Aktualności

« Back

Informacja WKW o zebraniach wyborczych w wyborach dziekana Wydziału Polonistyki UW

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki UW informuje, że pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki, którego celem jest zgłoszenie kandydatów na dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, odbędzie się 23 kwietnia 2024 r.

Otwarte zebranie, podczas którego kandydaci na dziekana Wydziału Polonistyki UW przedstawią programy działania w kadencji 2024–2028, odbędzie się 7 maja 2024 r.

Drugie posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki, którego celem jest wyłonienie kandydata na dziekana Wydziału Polonistyki UW, odbędzie się 14 maja 2024 r.

 

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Marta Piasecka