AKTUALNOŚCI

« Back

FUNDACJA IM. ANNY BORNUS

Zachęcamy do wspierania nowo powstałej Fundacji im. Anny Bornus. Celem Fundacji jest pomoc studentom UW, którzy z powodów zdrowotnych mają ograniczone możliwości udziału w zajęciach. Dzięki osobistemu asystentowi opłacanemu ze stypendium student może pokonać codzienne trudności związane z dotarciem na uczelnię, zdobyciem materiałów do nauki i załatwianiem innych prozaicznych spraw studenckich. Zindywidualizowana pomoc pozwala zaangażować się w studia pomimo ciężkiej choroby i trudnej sytuacji życiowej.

Anna Bornus była studentką Wydziału Polonistyki UW w latach 2010-2011. Od roku akademickiego 2013/2014, po śmierci Anny, Rodzina fundowała studentom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową wsparcie stypendialne. Od tego roku funkcjonuje Fundacja im. Anny Bornus. 12 stycznia 2018 roku o godz. 11.00 w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego odbędzie się rozdanie stypendiów.

Zachęcamy do wspierania Fundacji wpłatami na konto:

FUNDACJA IM. ANNY BORNUS

Rejestr Stowarzyszeń

Województwo MAZOWIECKIE

Numer KRS 0000703744

NIP 9512449587

REGON 36875549500000

WARSZAWA, Al.Wilanowska 9A/98

konto: 39 1140 2004 0000 3702 7726 4991