filologia baŁtycka

Obsługa administracyjna

FILOLOGIA BAŁTYCKA
www.baltystyka.uw.edu.pl


Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. 22 55 20 869
lub 22 55 21 022
e-mail: kjob.polon@uw.edu.pl
 

Kierownik Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
prof. dr hab. JADWIGA LINDE-USIEKNIEWICZ
e-mail: jlinde@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Bałtystyki
dr JOANNA TABOR
j.tabor@uw.edu.pl

Sekretarz KJOMiB
mgr ALICJA KITLASZ
e-mail: alicjakitlasz@uw.edu.pl

Opiekun studentów I roku studiów filologii bałtyckiej
dr PAWEŁ BRUDZYŃSKI
e-mail: p.brudzynski@uw.edu.pl

Sekcja toku studiów dziennych
inż. KONRAD KOŚLA
e-mail: konrad.kosla@uw.edu.pl


poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00 - 15.00 (przerwa 12.30-13.00)
środa - sekretariat zamknięty dla studentów
ul. Oboźna 8 pok. 314 (III piętro)

 

Informacje ogólne

Studia na kierunku filologia bałtycka prowadzone są na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszy nabór na bałtystykę odbył się w roku 1995 i od tego czasu Katedra wykształciła kilkuset absolwentów – specjalistów w zakresie filologii litewskiej i łotewskiej. Warszawska bałtystyka jest jedną z dwóch jednostek akademickich w Polsce prowadzących dwustopniowe studia w tej dziedzinie.

Nazwa kierunku pochodzi od terminu „języki bałtyckie" określającego grupę języków indoeuropejskich, którymi posługiwały się plemiona Bałtów. Do dziś przetrwały jedynie dwa języki z tej grupy: język litewski i łotewski, wcześniej należały do niej także np. język pruski, jaćwiński, kuroński czy zemgalski.

Program filologii bałtyckiej obejmuje przede wszystkim intensywną naukę języka litewskiego i łotewskiego. Tych dwóch ciekawych, rzadkich języków uczymy od podstaw – naukę języka litewskiego wprowadzamy na pierwszym roku studiów I stopnia, języka łotewskiego – na drugim. Absolwenci I stopnia studiów osiągają znajomość języka litewskiego na poziomie B2+, języka łotewskiego na poziomie B1. Absolwenci II stopnia studiów znają język litewski na poziomie C2, a język łotewski na poziomie C1. 

Ponadto bałtyści poznają historię, literaturę i kulturę Litwy i Łotwy, uczestniczą także w zajęciach z przekładu oraz w wielu ważnych dla każdego filologa przedmiotów ogólnohumanistycznych z zakresu antropologii kultury, historii filozofii, językoznawstwa ogólnego czy metodyki nauczania języków obcych.

Każdego roku kilkoro naszych studentów wyjeżdża na stypendia i staże na Uniwersytecie Wileńskim i Uniwersytecie Ryskim, zarówno w ramach stypendiów rządowych, jak i programu Erasmus, a także innych projektów.

Regularnie odwiedzają nas też wykładowcy z Litwy i Łotwy, którzy dzielą się z naszymi studentami swoją wiedzą, prowadząc gościnne konwersatoria i seminaria.

Studia odbywają się w kameralnej atmosferze, na pierwszy rok przyjmowanych jest zwykle około 25 osób, które uczą się w dwóch grupach lektoratowych.

Działające przy Katedrze Koło Naukowe Bałtystów pomaga studentom rozwijać zainteresowania, organizując różnego rodzaju wykłady i prelekcje tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi (pisarzami, tłumaczami, artystami), warsztaty (np. śpiewu tradycyjnego, robienia ozdób ludowych), ekspedycje (dialektologiczne, etnograficzne). Współorganizuje również warszawską edycję litewskiego festiwalu poetyckiego „Wiosna poezji".

Absolwenci naszych studiów pracują jako tłumacze oraz konsultanci w instytucjach i firmach działających w Polsce, na Litwie i Łotwie. Znajomość dwóch mało Polakom znanych języków, a także kontekstu społeczno-kulturowego naszych północno-wschodnich sąsiadów stanowi niewątpliwy atut wyróżniający bałtystów na rynku pracy.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.baltystyka.uw.edu.pl oraz obejrzenia przygotowanego przez naszych studentów filmiku: „Dlaczego warto studiować bałtystykę".