Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z największych ośrodków filologicznych w Polsce, od lat utrzymującycm się w ścisłej czołówce krajowych rankingów. Wydział stale wzbogaca ofertę kierunków i specjalizacji, by odpowiadać na zapotrzebowania rynku pracy. Nasi absolwenci podejmują pracę nie tylko w szkołach i na uczelniach wyższych, lecz także w mediach, wydawnictwach, placówkach kultury, w branży public relations i reklamy.

 

Na Wydziale prężnie działa ruch studencki: samorząd, Teatr Polonistyki im. Eligiusza Szymanisa, liczne koła naukowe. Funkcjonuje portal kulturalny Niewinni-czarodzieje.pl. Studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie – prowadzone pod opieką wybitnych specjalistów – umożliwiają czynny udział w ogólnopolskim i międzynarodowym życiu naukowym. Studenci warszawskiej polonistyki mogą wyjechać do kilkudziesięciu miast europejskich w ramach programu Erasmus, a także do innych polskich ośrodków akademickich w ramach programu MOST.

Odwiedź nas

na Facebooku!

Zajrzyj na nasz kanał

na Youtube!

Śledź nas

na Instagramie

 

Zachęcamy do skorzystania z oferty dydaktycznej na Wydziale Polonistyki!

I. Filologia polska

specjalności (na studiach I stopnia):

 • literaturoznawczo-językoznawcza;
 • literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej;

specjalizacje:

 • nauczycielska;
 • edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów;
 • filologia dla mediów;
 • glottodydaktyczna;
 • translatorska.

II. Logopedia ogólna i kliniczna

III. Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna (na studiach I stopnia)

IV. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

V. Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze

specjalizacja:

 • kultura wizualna.

VI. Filologia bałtycka

VII. Filologia polskiego języka migowego (na studiach II stopnia)

VIII. Sztuki społeczne (na studiach II stopnia)

IX. Slawistyka

specjalności:

 • bohemistyka;
 • bułgarystyka;
 • kroatystyka;
 • serbistyka;
 • słowacystyka;
 • słowenistyka.