SKŁADANIE WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH W R. AKAD. 2022/2023

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium i stypendium Rektora w roku akademickim 2022/2023 doktoranci i doktorantki składają zgodnie z następującymi wytycznymi:
  • termin składania: 11 września - 16 października 2023 r.
  • forma składania: elektronicznie przez USOSweb.
Oficjalne komunikaty Rektoratu w sprawie formy, terminu składania wniosków, jak również szczegółowe zasady oceny wniosków znajdują się w poniższych linkach.
 
 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego - Biuro ds. Pomocy Materialnej (uw.edu.pl)