System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Komunikat Kierownika Jednostki Dydaktycznej w sprawie limitów w grupach zajęciowych

Na podstawie par. 1, ust. 9 pkt 3 załącznika nr 1 do Regulaminu Pracy na Uniwersytecie Warszawskim Planowanie, ustalanie wymiaru oraz zasady rozliczenia godzin dydaktycznych (pensum) nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Warszawskim, po zasięgnięciu opinii Rady Dydaktycznej, ustalam następujące limity w grupach zajęciowych:

1. limit miejsc w grupach zajęciowych na kierunkach studiów: filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo - wiedza o kulturze, sztuki społeczne:

 • ćwiczenia: 10-25 osób (rekomendowany maksymalny limit w USOS: 20 osób na studiach I stopnia i 15 osób na studiach II stopnia),
 • konwersatoria/warsztaty: 5-20 osób (rekomendowany maksymalny limit w USOS: 15 osób),
 • wykłady: nie mniej niż 10 osób,
 • seminaria licencjackie: 5-20 osób (rekomendowany maksymalny limit w USOS: 15 osób),
 • seminaria magisterskie: 5-15 osób (rekomendowany maksymalny limit w USOS: 10 osób);

2. limit miejsc w grupach zajęciowych na kierunku studiów: logopedia ogólna i kliniczna:

 • ćwiczenia: 8-20 osób (rekomendowany maksymalny limit w USOS: 18 osób),
 • konwersatoria 5-20 osób (rekomendowany maksymalny limit w USOS: 18 osób),
 • warsztaty: 5-15 osób (rekomendowany maksymalny limit w USOS dla warsztatów: 12 osób),
 • wykłady: nie mniej niż 10 osób,
 • seminaria licencjackie: 5-20 osób (rekomendowany maksymalny limit w USOS: 15 osób),
 • seminaria magisterskie: 5-15 osób (rekomendowany maksymalny limit w USOS: 10 osób);

3. limit miejsc w grupach zajęciowych na kierunku studiów filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie:

 • ćwiczenia: 5-25 osób (studia I stopnia); 2-20 osób (studia II stopnia),
 • konwersatoria/warsztaty: 5-20 osób (studia I stopnia); 2-20 osób (studia II stopnia),
 • wykłady: nie mniej niż 10 osób,
 • seminaria licencjackie: 3-15 osób, 
 • seminaria magisterskie: 2-15 osób;

4. limit miejsc w grupach zajęciowych na kierunku studiów slawistyka:

 • ćwiczenia: 4-20 osób,
 • konwersatoria/warsztaty: 4-20 osób (studia I stopnia); 2-12 osób (studia II stopnia)
 • wykłady: nie mniej niż 5 osób,
 • seminaria licencjackie: 5-12 osób,
 • seminaria magisterskie: 3-8 osób,
 • tutoring: maksymalnie 2 osoby;

5. limit miejsc w grupach zajęciowych na kierunku studiów filologia bałtycka:

 • ćwiczenia: 2-25 osób,
 • konwersatoria/warsztaty: 2-25 osób (rekomendowany maksymalny limit w USOS: 15 osób),
 • wykłady: 2-35 osób,
 • seminarium licencjackie: 2-15 osób (rekomendowany maksymalny limit w USOS: 10 osób),
 • seminarium magisterskie: 2-10 osób (rekomendowany maksymalny limit w USOS: 8 osób).

Decyzję o liczebności grup, w których liczba studentów jest zbyt mała lub zbyt duża, podejmuje kierownik jednostki dydaktycznej po zasięgnięciu opinii dyrektora instytutu/kierownika katedry, któremu podlega merytoryczna opieka nad przedmiotem.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki

dr Łukasz Książyk