Postępowania habilitacyjne

Dr Tomasz Plata

Dr Piotr Morawski

Dr Andrzej Tadeusz Kijowski

Dr Jacek Głażewski

Dr Justyna Garczyńska

Dr Tomasz Korpysz

Dr Izabela Winiarska-Górska

Dr Ewa Rudnicka

Dr Zuzanna Grębecka

Dr Agata Chałupnik

Dr Marta Zimniak-Hałajko

Dr Krzysztof Rzepkowski

Dr Jarosław Klejnocki

Dr Marta Wojtkowska-Maksymik

Dr Przemysław Pietrzak

Dr Robert Kulmiński

Dr Lena Magnone

Dr Olga Jauer-Niworowska

Dr Alina Molisak

Dr Agnieszka Kruszyńska

Dr Dorota Sajewska

Dr Beata Spieralska-Kasprzyk

Dr Magdalena Saryusz-Wolska

Dr Natalia Siudzińska

Dr Anita Lorenc

Dr Magdalena Bogusławska

Dr Bożena Adamkowicz-Iglińska

Dr Magdalena Trysińska

dr Katarzyna Kotyńska

dr Agnieszka Budzyńska-Daca

dr Żaneta Nalewajk-Turecka

dr Tomasz Derlatka

dr Iwona Kurz

dr Marcin Napiórkowski

Ks. dr Jan Konior SJ

Dr Ewa Hoffmann-Piotrowska

Dr Marzena Stępień

Dr Patrycjusz Pająk

Dr Agnieszka Graff-Osser

Dr Marcin Filipowicz

Dr Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk

Dr Aleksander Gadomski

Dr Beata Kuryłowicz

Dr Ewa Klekot

Dr Dorota Plucińska

Dr Michał Stefański

Dr Irena Gross