filologia baŁtycka

Obsługa administracyjna

FILOLOGIA BAŁTYCKA

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel./faks:
(022) 55 20 869; 55 21 022
e-mail: kjob.polon@uw.edu.pl
web: www2.polon.uw.edu.pl/sts/

Kierownik KJOWPiB
dr hab. ROMUALD HUSZCZA, prof. UW

Kierownik Zakładu Bałtystyki
dr JOANNA TABOR
jtabor.baltystyka@gmail.com

Sekretarz KJOWPiB
mgr MARTA GRZYBOWSKA
m.grzybowska@uw.edu.pl

Sekcja toku studiów dziennych
KONRAD KOŚLA

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00 - 14.00
środa - sekretariat zamknięty dla studentów
gmach główny Polonistyki, p. 11, 12

 


Informacje ogólne

Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki prowadzi studia trzyletnie, licencjackie, dzienne w zakresie filologii bałtyckiej o specjalności lituanistycznej (język, literatura i kultura litewska) i lettonistycznej (język, literatura i kultura łotewska). Program studiów - oprócz intensywnej nauki języka litewskiego i łotewskiego - obejmuje gramatykę opisową i historyczną języka litewskiego, gramatykę opisową języka łotewskiego, wstęp do językoznawstwa ogólnego, historię krajów bałtyckiego obszaru językowego, historię literatury litewskiej i łotewskiej. Na wyższych latach oferta dydaktyczna obejmuje zajęcia specjalizacyjne takie jak: konwersatoria i seminaria z zakresu językoznawstwa bałtyckiego oraz literatur bałtyckich. Poza przedmiotami kierunkowymi program studiów obejmuje wiele zajęć ogólnohumanistycznych, takich jak historia filozofii, antropologia kultury, tradycja biblijna i antyczna w kulturze.

Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki prowadzi stałą współpracę z Uniwersytetem Łotewskim w Rydze oraz z Uniwersytetem Wileńskim, co stwarza studentom możliwości wyjazdu na stypendialne kursy językowe do tych uczelni.

Kierunek filologia bałtycka posiada certyfikat jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2011 r.)