ZAPRASZAMY NA STUDIA

W II turze rekrutacji prowadzimy nabór na studia:

I stopnia na kierunkach:

  • filologia bałtycka
  • slawistyka

Harmonogram rekrutacji:

  • początek rejestracji w IRK: 10.08.2021;
  • koniec rejestracji w IRK: 13.09.2021;
  • ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 14.09.2021;
  • ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów: 17.09.2021;
  • egzamin wstępny (jeśli dotyczy) 22.09.2021;
  • ogłoszenie wyników: 24.09.2021;
  • przyjmowanie dokumentów: od 27.09.2021 (proszę śledzić komunikaty w systemie IRK)

II stopnia na kierunkach:

  • filologia polska (stacjonarne i niestacjonarne)
  • filologia bałtycka
  • filologia polskiego języka migowego
  • slawistyka
  • filologia klasyczna – studia śródziemnomorskie
  • kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
  • sztuki społeczne

Harmonogram rekrutacji:

  • początek rejestracji w IRK: 10.08.2021;
  • koniec rejestracji w IRK: 17.09.2021;
  • ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 18.09.2021;
  • egzamin wstępny (jeśli dotyczy) 22.09.2021;
  • ogłoszenie wyników: 24.09.2021;
  • przyjmowanie dokumentów: od 27.09.2021 (proszę śledzić komunikaty w systemie IRK)

 

Terminy są zgodne z uchwalonym 24 czerwca 2020 przez Senat UW harmonogramem rekrutacji na rok akademicki 2021/2022.

Forma egzaminów i składania dokumentów zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej. Podamy ją w terminie późniejszym.

 

CO WARTO WIEDZIEĆ?

Co zrobić, aby wziąć udział w rekrutacji?

W razie wątpliwości warto skorzystać z przewodnika: Rekrutacja krok po kroku.

Gdzie szukać pomocy?

  • w centralnym Biurze ds. Rekrutacji UW (przed założeniem konta w IRK)
  • u Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Polonistyki (po założeniu konta w IRK opcja „zadaj pytanie" jest to podstawowa forma kontaktu z nami).

W wyjątkowych sytuacjach można także pisać na adres: rekrut.polon@uw.edu.pl.