AKTUALNOŚCI

« Back

Trzecia noga Bayamusa

Trzecia noga Bayamusa
Między kulturoznawstwem a literaturoznawstwem

Instytut Kultury Polskiej UW zaprasza na pierwszą debatę z cyklu spotkań poświęconych relacjom między kulturoznawstwem a innymi dyscyplinami współczesnej humanistyki

Zapraszamy do udziału w eksperymencie interpretacyjnym o charakterze warsztatowym. Wspólnie będziemy czytać i spróbujemy jak najlepiej zrozumieć opowiadanie Bayamus Stefana Themersona, wielomedialnego twórcy o groteskowym poczuciu humoru, głoszącego równoprawność i równorzędność wielu, nawet sprzecznych ze sobą, punktów widzenia. Sprawdźmy, co może wyniknąć z ich konfrontacji. Co się wydarzy, gdy jeden tekst zostanie zinterpretowany w różnych perspektywach: historycznokulturowej, antropologicznej, geopoetycznej, komparatystycznej, feministycznej i genderowo-queerowej, w ujęciu poetyki historycznej i międzykulturowej, badań postzależnościowych, postkolonialnych i nad Zagładą, a także socjologii literatury, humanistyki cyfrowej i konstruktywizmu?

Będziemy pytać między innymi o to:

  • jakie ograniczenia poznawcze wpisane w różne współczesne sposoby analizowania utworów literackich,
  • jak zmieniają one sposób odczytania literatury pięknej,
  • czy są one rozłączne, czy też się uzupełniają,
  • czy różne metody prowadzą nieuchronnie do odmiennych wniosków interpretacyjnych,
  • czy „kulturowość" i „kulturoznawczość" badań literackich dotyczy stawianych dziełom pytań, tematów, których się w nich poszukuje, czy raczej wiąże się ze szczególną metodą badawczą,
  • czy ujęcia te różni jedynie cel czytania i interpretowania literatury pięknej,
  • jakie ograniczenia stawia badaniom sam materiał literacki,
  • co, kiedy i dlaczego może być nadużyciem interpretacyjnym,
  • czy możliwe jest wyznaczenie granic badań ściśle literaturoznawczych,
  • w jakich praktykach medialno-animacyjnych wykorzystuje się dziś literaturę i jaka jest ich relacja do współczesnych badań naukowych?

Gośćmi spotkania będą: Sylwia Chutnik, dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel, dr Lucyna Marzec, dr Alina Molisak, dr Elżbieta Sidoruk, prof. Andrzej Skrendo, prof. Ewa Szczęsna.

Prowadzenie: dr Roman Chymkowski, dr hab. Agnieszka Karpowicz, Clara Zgoła.

Miejsce i czas: czwartek, 29 stycznia 2015 roku, godz. 18.00, Galeria MiTo (ul. Waryńskiego 28).
Spotkanie jest częścią obchodów jubileuszu dwustolecia Uniwersytetu Warszawskiego i czterdziestolecia działalności Instytutu Kultury Polskiej UW.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły czasopisma: „Kultura Liberalna" i „Literatura na Świecie".