SAMORZĄD STUDENCKI WYDZIAŁU POLONISTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU:

Adrianna Karbowiak

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ ZARZĄDU:

Magdalena Krawczyk

POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

 1. Karolina Barzycka
   
 2. Monika Lach
   
 3. Agnieszka Muszyńska
   
 4. Mateusz Wolny
   
 5. Olga Wybodowska
   
DYŻURY ODBYWAJĄ SIĘ W POKOJU SAMORZĄDU NA POZIOMIE -1 (PRZY KAWIARENCE)

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W RADZIE WYDZIAŁU:

1. Angelika Kulik
2. Konrad Stańczyk
3. Joanna Donefner
4. Izabela Nowicka
5. Natalia Kossakowska
6. Adrianna Karbowiak
7. Zuzanna Wasiak
8. Magdalena Krawczyk
9. Maja Machulak
10. Marta Rejer
11. Sylwia Sobiło
12. Olga Wybodowska
13. Dorota Błotnicka

PRZEDSTAWICIELE W PARLAMENCIE STUDENTÓW UW:

1. Marta Czekalska
2. Magdalena Sieg

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W RADZIE INSTYTUTU LITERATURY POLSKIEJ:

1. Joanna Donefner
2. Magdalena Krawczyk
3. Zuzanna Wasiak
4. Kinga Możdżyńska
5. Adrianna Karbowiak

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W RADZIE INSTYTUTU JĘZYKA POLSKIEGO:

1. Konrad Stańczyk
2. Gabriela Żebrowska
3. Izabela Nowicka

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W RADZIE INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ:

1. Angelika Kulik
2. Katarzyna Kłobus

KONTAKT DO ZSS WP UW: