Szczegóły procedury rekrutacyjnej

PLIKI do pobrania:

O programie

Program Mobilności Studentów MOST jest formą studiowania prowadzoną od 1999 r. przez uczelnie – strony Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia. Opiera się na zasadach programu wymiany studentów Socrates. Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK) działająca na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP).

Warunki studiowania w programie określa Regulamin, który uczelnie przyjęły 13 grudnia 1999 r. po zmianach wprowadzonych 21 lutego 2003 r., 18 marca 2004 r., 7 grudnia 2007 r., 12 października 2010 r., 25 października 2013 r. oraz 7 marca 2014 r.

Studenci biorący udział w Programie MOST maja możliwość wyjazdu na jedną z 20 uczelni.

NOWY Regulamin Programu MOST 

Pomocą wszystkim zainteresowanym służy Koordynator Wydziałowy Programu MOST
mgr Anna Pokrzywniak

e-mail: doktoranci.polon@uw.edu.pl
e-mail: a.pokrzywniak@uw.edu.pl

Tel.: (0-22) 55 20 150

Godziny otwarcia sekretariatu (Oboźna 8 p. 312):

poniedziałek wtorek, czwartek, piątek - godz. 10.00 - 15.00
środa - SEKRETARIAT ZAMKNIĘTY