główny gmach Wydziału) zebranie

P.T. Innych Nauczycieli Akademickich Wydziału Polonistyki UW

w celu wyboru:

14 przedstawicieli do Rady Wydziału 2016-2020
18 przedstawicieli do Kolegium Elektorów Wydziału
(wybory dziekańskie)

3 członków Kolegium Elektorów UW
(wybory rektorskie i senackie)

1 kandydata na członka Senatu UW 2016-2020

Zapraszamy i apelujemy o jak najliczniejsze stawiennictwo

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Iwona Burkacka

 

DO  PAŃSTWA P.T. INNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

ORAZ

DO PAŃSTWA PT PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU POLONISTYKI UW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

   26 stycznia 2016 r. o 12:00 w czytelni Biblioteki im. W. Borowego odbędzie się zebranie wyborcze Państwa P.T. PNNA, a o godz. o 16:00 w s. 4 – zebranie wyborcze Państwa P.T. INA. Podczas tych zebrań Państwo należący do wymienionych grup pracowniczych (uwaga, ważna jest tu przynależność formalna, czyli stanowisko wpisane w dokumencie o nawiązaniu stosunku pracy w UW) będą mogli wybrać ze swoich gron  przedstawicieli do Rady Wydziału Polonistyki UW  kadencji 2016-2020, przedstawicieli do Kolegium Elektorów Wydziału, członków Kolegium Elektorów UW oraz kandydatów na członków Senatu UW nowej kadencji.

  W związku z tym WKW Polonistyki UW uprzejmie informuje, że – według obecnie obowiązującego Statutu UW – czynne prawo wyborcze w UW przysługuje:

 - nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy,

 - pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 Bierne zaś prawo wyborcze w UW przysługuje:

 - nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie osiągnęli wieku 67 lat, z zastrzeżeniem, że nauczycielowi akademickiemu mającemu tytuł naukowy profesora, zatrudnionemu w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, bierne prawo wyborcze przysługuje do ukończenia 70 roku życia;

-  pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Iwona Burkacka