SAMORZĄD STUDENCKI WYDZIAŁU POLONISTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Rada Samorządu Studentów

  1. Zuzanna Chruścikowska - przewodnicząca
  2. Laura Stepaniak - wiceprzewodnicząca
  3. Olga Adamska
  4. Martyna Cieślik
  5. Przemko Godlewski
  6. Zuzanna Kania
  7. Rozalia Saramonowicz
  8. Małgorzata Sekuła
  9. Julia Włodarska
  10. Kacper Wójcik

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału

  1. Olga Adamska
  2. Aleksandra Brzyska
  3. Justyna Jaworska
  4. Katarzyna Potaczek
  5. Julia Świerczyńska
  6. Barbara Tarnówka-Bałabuch
  7. Julia Włodarska

Parlament Studentów UW

  1. Natasza Husiatyńska
  2. Zuzanna Chruścikowska

Przedstawiciele studentów w Radzie Dydaktycznej

  1. Julia Antosiewicz
  2. Zuzanna Chruścikowska
  3. Hanna Maliszewska
  4. Kinga Stanaszek
  5. Barbara Tarnówka-Bałabuch

Kontakt: