AKTUALNOŚCI

« Back

ANKIETA: BADANIA NAUKOWE ZA GRANICĄ

Zwracamy się z prośbą do doktorantów i młodych naukowców o wypełnienie ankiety dotyczącej wyjazdów zagranicznych.
 
Dlaczego doktoranci i młodzi naukowcy wyjeżdżają na zagraniczne pobyty badawcze?
Jakich informacji potrzebują w tym celu?
 
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) i „Research in Germany"
przeprowadzają światowe badanie ankietowe, które ma udzielić odpowiedzi na powyższe pytania.
 
Jesteś w trakcie lub planujesz podjęcie studiów magisterskich, doktorskich lub stażu podoktorskiego (post-doc)? Chcielibyśmy zaprosić Cię do udziału w naszej ankiecie.

Pomóż nam odpowiedzieć na pytania dotyczące zagranicznych pobytów badawczych.

Wypełnienie ankiety trwa jedynie 15 minut.

Ankietę znajdziesz pod adresem: www.prognos.com/mobility/DAAD