STUDIA I STOPNIA 2019/2020

WAŻNE INFORMACJE O REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK 2019/2020

 1. Najważniejsze, aby w odpowiednim terminie zarejestrować się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów: irk.uw.edu.pl

Warto wcześniej bardzo dokładnie przeczytać zasady rekrutacji na studia, jakie obowiązują na poszczególne kierunki.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Należy dokładnie wypełnić wszystkie pola na swoim koncie rekrutacyjnym.

      Podczas rejestracji należy uważnie czytać wszystkie polecenia i wskazówki!

UWAGA! W przypadku jakichkolwiek problemów  na etapie rejestracji w systemie należy kontaktować się bezpośrednio z centralnym Biurem ds. Rekrutacji UW:

       http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/kontakt/

 1. Jeśli kandydat został zakwalifikowany na studia, musi złożyć - w wyznaczonym terminie i najlepiej osobiście - wszystkie wymagane dokumenty w siedzibach komisji rekrutacyjnych:
 1. kandydaci na studia na kierunki: filologia polska, filologia bałtycka, logopedia ogólna i kliniczna, logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna składają dokumenty w gmachu głównym Wydziału Polonistyki UW (budynek na terenie kampusu centralnego, po prawej stronie Pałacu Kazimierzowskiego, sala nr 6 na parterze; ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
 1. kandydaci na studia na kierunek kulturoznawstwo – wiedza o kulturze składają dokumenty w siedzibie Instytutu Kultury Polskiej UW (budynek na terenie kampusu centralnego, dawny Szpital św. Rocha; ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
 1. kandydaci na kierunek slawistyka składają dokumenty w siedzibie Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW (budynek na terenie kampusu centralnego za Auditorium Maximum; ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
   
 2. kandydaci na kierunek filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie składają dokumenty w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UW (budynek obok kościoła św. Krzyża, drugie piętro, ul. Krakowskie Przedmieście 1)

WSZYSTKIE PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ NA STUDIA należy kierować na adres: rekrut.polon@uw.edu.pl

 

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

Uwaga! Dokumenty wymienione na stronie IRK* uprzejmie prosimy dostarczyć zarówno w wersji oryginalnej, jak i w kopii (ksero). Przyśpieszy to procedurę rekrutacyjną.
 
* oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą
 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Polonistyki przypomina o następujących terminach dla kandydatów na filologię polską, filologię bałtycką, logopedię szkolną z dydaktyką polonistyczną, filologię polskiego języka migowego:
 
 • I termin przyjmowania dokumentów na studia I stopnia: 23-24 września 2019, godz. 9:00-15:00, s. 6
 • II termin przyjmowania dokumentów na studia I stopnia: 25-26 września 2019, godz. 10:00-15:00, s. 6
 • III termin przyjmowania dokumentów na studia I stopnia: 27, 30 września 2019, godz. 10:00-14:00, s. 6

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (dla kierunków: filologia polska, logopedia, filologia polskiego języka migowego, bałtystyka) dyżuruje w dniach: 15 - 19 lipca w godz. 11:00 - 14:00 w sali nr 6 w gmachu głównym Wydziału Polonistyki.

W tym czasie możliwy jest także kontakt telefoniczny z Komisją (tel. 22-55-20-823). W innych terminach prosimy o kontakt mailowy (rekrut.polon@uw.edu.pl) lub za pomocą systemu IRK.
 
Wszystkim kandydatom przypominamy o konieczności wgrania do systemu IRK zdjęcia zgodnego z wytycznymi opisanymi w systemie.
 
Komisja rekrutacyjna dla kierunków: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze oraz sztuki społeczne dyżuruje w dniach: 19 czerwca w godz. 12.00-13.00, 26 czerwca w godz. 14.00-15.00, 3 lipca w godz. 9.00-10.00 oraz 11 lipca w godz. 15.00-16.00 w budynku Instytutu Kultury Polskiej, pokój nr 04, tel. 22 55-20-884.

Komisja rekrutacyjna dla kierunku slawistyka dyżuruje w dniach: 28 czerwca w godz. 11.30-12.30 oraz 2 lipca w godz. 12.00-13.00 w budynku Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej, pokój nr 6, tel. 22 55-20-619.

Komisja rekrutacyjna dla kierunków filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie dyżyruje w dniach: 28 czerwca w godz. 12.00-14.00 oraz 2 lipca w godz. 12.00-14.00 w budynku Instytutu Filologii Klasycznej (ul. Krakowskie Przedmieście 1), pok. 112, tel. 22 55-20-166.