AKTUALNOŚCI

« Back

Debiut naukowy 2015

Zachęcamy studentów do udziału w 5. edycji konkursu

Debiut naukowy 2015

na innowacyjny projekt i artykuł naukowy. Termin nadsyłania prac mija 30 grudnia.

Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, umożliwiającym zgodnie z wymogami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wszczęcie przewodu doktorskiego (warunkiem rozpoczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie najmniej jednej publikacji w czasopiśmie naukowym o zasięgu krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej).

Pobierz: