AKTUALNOŚCI

« Back

Nagrody POLONICUM 2014

24 listopada odbyła się uroczystość wręczenia już po raz dziewiąty prestiżowych

Nagród POLONICUM 2014.

Spotkanie otworzyła pani rektor, prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior, następnie głos zabrał dziekan Wydziału Polonistyki, prof. dr hab. Zbigniew Greń. Laureatów przedstawiał i spotkanie prowadził dyrektor Centrum POLONICUM, prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz. W uroczystości wzięli udział m.in. Ksawery Lucjan Burski, polski sinolog i dyplomata, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Chinach, Rasa Rimickaitė, attache kulturalny Ambasady Litwy, Prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie",Ambasador Janusz Skolimowski. Pani Helena Rajca-Suchocka nie mogła przybyć na uroczystość, a w imieniu profesora Yang Deyou nagrodę odebrał jego syn, prof. Nian Yang. Wykład kończący uroczystość wygłosił Laureat Nagrody POLONICUM 2014, prof. Algis Kalėda.

Prof. dr hab. Algis Kalėda
Litewski historyk literatury, krytyk literacki i tłumacz. Mieszka w Wilnie. Studiował filologię litewską na Uniwersytecie Wileńskim (1970-1972) oraz filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim (1972-1977). Pracownik naukowy Instytutu Litewskiej Literatury i Folkloru w Wilnie (w latach 2000-2007 – dyrektor), wykładowca na Uniwersytecie Wileńskim (1993-2007 – kierownik Katedry Filologii Polskiej i jej założyciel). Autor kilku pozycji książkowych, m. in. „Adam Mickiewicz" (Kowno, 1985), „Dzieje literatury litewskiej, 1918-2000" (Warszawa, 2003); „Od M do M.: Szkice o literaturze polskiej i litewskiej (Warszawa, 2005); „Słownik litewsko-polski, polsko-litewski (Warszawa, 2007). Opublikował wiele artykułów na temat związków literackich litewsko-polskich oraz teorii i historii literatury. Na język litewski przełożył utwory m. in.: Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Jerzego Szaniawskiego, Witolda Gombrowicza, Brunona Schulza, Bronisława Maja. Za pracę naukową, translatorską i popularyzatorską otrzymał liczne wyróżnienia litewskie i polskie.

Dwa równorzędne prestiżowe Wyróżnienia 2014 otrzymali:

Yang Deyou
Emerytowany profesor Foreign Language and Literature School, Shanxi University w Chinach, założonego w 1902 r. W latach 1956-57 studiował polonistykę na Uniwersytecie w Pekinie (The Polish section of the Department of Polish and Czech powstała w 1954 r.). W ramach politycznych restrykcji został w 1957 r. przeniesiony na „prowincjonalny" wtedy Shanxi University i zmuszony do zmiany kierunku studiów na filologię angielską. Mimo że musiał opuścić Pekin i porzucić studia polonistyczne, jego fascynacja językiem polskim i polską literaturą sprawiła, że kontynuował naukę na własną rękę i, jak sam mówi, „poznał naród polski, jego ducha i kulturę i stał się wielkim miłośnikiem Polski (…), nigdy nie przestałem czytać po polsku i tłumaczyć dzieła polskich pisarzy, nie przerywając pracy nawet podczas trzyletniej klęski żywiołowej i w ciągu dziesięciu lat rewolucji kulturalnej". Wydał m.in. tłumaczenia „Ziemi obiecanej" Reymonta (I wyd. w1984, potem liczne wznowienia), Iwaszkiewicza „Wesele pana Balzaka" (1981), „Maskaradę" (1982, 1985), „Ikara"(1983), „Lato w Nohant" (2008); opowiadania Borowskiego „Proszę państwa do gazu" (1995, 2012); 5 wierszy Szymborskiej (1997) , „Pornografię", „Transatlantyk", „Kosmos"  Gombrowicza (2013), liczne eseje Kołakowskiego itd.  W 2002 roku za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie otrzymał dyplom przyznany przez ówczesnego Ministra Spraw Zagranicznych, Włodzimierza Cimoszewicza.

Helena Rajca-Suchocka
Od 2000 roku lektorka języka polskiego w Banaras Hindu University, najbardziej prestiżowej i największej wyższej uczelni w Indiach i w Azji. Jest organizatorką, założycielką oraz autorką programu nauczania dwuletniego studium języka polskiego i kultury polskiej (Diploma in Polish Language and Culture), powołanego z jej inicjatywy w 2012 r. Program studium w jej części pozajęzykowej kładzie szczególny nacisk na ukazaniu roli i znaczenia Polski w świecie oraz na związków polsko-indyjskich. Co roku na studia przyjmowanych jest ok. 60 osób. Należy przede wszystkim podkreślić, że Helena Rajca-Suchocka za swoją pracę nie otrzymuje od początku swojej działalności żadnego wynagrodzenia, a studium żadnego dofinansowania, co jest absolutnym ewenementem we współczesnym świecie! Od lat Ambasada RP w Delhi występuje do polskiego MSZ z prośbą o wsparcie studium (lektorat języka polskiego na Delhi University korzysta ze wsparcia MNiSW), zwłaszcza, że w tym roku przypada 60 rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polska a Indiami. W 2012 r. Helena Rajca-Suchocka założyła Fundację Polska-Indie, włączając prowadzenie lektoratu w zakres jej działalności.