Zatrudnienia

Vademecum zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim opracowane przez Biuro Spraw Pracowniczych UW.

Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (tekst jednolity)

ZARZĄDZENIE NR 104 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego.

ZARZĄDZENIE NR 143 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 października 2019 r. w sprawie Regulaminu pracy na Uniwersytecie Warszawskim.

Zasady oceny kandydatów w konkursach ogłaszanych na Wydziale Polonistyki (2.11.2020) [pdf]

Zasady organizacji zdalnych posiedzeń komisji konkursowych i kwalifikacyjnych na Wydziale Polonistyki UW (2.11.2020) [pdf]